U.S.Steel Family Run – Minimaratón – Pokyny pre pretekárov

Nasledovné pokyny si starostlivo prečítajte, pomôžu Vám zorientovať sa v rôznych situáciách v deň konania pretekov.
Preteky sa uskutočnia podľa propozícií a pokynov pre pretekárov vydaných Organizátorom na rok 2019.

PREZENTÁCIA A VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVÉHO ČÍSLA

Miesto: AUPARK Košice
Termín:
4.10.2019 (piatok) 10:00 – 20:00 h.
5.10.2019 (sobota) 09:00 – 18:00 h.

V deň pretekov (6.10.2019) nie je možná prezentácia ani vyzdvihnutie štartovacieho balíčka.

ČO POTREBUJETE NA VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVÉHO ČÍSLA

Základným dokladom pre prevzatie Štartovacieho čísla je Akceptácia štartu a Doklad totožnosti.
Akceptáciu štartu dostane každý pretekár e-mailom, ktorý zadal v procese registrácie na MMM.
Akceptácia štartu je taktiež k dispozícii na stiahnutie vo formáte pdf po prihlásení sa na účet pretekára https://registration.kosicemarathon.com/.

Účastníci Minimaratónu si musia doniesť na prezentáciu vytlačenú Akceptáciu štartu.

Neplnoletí pretekári (do 18 rokov) si musia doniesť na Prezentáciu vytlačenú Akceptáciu štartu podpísanú zákonným zástupcom.

ŠTART

6. októbra 2019 (nedeľa) o 09:10 h.
Zóna Štart / Cieľ, Hlavná ul., Košice

CIEĽ

Zóna Štart / Cieľ, Hlavná ul., Košice

DOPRAVA NA ŠTART

Doprava účastníkov MMM mestskou hromadnou dopravou je 6.10. bezplatná, ak sa preukážu svojim štartovým číslom.

ŠATNE

SOŠ J. Szakkayho na Grešákovej ulici, 6. októbra 2019 (nedeľa) od 7:00 h do 11:00 h. Pretekár si uloží svoje veci do igelitového vreca označeného zhodne s jeho štartovým číslom a vrece odovzdá službe, ktorá ho umiestni v šatni. Vrece obdrží pretekár od usporiadateľa v priestore šatní na požiadanie. Pri výdaji sa pretekár preukáže svojim štartovým číslom. Neukladajte do šatní cenné veci. Organizátor za tieto veci neberie zodpovednosť.

ČASOVÝ HARMONOGRAM V DEŇ PRETEKOV

07:00 h – zhromažďovanie, prezliekanie pretekárov
08:00 h – hudobná rozcvička s cvičiteľkami vo vyhradenom priestore na Grešákovej ul
08:50 h – zhromažďovanie pretekárov
08:50 h – štart handbikerov a korčuliarov
08:55 h – presun pretekárov po ceste – Štúrovej ulici – vedľa OD Dargov k zoradisku,
09:00 h – štart MMM
09:05 h – presun zo zoradiska na štartovú čiaru
09:10 h – ŠTART MINIMARATÓNU

POKYNY NA TRATI

• Po štarte bežia účastníci po západnej strane Hlavnej a Komenského ulice (vľavo v smere behu)
• Nie je dovolené svojvoľne prebiehať na opačnú stranu trate do protismeru na Hlavnej a Komenského ulici
• Na obrátke pri Vysokoškolskej ulici sa bežci dostanú na východnú stranu Komenského ulice a následne na tú istú stranu Hlavnej ulice.
• V cieľovej zóne budú bežci usmernení doprava a prebehnú cieľom v rovnakom bode z akého vyštartovali.
• Očakávaný čas víťaza týchto pretekov je približne 12 minút. Časový limit pre dobehnutie posledných pretekárov do cieľa je 45 minút. Prispôsobte svoje tempo behu tomuto limitu, na trati sa nezdržiavajte a neostávajte stáť.
• Po dobehnutí do cieľa, prevzatí občerstvenia a účastníckej medaily pretekári okamžite opúšťajú priestor cieľa a odchádzajú do šatní Štúrovou ulicou, vedľa OD Dargov.

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV

U.S.Steel Family Run je nesúťažný beh. Vyhlásení budú a vecné ceny obdržia prví traja najlepší muži a ženy, Vyhlásenie víťazov prebehne o 9:45 v priestore štartu a cieľa pred VIP tribúnou. Ostatní pretekári majú možnosť si porovnať svoj čas na časomiere umiestnenej na štartovej bráne.

UPOZORNENIE

• Všetci pretekári Minimaratónu, sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov!
• Pretekári v čele štartového poľa Minimaratónu po obrátke na Komenského ulici bežte v strede ulice – pri koľajniciach, neprekážajte v behu posledným maratóncom!
Minimaratónu sa nemôže zúčastniť pretekár s dieťaťom v kočiari! Rovnako účasť pretekárov na bicykloch, kolobežkách, odrážadlách, korčuliach a iných športových pomôckach je striktne zakázaná (viď. Všeobecné podmienky MMM – Bezpečnosť Účastníkov).
• Počas pretekov je z bezpečnostných dôvodov zakázané mať na ušiach slúchadlá a používať elektronické prehrávače hudby.
• Dieťa mladšie ako 12 rokov musí bežať v doprovode dospelej osoby, ktorá je tiež prihlásená na Minimaratón.
• Prihláška dieťaťa mladšieho ako 18 rokov musí byť podpísaná jeho zákonným zástupcom.
• Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť!
• Prispôsobte tempo svojho behu svojim fyzickým schopnostiam

Prajeme Vám príjemný maratónsky víkend v Košiciach.