Maratónsky klub Košice

 • Základné informácie

  Názov: Maratónsky klub Košice, občianske združenie
  Ulica: Pri Jazdiarni 1
  PSČ, Mesto: 043 04 Košice
  Telefón: +421 55 6220010
  E-mail: klub@kosicemarathon.com
  Webová stránka: www.kosicemarathon.com
  Druh vykonávanej športovej činnosti: Organizovanie športových podujatí
  Druh športu: Atletika
  Príslušnosť k športovým org.: Slovenský atletický zväz
  Zoznam podujatí v roku 2018: Východoslovesnká veľká cena vytrvalcov
  Polmaratón Košice – Seňa – 23.6.2018
  Medzinárodný maratón mieru – 7.10.2018

   

  Štatutárny orgán

  Ing. Ján Sudzina
  Čečehov 22, 072 11
  jan.sudzina@kosicemarathon.com
  0911108061
  Ján Dvonč
  Mudroňova 34, 040 01 Košice
  jdvonc@kosicemarathon.com
  0905347875

   

  Bankové informácie

  IČO: 00595209
  IČ DPH: SK2020 777 682
  Bežný účet: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
  Bežný účet: SK07 1111 0000 0066 1923 1002
  Fondový účet: SK45 0200 0000 0018 5501 6758
  Fondový účet: SK82 1111 0000 0066 1923 1010
  Transparentný účet: SK10 0900 0000 0051 1763 2717

   

  Údaje zverejňované v zmysle zákona č. 440/2015 o športe

  Stanovy Maratónskeho klubu Košice
  Príjem a použitie dotácií
  Orgány Maratónskeho klubu Košice
  Evidencia členov Maratónskeho klubu Košice
  95. Medzinárodný maratón mieru – zoznam dobrovoľníkov
  Polmaratón Košice – Seňa – zoznam dobrovoľníkov
  Športoví odborníci
  Zdrojová evidencia športových odborníkov
  Informačný systém športu

  Maratónsky klub je od svojho vzniku v roku 1990 prirodzeným nástupcom inštitúcií, spolkov a združení, ktoré sa pred týmto obdobím podieľali na príprave a organizovaní Medzinárodného maratónu mieru. Medzi základné poslania tohto občianskeho združenia patrí zachovanie kontinuity v organizovaní najstaršieho maratónu v Európe, ale tiež združovanie športovcov a organizátorov, ktorí majú záujem na celkovom rozvoji bežeckého hnutia v regióne i na celom Slovensku. Nemenej dôležitou úlohou je tiež archivácia a zber všetkých relevantných údajov dokresľujúcich minulosť a súčasnosť MMM.
  Okrem spolupráce s partnermi a spoluorganizátormi pri príprave jednotlivých ročníkov MMM, sa činnosť klubu najmarkantnejšie prejavuje v publikačnej činnosti (vydanie profilových knižných publikácií v rokoch 1999 a 2004, 2014…), podielom na organizovaní ďalších bežeckých podujatí (Polmaratón Košice – Seňa, Východoslovenská veľká cena vytrvalcov, Beh Košice – Wuppertal, Ultramaratón Košice Miškolc…) na príprave výstav a odborných fór, ale tiež organizovaním zájazdov pre svojich členov a priaznivcov na významné maratóny v zahraničí (Boston, Londýn, Paríž, Turín, Štokholm, Praha a mnohé iné).

 • Stanovy Maratónskeho klubu Košice
  Organizačný poriadok Maratónskeho klubu Košice

 • Orgány Maratónskeho klubu Košice:

  Prezident MKK – Ing. Ján Sudzina
  Tajomník MKK – Ján Dvonč
  Sekretariát MKK – Bc. Miriam Kopcsayová

  Správna rada Maratónskeho klubu Košice:

  predseda SR MKK – Ing. Ján Sudzina
  podpredseda SR MKK – Ing. Branislav Koniar
  Dr. Štefan Daňo
  Ján Dvonč
  Ing. Jozef Klink
  Ing. Ladislav Kucko
  Marián Lukáč

  Dozorná rada Maratónskeho klubu Košice:

  predseda DR MKK – Ing. Miroslav Orság
  Ing. Ján Bača
  Ing. Peter Hrmo

 • Bača Ján, Ing.
  Bačík Peter
  Balogh Vladimír
  Banyaiová Martina
  Bartoš Peter
  Belko Zdeno
  Belušková Marianna
  Benedik Peter
  Benedik Štefan
  Benninghaus Ivan, Ing.
  Berenhaut Róbert
  Billá Erika
  Boros Róbert, Ing.
  Brandis Pavol
  Breznen Igor
  Buc Peter
  Bucová Anna
  Carter Katarína
  Čadil Jiří – čestný člen
  Čonková Karolína
  Čurlej Jozef, Ing.
  Daňo Martin
  Daňo Štefan, Dr.
  Dudovič Juraj
  Ďurkovský Ivan, Ing.
  Dvonč Ján
  Dziedziak Marek
  Erdélyi Kolárska Monika
  Fecík Marek
  Fortuna Bohumil
  Fotul Juraj
  Fotul Viktor
  Fotulová Lenka
  Garanyi Milan
  Gergelyová Helena
  Hajduk Milan, Ing.
  Halaša Gustáv, Ing. CSc.
  Haraksin Jozef, Mgr.
  Holík Michal
  Horný Jaroslav
  Horný Vlastimil
  Horváth František, Ing.
  Hrmo Peter, Ing.
  Chovanec Ján
  Ihnátová Monika, Ing.
  Imling Ján
  Ivanko Ladislav
  Jánošdeák Ján, Ing.
  Jaššo Jozef
  Jendželovský Vincent
  Jóčik Roman
  Jutka Karol, MUDr.
  Kahler Gabriela
  Kaľavský Ján
  Kandra František
  Kapcár František – čestný člen
  Kiss Martin
  Kissová Eva, Mgr.
  Kiš Ľubomír
  Klema Igor, Ing.
  Klesa Ján
  Klink Jozef, Ing.
  Kohút Ján
  Koniar Branislav, Ing.
  Konštantinovič Marián
  Kopcsayová Miriam, Bc.
  Korotvička Pavel
  Korotvičková Zuzana
  Krejzl Jiři, MUDr.
  Krištanová Mahuliena
  Križovská Dana
  Kucko Ladislav, Ing.
  Kucková Eva
  Labaš Karol, Ing.
  Lehotský Jaroslav
  Lengeňová Zuzana
  Linkeschová Erika
  Lukáč Karol
  Lukáč Marián
  Lukáč Radovan, Ing.
  Lukáčová Koniarová Michala, Ing.
  Mach Jakub
  Machová Slavomíra
  Madár Pavol
  Maras Ladislav
  Margita Ján, Ing.
  Mezencev Vladimír
  Mihók Imrich
  Miklodová Klaudia
  Mikula Ľuboslav
  Molnár Štefan, Bc.
  Nemec Marcel, PhDr., PhD.
  Nepko Gabriel
  Ney Ingrid
  Novák Viliam
  Obraz Pavol
  Olexa Ladislav, Ing. PhD.
  Onder Anton
  Orság Miroslav, Ing.
  Pastor Eugen, Ing.
  Pastor Imrich
  Pavúk Peter
  Petričko Milan, Mgr.
  Polák Peter
  Polák Viliam
  Polák Vladimír, Ing.
  Pribičko Peter
  Puchír Kamil
  Rada Ladislav
  Rakušan Karel, Ing.
  Reiprich Igor, Ing. CSc.
  Rusko Emil, Ing. – čestný člen
  Ružinský Jaroslav
  Rybár Marián
  Sabanoš Gejza
  Sabo Gabriel
  Sciranko Jozef
  Sciranková Otília, PhDr.
  Sedlák Jozef, Ing.
  Sedláková Janka, MUDr.
  Segiňák Vladimír, MUDr.
  Semanko František
  Semanová Zlata
  Schäfer Judith
  Sidor Radovan, Ing.
  Stach René
  Stančák Marián, MUDr., PhD.
  Strömpl Ján
  Sudzina Ján, Ing.
  Sýkorová Petronela, Mgr.
  Šimko Ladislav, Mgr.
  Šipoš Vladimír, Ing.
  Školníková Petronela, Mgr.
  Šoltés Imrich
  Šoltésová Ľubomíra
  Štempel Štefan, Ing.
  Štenda Rastislav
  Štendová Eliška
  Švagrovský Ján
  Tache Juraj, Ing.
  Takač Marek
  Tatrai Róbert
  Teniak Jozef
  Tisza Tibor
  Tiszová Alžbeta
  Tomečko Jozef, MUDr.
  Vacula Miroslav
  Vargaeštok Gejza
  Vlček Marián
  Vojtanik Karol
  Vojtičko Anton
  Vrábeľ Jozef
  ZŠ Postupimská
 • Informácia v zmysle § 65, ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  ZÁPISY ZO ZASADNUTÍ SPRÁVNEJ RADY MARATÓNSKEHO KLUBU KOŠICE

   
  VALNÉ ZHROMAŽDENIE MARATÓNSKEHO KLUBU KOŠICE

   

  PRÍJEM A POUŽITIE DOTÁCIÍ

  Dotácia od Zmluva Príjem a použitie
  Mesto Košice Zmluva 2018 Príjem a použitie 2018
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva 2018 Príjem a použitie 2018
  Košický samosprávny kraj Zmluva 2018
  Slovenský atletický zväz Zmluva 2018
  Mesto Košice Zmluva 2017 Príjem a použitie 2017
  Košický samosprávny kraj Zmluva 2017 Príjem a použitie 2017
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluva 2016 Príjem a použitie 2016
  Mesto Košice Zmluva 2016 Príjem a použitie 2016
  Košický samosprávny kraj Zmluva 2016 Príjem a použitie 2016
 • Vážení športoví priatelia,

  aj v roku 2018 môže každý z nás poukázať oprávnenému subjektu 2% (resp. 3%) zo zaplatenej dane.
  Občianske združenie Maratónsky klub Košice bolo založené v roku 1990 s cieľom zabezpečovať záujmovú činnosť spojenú s organizačným zabezpečením Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je najstarším maratónskym podujatím v Európe.

  Maratónsky klub Košice spĺňa podmienky pre prijatie dvojpercentného podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2017. Pod spisovou značkou NCR po6684/2017 je zapísaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb – prijímateľov tejto dane za zdaňovacie obdobie.

  V roku 2017 použil Maratónsky klub nadobudnuté financie na realizáciu týchto podujatí:

  • Minimaratón
  • Preteky hendikepovaných športovcov
  • Bežecká súťaž VVCV
  • Juniorská štafeta – kvalifikačné kolá a finále na trati Medzinárodného maratónu mieru
  • Detská atletika – preteky družstiev chlapcov a dievčat košických základných škôl

   

  Získané prostriedky použijeme aj v roku 2018 na prípravu a realizáciu týchto aktivít:

  • podpora športu detí a mládeže, konkrétne účasti na sprievodných podujatiach MMM najmä Minimaratóne, nesúťažný beh na desatinu maratónskej vzdialenosti pre všetkých, ktorí zabehnú v dobrej nálade 4200 metrov. V roku 2017 sa minimaratónu zúčastnilo 3876 bežcov zo šiestich krajín. V roku 2018 sa uskutoční už 23. ročník tohto ľudového behu a je predpoklad, že 7. októbra sa na štart podujatia opäť postaví do 4000 milovníkov rekreačného behu.
  • aktívna pomoc zameraná na šport a telesnú kultúru zdravotne postihnutých občanov – paraplegikov, ktorí súťažia v disciplíne handbike, pre ktorých je štart na maratónskych pretekoch dokonalým overením seba samého, sily, umu, vytrvalosti a vôle;
  • rozvoj bežeckého športu v rámci celoročnej bežeckej súťaže VVCV – Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov.
  • Zapojenie mladej generácie do športových atletických aktivít v rámci juniorskej maratónskej štafety na trati MMM je novším prínosom v rámci projektu, ktorá si zapíše 13. ročník a každoročne sa organizuje na počesť významných bežeckých osobností z histórie Medzinárodného maratónu mieru. Jej účastníkmi sú študenti stredných škôl z Košického kraja, ktorí bežia maratón štafetovým spôsobom 42 x 1 km.
  • Detská atletika – podujatie, ktoré motivuje deti začať s pravidelnou fyzickou aktivitou a cvičením. Rozmanité pohybové úlohy umožňujú veľkému počtu detí na relatívne malej ploche a primeranom časovom rozpätí hravou formou si vyskúšať základné atletické činnosti. (šprinty, vytrvalostný beh, skoky, hody, vrhy)

   

  AKO POUKÁZAŤ 2% PRE MARATÓNSKY KLUB KOŠICE?

  Dôležité termíny:
  31. marec

  • posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  • posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 1% (2%) z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.
  • Ak súhlasíte so zaslaním údajov vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

  30. apríl

  • posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane.
  • Ak súhlasíte so zaslaním údajov vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

   

  TLAČIVÁ PRE POUKÁZANIE 2% Z DANE:

  Údaje potrebné k vyplneniu a poukázaniu podielu zaplatenej dane:
  IČO: 00595209
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Maratónsky klub Košice
  Ulica: Pri jazdiarni Číslo: 1
  PSČ: 043 04 Obec: Košice

  Ďakujeme za podporu.