MMM 2021 – Zoznam účastníkov

V minulých dňoch sme sa na účastníkov MMM 2020 obrátili s alternatívnymi riešeniami ako vysporiadať ich registráciu a uhradený štartový poplatok, keďže sa napokon takmer nik na trať kvôli stupňujúcej sa korona kríze nedostal.
Sme potešení skutočnosťou, že väčšina z nich si z ponúkaných možností vybrala presun svojho štartu na rok 2021. Preto je namieste naše opätovné poďakovanie za tento prejav dôvery, spolupatričnosti a podpory.
Zoznam účastníkov MMM s presunom štartu na rok 2021.