Maratónsky klub

Valné zhromaždenie Maratónskeho klubu Košice
Termín: 12. decembra 2017 o 17:00 h.
Miesto: Tabačka, Strojárenská 1, Košice
VZMKK-pozvánka
ROKOVACÍ PORIADOK VZ MKK

Maratónsky klub Košice združuje vo svojich radoch vyznávačov behu, organizátorov a priaznivcov Medzinárodného maratónu mieru. V prípade záujmu o členstvo v klube si môžete prečítať stanovy a napísať mail so žiadosťou o prihlášku na info@kosicemarathon.com.

Viac o vzniku, poslaní a činnosti Maratónskeho klubu Košice nájdeš aj tu.