On-line registrácia – úvod

Vitajte v procese Vašej registrácie na Medzinárodný maratón mieru.
Tešíme sa na spoločný čas, ktorý pri príprave a v priebehu Medzinárodného maratónu mieru od teraz strávime.

Maratónsky klub Košice v spolupráci s Karpatskou nadáciou pre Vás pripravili projekt Bež so srdcom, do ktorého sa môžete zapojiť viacerými spôsobmi a pomôcť trom projektom, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Tým najjednoduchším je darovať zvolenú sumu teraz v procese registrácie na 94. ročník Medzinárodného maratónu mieru. Všetci bežci, ktorí podporia program Bež so srdcom svojim darom budú mať možnosť vyzdvihnúť si spolu so štartovým číslom i symbol tohto programu a budú zaradení do žrebovania o voľné štarty pre rok 2018.
Váš dar a vyjadrenie podpory jednému, alebo hoc i všetkým projektom môžete realizovať priamo tu v registrácii v sekcii DOPLNKY.

Viac o projekte Bež so srdcom.

On-line registrácia