kosicemarathon.com — Medzinárodný maratón mieru

Rezső Kövari

S JEDINÝM ZÁPISOM

Meno: Rezső Kövari
Narodený: 1912
Štátna príslušnosť: Maďarsko
Klubová príslušnosť: TSE Budapešť
Osobný rekord: 2:58:49

Košice (MMM): 1944víťaz2:58:49
Zoznam víťazov
<<  1944  >>