Bež so srdcom

Maratónsky klub Košice v spolupráci s Karpatskou nadáciou a darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk aj tento rok prináša jedinečnú príležitosť zapojiť sa do charitatívneho programu behu Bež so srdcom v rámci 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.

AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ

Podporiť môžete minimálne jednu ale i všetky tri neziskové organizácie, ktoré sa v 3. ročníku tohto v tomto programe uchádzajú o Vašu priazeň. Do programu Bež so srdcom 2018 sa tak, ako po minulé roky, môžete zapojiť viacerými spôsobmi. Tým najjednoduchším je darovať zvolenú sumu počas Vašej registrácie na 95. ročník Medzinárodného maratónu mieru. Váš dar a vyjadrenie podpory jednému, alebo i všetkým 3 organizáciám môžete realizovať priamo v On-line registrácii na 95. ročník Medzinárodného maratónu mieru.

AKO VÁM MÔŽEME POĎAKOVAŤ

Pre našich darcov sme pripravili tieto benefity:
Všetci darcovia → logo Bež so srdcom vedľa mena vo výsledkovej listine
Minimálne 5 € príspevok → symbolické štartové číslo Bež so srdcom
Minimálne 30 € príspevok → tričko Bež so srdcom (prvých 30 darcov)
Minimálne 100 € príspevok → pozvánka na Marathon After Party (prvých 10 darcov)

TENTO ROK PODPORUJEME

Svetielko Pomoci, n.o.
Rodičovská organizácia, ktorá vznikla na základe osobnej skúsenosti zakladateľky s onkologickou chorobou a následnou stratou jej jedinej dcéry. Pravidelne a celoročne pomáha rodinám, ktoré sa ocitnú s dieťaťom na detskej onkológii v Košiciach. Poskytuje individuálnu prepravu detských onkologických pacientov 24 hodín denne 7 dní v týždni, ubytovanie v náhradnom domove pre rodičov a deti, materiálnu, finančnú a morálnu pomoc, podporu psychológa a sociálneho pracovníka. V roku 2012 organizácia zriadila prvý detský mobilný hospic na východnom Slovensku, ktorý poskytuje domácu starostlivosť nevyliečiteľne chorým deťom v terminálnom štádiu života.

OZ Podaj ďalej – združenie dobrovoľníkov, ktoré sa venuje ľuďom v núdzi.
Prepája tých, ktorí chcú dobrovoľne a nezištne pomáhať s tými, ktorí pomoc potrebujú a vítajú. Oslovením širokej verejnosti vyhľadáva, overuje a dlhodobo udržiava kontakt hlavne s jednotlivcami a rodinami v núdzi a pripravuje adresný plán pomoci. Pomoc súčasne zameriava na osvetu zameranú na znižovanie plytvania a darovania-posúvania nepotrebných, ale stále použiteľných vecí ďalej. Finančné prostriedky z programu pomôžu konkrétnej rodine v núdzi s úpravou bytu a so zaplatením základných potrieb ako sú potraviny, drogéria, školské potreby a lieky.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (krajské stredisko Košice)
Občianske združenie, ktoré združuje a podporuje nevidiace a slabozraké osoby, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. Snaží sa hlavne o aktivizáciu mladých ľudí so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj ich vlastných zručností, znalostí a záujmov pre plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti. Poskytuje aj sociálne poradenstvo a sociálne služby, ako aj sociálnu prevenciu a rehabilitáciu.

NEBEŽÍM, ALE RÁD DARUJEM

Nie ste aktívnym bežcom, ale chceli by ste prispieť? Partner projektu – darcovský portál www.ludialudom.sk poskytuje bezpečnú a jednoduchú platformu pre darcov – nebežcov. Na portáli sú zverejnené výzvy na priame darovanie.

AKO BUDE POUŽITÝ DAR

100% výška daru bude použitá na dobročinný a verejnoprospešný účel. Vybraná organizácia získa 90% z darovanej sumy na vopred stanovený účel. Karpatská nadácia použije 10% z tejto sumy na zabezpečenie adresného a transparentného využitia daru a tiež na získanie čo najväčšieho množstva darcov.