Inline / Handbike – Pokyny pre pretekárov

Nasledovné pokyny si starostlivo prečítajte, pomôžu Vám zorientovať sa v rôznych situáciách v deň konania pretekov.
Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel atletiky IAAF, súťažného poriadku SAZ a propozícií na rok 2019 vydaných organizátorom.

PREZENTÁCIA A VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVÉHO ČÍSLA

Miesto: AUPARK Košice
Termín:
4.10.2019 (piatok) 10:00 – 20:00 h.
5.10.2019 (sobota) 09:00 – 20:00 h.

V deň pretekov (6.10.2019) nie je možná prezentácia ani vyzdvihnutie štartovacieho balíčka.

ČO POTREBUJETE NA VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVÉHO ČÍSLA

Základným dokladom pre prevzatie Štartovacieho čísla je Akceptácia štartu a Doklad totožnosti.
Akceptáciu štartu dostane každý pretekár e-mailom, ktorý zadal v procese registrácie na MMM.
Akceptácia štartu je taktiež k dispozícii na stiahnutie vo formáte pdf po prihlásení sa na účet pretekára https://registration.kosicemarathon.com/.

Akceptáciu štartu nie je potrebné tlačiť, pokiaľ obsluhe umožníš prečítať čiarový kód z Akceptácie štartu v tvojom mobile. V opačnom prípade je potrebné tento dokument vytlačiť a obsluhe ho odovzdať.

Neplnoletí pretekári (do 18 rokov) si musia doniesť na Prezentáciu vytlačenú Akceptáciu štartu podpísanú zákonným zástupcom.

ŠTART

6. októbra 2019 (nedeľa) o 9:00 hod., Zóna Štart/Cieľ, Hlavná ul., Košice
Pre všetkých pretekárov v disciplíne Inline bude uplatnené pravidlo neutrálnej zóny kvôli zúženému profilu trate. Táto zóna bude začínať hneď od štartu a končiť bude v mieste križovatky Komenského Strojárenská. V tomto úseku žiadny pretekár nesmie predbehnúť doprovodné vozidlo, ženy ako aj muži môžu spolu jazdiť v takzvaných vláčikoch. Za miestom ukončenia neutrálnej zóny vozidlo zrýchli jazdu a všetci pretekári sa ďalej riadia pravidlami SIP 2019.

CIEĽ

Cieľ pre disciplíny Inline a Handbike je na Moyzesovej ul., cca 30 metrov pred križovatkou Moyzesova/Báčikova.

CIEĽOVÝ SERVIS

Cieľový servis Inline a Handbike, odovzdanie účastníckej medaile a vrátenie čipov je umiestnené na Hviezdoslavovej ul. smerom k námestiu MMM.
V tomto priestore bude k dispozícii aj stan a lavice kde si môžu pretekári oddýchnuť po dojazde do cieľa.

TRAŤ

Trať disciplíny Inline a Handbike je dlhá 20 km s cieľom na križovatke ulíc Moyzesova / Bačíkova pri Športovej hale. Je čiastočne zhodná s traťou Maratónu (cca do 13,8 km). Potom pokračuje po Južnej triede – obrátka most VSS – Holubyho a vracia sa na trať Maratónu. Zmeny smeru sú vyznačené smerovými tabuľami, zábranami a smerovými páskami. Jednotlivé kilometre sú vyznačené na asfalte a na vertikálnym znčením (balóny).
Cieľový servis Inline a Handbike, odovzdanie účastníckej medaile a vrátenie čipov je umiestnené na Hviezdoslavovej ul. smerom k námestiu MMM.

ČASOVÝ LIMIT

6 hodín. Preteky budú ukončené o 15.00 hod. Limit na 33. km – 4,45 hod (obrátka pri hoteli centrum). Pretekár, ktorý nesplní stanovený limit na 33. km je povinný opustiť trať a odovzdať štartové číslo najbližšiemu rozhodcovi.

DOPRAVA NA ŠTART

Doprava účastníkov MMM mestskou hromadnou dopravou je v nedeľu v deň pretekov bezplatná, ak sa preukážu svojim štartovým číslom.

 • Kyvadlová autobusová doprava od školského internátu na Medickej ul. na štart MMM v časoch 7:00, 7:30, 8:00, 8:30 hod.
 • Po pretekoch – kyvadlová autobusová doprava z priestoru šatní Krytá plaváreň ku Školským internátom na Medickej ul. 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 hod.
 • Cestovné poriadky MHD

ŠATNE

V Mestskej krytej plavárni (Za Auparkom). Vstup do šatní bude umožnený v nedeľu od 7:30 h. Pretekár sa pred vstupom preukáže štartovým číslom. Pretekár si vloží svoje oblečenie do igelitového vreca, ktoré obdrží od usporiadateľa v priestore Krytej plavárne. Igelitové vrece označí svojim štartovým číslom a uloží do pridelenej skrinky. Igelitové vrece dostane pretekár na požiadanie v priestoroch šatní. Po prekročení kapacity skriniek, personál uloží vrece do vyhradeného priestoru. Cestovnú batožinu nie je možné uložiť v priestoroch šatní. Na požiadanie personál Krytej plavárne uloží cennosti do bezpečnostných skriniek. Organizátor nezodpovedá za zničenie, alebo stratu osobných vecí.

TOALETY

V priestoroch šatní na krytej plavárni. Prenosné WC v priestore štartu a cieľa a na trati za občerstvovacími a osviežovacími stanicami na 7,5km, 10km, 15km, 17,5km a 20km.

ROZCVIČOVANIE

Rozcvičovanie pretekárov je možné iba na Štúrovej ulici v priestore medzi šatňami (krytá plaváreň) a OD Dargov. Rozcvičovanie na Hlavnej ulici nie je povolené.

ZORADENIE PRETEKÁROV NA ŠTARTE

• Prístup do priestoru štartu je možný iba z vyhradených smerov. Sledujte pokyny organizátorov.
• Disciplína Inline štartuje na západnej strane (vľavo v smere behu) Hlavnej ul. odmávnutím vlajkou.
• Disciplína Handbike štartuje na Východnej strane (vpravo v smere behu) Hlavnej ul. odmávnutím vlajkou.
• Pretekári sú povinní zaujať svoje miesta v sektore najneskôr do 8:35 h.

MERANIE ČASOV

Časy budú merané špičkovou technológiou MYLAPS BibTag.
Pretekári v disciplíne Inline a Handbike dostanú štartové číslo a vratný čip. Štartové číslo si umiestnia viditeľne na hrudi a čip na členok pomocou integrovanej samolepky.

Každý pretekár musí prejsť kontrolnými bodmi umiestnenými na trati. Pretekár je povinný čip v priestore cieľového servisu vrátiť.
BEZ ČIPU NEBUDE VÝKON PRETEKÁRA ZMERANÝ.

Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo môže byť diskvalifikovaný. Štartové čísla sú farebne rozlíšené podľa disciplín.

OBČERSTVENIE

Pretekári v disciplíne Inline a Handbike používajú vlastné občerstvenie s možnosťou využiť občerstvenie na občerstvovacích staniciach.

Občerstvovacie stanice: 5,1 km, 10,1 km, 15,1 km, 20 km, 26,2 km, 31,2 km, 36,2 km, 41 km.
Na občerstvovacích staniciach sa nachádza voda vo fľašiach a v pohároch, energetický nápoj v pohároch, banány, citróny, cukor, soľ, sušienky….

Osviežovacie stanice
Nachádzajú sa cca v strede úseku trate medzi občerstvovacími stanicami. Vybavenie: voda v pohároch.

Jednotlivé stoly s občerstvením budú výrazne označené piktogramom:

UPOZORNENIE: Prázdne fľaše a poháre odhadzujte mimo trať, nie na trať pod nohy! Môže dôjsť k zraneniu za vami bežiacich pretekárov!

LEKÁRSKA POMOC

Stanoviská lekárskej pomoci sú rozmiestnené v priestoroch štartu a cieľa, ďalej rovnomerne na viacerých miestach trate. Jedno vozidlo rýchlej pomoci sa bude pohybovať po trati.

ZDRAVOTNÝ FORMULÁR

Každému pretekárovi odporúčame vyplniť zdravotný formulár na zadnej strane svojho štartového čísla. Tieto údaje nie sú zbierané ani uchovávané a ostávajú spolu s číslom pretekárovi. Môže ich využiť výlučne iba zdravotná alebo záchranná služba v prípade potreby na zefektívnenie svojho postupu pri ochrane zdravia účastníka MMM.

VYHLASOVANIE VÍŤAZOV

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční v priestore štartu a cieľa na Hlavnej ul. nasledovne:

Blok I – stupne víťazov
09:45 h Minimaratón Muži, Ženy 1.- 3. miesto
Blok II – stupne víťazov
10:30 h Handbike Muži, Ženy 1. – 3. miesto
Vozičkári Muži, Ženy 1. – 3. miesto
Inline Muži, Ženy 1. – 3. miesto
Polmaratón Muži, Ženy 1. – 3. miesto
Blok III – HLAVNÝ SLED CEREMONIÁLOV – stupne víťazov
11:30 h Maratón Muži 1.-3. miesto
11:45 h Maratón Ženy 1.-3. miesto
Blok IV – HLAVNÝ SLED CEREMONIÁLOV – stupne víťazov
12:00 h Majstrovstvá SR v maratóne Muži 1.-3. miesto
Štafeta 4×1/4 Družstvá 1.-3. miesto
Juniorská štafeta
Majstrovstvá Finančnej správy SR Maratón – Muži 1.-3. miesto
Majstrovstvá SR v maratóne Ženy 1.-3. miesto
Blok V – stupne víťazov
13:00 h Maratón – kategórie M40, M50, M60, M70, Ž40, Ž50, Ž60, Ž70 1.miesto

 

VYPLÁCANIE FINANČNÝCH ODMIEN

Vyplácanie finančných odmien sa uskutoční až po vydaní oficiálnych výsledkov MMM, poukázaním prostriedkov na účet pretekára v banke. Číslo účtu nahlási pretekár e-mailom na Maratónsky klub Košice (info@kosicemarathon.com).

POZOR! Dôležité upozornenia!

 • 5,1 km and 26,1 km – pred tenisovým areálom v Parku Anička je v dĺžke cca 10 m zúžený profil trate na šírku cca 3,0 m.
 • 13,7 km a 34,8 km – pri odbočke na Holubyho ul. má komunikácia len jeden jazdný pruh šírky 3,5 m

Žiadame pretekárov, aby v týchto miestach prispôsobili svoj pohyb charakteru trate.
 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A UPOZORNENIA

Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky MMM, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

 • Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
 • Pretekári v disciplíne Inline a Handbike sú povinní mať na hlave prilbu.
 • Každý pretekár je osobne zodpovedný za rozhodnutie o svojej fyzickej pripravenosti a schopnosti absolvovať celú vzdialenosť ním zvolenej disciplíny.
 • Doprevádzanie pretekárov trénermi alebo inými osobami po trati na bicykloch (prípadne iným spôsobom) je zakázané a doprovod bude dopravnou políciou a organizátormi vylúčený.
 • Občerstvenie je dovolené v zmysle pravidiel atletických súťaží IAAF prijímať len v priestore občerstvovacích a osviežovacích staníc.
 • Pretekári musia počas celej trate rešpektovať pokyny rozhodcov, traťových komisárov a usporiadateľov.
 • Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný a obaja pretekári nebudú v budúcnosti pripustení na štart MMM.
 • Pretekári majú zakázané mať počas pretekov na ušiach slúchadlá a používať počas pretekov prehrávače hudby. Neuposlúchnutie tohto pokynu sa trestá diskvalifikáciou – okamžitým vylúčením z pretekov!!!

Prajeme Vám príjemný a úspešný maratónsky víkend v Košiciach.