Covid-19 – Často kladené otázky

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19 sme pre Vás pripravili niekoľko dôležitých informácií týkajúcich sa našich podujatí.

OPATRENIA COVID-19 NA 97. ROČNÍKU MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU

AKTUÁLNE TERMÍNY PODUJATÍ
U. S. Steel Family Run – Minimaratón – 3.10.2020
Medzinárodný maratón mieru 2020 – 4.10.2020

Košice Peace Half Marathon 2020 – preložený na termín 15.5.2021
Ultramaratón Košice – Miskolc – Košice – preložený na rok 2021