Polmaratón

Stále populárna a vyhľadávaná disciplína je zaradená do programu od roku 1994. O tri roky neskôr boli v Košiciach na tejto trati zorganizovane Majstrovstvá sveta IAAF.

 • Nasledovné pokyny si starostlivo prečítajte, pomôžu Vám zorientovať sa v rôznych situáciách v deň konania pretekov.
  Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel atletiky IAAF, súťažného poriadku SAZ a propozícií na rok 2018 vydaných organizátorom.

  PREZENTÁCIA A VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVACIEHO BALÍČKA

  Miesto: AUPARK Košice
  Termín:
  5.10.2018 (piatok) 10:00 – 20:00 h.
  6.10.2018 (sobota) 09:00 – 20:00 h.

  V deň pretekov (7.10.2018) nie je možná prezentácia ani vyzdvihnutie štartovacieho balíčka.

  ŠTART

  7. októbra 2018 (nedeľa)o 9:00 hod., Zóna Štart/Cieľ, Hlavná ul., Košice

  CIEĽ

  Zóna Štart/Cieľ, Hlavná ul., Košice

  TRAŤ MMM

  Pozostáva z dvoch prakticky rovnakých okruhov so štartom a cieľom pred hotelom Doubletree by Hilton. Zmeny smeru sú vyznačené smerovými tabuľami, zábranami a smerovými páskami. Jednotlivé kilometre sú vyznačené na asfalte a na vertikálnom paneli.

  ČASOVÝ LIMIT

  6 hodín. Preteky budú ukončené o 15.00 hod. Limit na 33. km – 4,45 hod (obrátka pri hoteli centrum). Pretekár, ktorý nesplní stanovený limit na 33. km je povinný opustiť trať a odovzdať štartové číslo najbližšiemu rozhodcovi.

  DOPRAVA NA ŠTART

  Doprava účastníkov MMM mestskou hromadnou dopravou je 7.10. bezplatná, ak sa preukážu svojim štartovým číslom.

  • Kyvadlová autobusová doprava od školského internátu na Medickej ul. na štart MMM v časoch 7:00, 7:30, 8:00, 8:30 hod.
  • Po pretekoch – kyvadlová autobusová doprava z priestoru šatní Krytá plaváreň ku Školským internátom na Medickej ul. 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 hod.
  • Cestovné poriadky MHD

   

  ŠATNE

  V Mestskej krytej plavárni (Protifašistických bojovníkov 4). Vstup do šatní bude umožnený v nedeľu od 7:30 h. Pretekár sa pred vstupom preukáže štartovým číslom. Pretekár si vloží svoje oblečenie do igelitového vreca, ktoré označí svojim štartovým číslom a uloží do pridelenej skrinky. Po prekročení kapacity skriniek, personál uloží vrece do vyhradeného priestoru. Cestovnú batožinu nie je možné uložiť v priestoroch šatní. Na požiadanie personál Krytej plavárne uloží cennosti do bezpečnostných skriniek. Organizátor nezodpovedá za zničenie, alebo stratu osobných vecí.

  TOALETY

  V priestoroch šatní na krytej plavárni. Prenosné WC v priestore štartu a cieľa a na trati za občerstvovacími a osviežovacími stanicami na 7,5km, 10km, 15km,17,5 km a 20km. (v prvom aj druhom kole).

  ROZCVIČOVANIE

  Rozcvičovanie pretekárov je možné iba na Štúrovej ulici v priestore medzi šatňami (krytá plaváreň) a OD Dargov. Rozcvičovanie na Hlavnej ulici nie je povolené.

  MERANIE ČASOV

  Časy budú merané špičkovou technológiou MYLAPS BibTag.
  Bežci dostanú nevratný čip nalepený na štartovom čísle. Štartové číslo s čipom si umiestnia viditeľne na hrudi.
  Každý pretekár musí prebehnúť kontrolnými bodmi umiestenými na trati. Pretekár nesmie čip prekladať ani z neho odstraňovať neoprénovú podložku. Čip je nevratný. BEZ ČIPU NEBUDE VÝKON PRETEKÁRA ZMERANÝ.

  Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo môže byť diskvalifikovaný. Štartové čísla sú farebne rozlíšené podľa disciplín.

  OPTIMALIZÁCIA TEMPA – VODIČI

  Pre optimalizáciu tempa budú nasadení vodiči pre disciplínu Maratón na nasledujúce výsledné časy: 3:00, 3:30, 4:00, 4:30h. Pre každý čas sú určení 2 vodiči. Vodičov môžu nasledovať aj bežci Polmaratónu. Vodiči budú mať výrazné označenie plánovaného času.

  OBČERSTVENIE

  Občerstvovacie stanice: 5,1 km, 10,1 km, 15,1 km, 20 km, 26,2 km, 31,2 km, 36,2 km, 41 km.
  Vlastné občerstvenie môžu použiť pretekári v disciplíne Maratón, ktorí od 1.1.2016 dosiahli čas lepší než 2:30 (muži) a 2:50 (ženy). Vlastné občerstvenie odovzdá pretekár v deň štartu do 7:00 h. pred kanceláriou MMM v hoteli Doubletree by Hilton. Vlastné občerstvenie bude umiestnené na prvých troch stoloch. Na ďalších stoloch bude k dispozícii energetický nápoj – červené poháre, voda vo fľašiach a v pohároch, banány, citróny, cukor, soľ….

  Osviežovacie stanice
  Nachádzajú sa cca v strede úseku trate medzi občerstvovacími stanicami. Vybavenie: voda v pohároch.
  UPOZORNENIE: Prázdne fľaše a poháre odhadzujte mimo trať, nie na trať pod nohy! Môže dôjsť k zraneniu za vami bežiacich pretekárov!

  LEKÁRSKA POMOC

  Stanoviská lekárskej pomoci sú rozmiestnené v priestoroch štartu a cieľa, ďalej rovnomerne na viacerých miestach trate. Jedno vozidlo rýchlej pomoci sa bude pohybovať po trati.

  ZDRAVOTNÁ KARTA PRETEKÁRA

  Nachádza sa na zadnej strane štartového čísla. Organizátor odporúča pretekárom zdravotnú kartu vyplniť. Údaje z karty slúžia výlučne pre potrebu lekárskej a záchrannej služby počas MMM.

  ZORADENIE PRETEKÁROV NA ŠTARTE – SEKTORY A, B, C, D

  • Prístup do priestoru štartu bude možný len z vyhradených smerov. Sledujte pokyny Organizátorov.
  • Pretekári sa pred štartom zoradia do sektorov podľa označenia na svojom štartovom čísle. (sektory A – D)
  • V disciplíne Štafeta 4×1/4 nastúpi na štart iba prvý člen družstva (ŠČ X/1)
  • Pretekári sú povinní zaujať svoje miesta v sektore najneskôr do 8:40 h. Po tomto čase budú zaradení len do sektoru D
  • Štart sa uskutoční spoločne o 9:00výstrelom zo štartovacej pištole
  • Hlásateľ bude postupne oznamovať od 8:57 hod. každú minútu do štartu.

   

  POZOR! Dôležité upozornenia!

  • 5,1 km and 26,1 km – pred tenisovým areálom v Parku Anička je v dĺžke cca 10 m zúžený profil trate na šírku cca 3,0 m.
  • 13,7 km a 34,8 km – pri odbočke na Holubyho ul. má komunikácia len jeden jazdný pruh šírky 3,5 m

  Žiadame pretekárov, aby v týchto miestach prispôsobili svoj pohyb charakteru trate.
   

  VŠEOBECNÉ PODMIENKY A UPOZORNENIA

  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky MMM, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

  • Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
  • Inline korčuliari, handbikeri a vozičkári sú povinní mať na hlave prilbu.
  • Každý pretekár je osobne zodpovedný za rozhodnutie o svojej fyzickej pripravenosti a schopnosti absolvovať celú vzdialenosť ním zvolenej disciplíny.
  • Počas pretekov nesmú pretekári z bezpečnostných dôvodov používať prehrávače hudby a mať v ušiach slúchadlá.
  • Doprevádzanie pretekárov trénermi alebo inými osobami po trati na bicykloch (prípadne iným spôsobom) je zakázané a doprovod bude dopravnou políciou a organizátormi vylúčený.
  • Občerstvenie je dovolené v zmysle pravidiel atletických súťaží IAAF prijímať len v priestore občerstvovacích a osviežovacích staníc.
  • Pretekári musia počas celej trate rešpektovať pokyny rozhodcov, traťových komisárov a usporiadateľov.
  • Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný a obaja pretekári nebudú v budúcnosti pripustení na štart MMM.
  • Neuposlúchnutie týchto pokynov môže viesť k diskvalifikácii!

   

  VYHLASOVANIE VÍŤAZOV

  Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční v priestore štartu a cieľa na Hlavnej ul. nasledovne:

  Blok I – stupne víťazov
  09:45 h Minimaratón Muži, Ženy 1.- 3. miesto
  Blok II – stupne víťazov
  10:30 h Handbike Muži, Ženy 1. – 3. miesto
  Inline Muži, Ženy 1. – 3. miesto
  Vozičkári Muži, Ženy 1. – 3. miesto
  Polmaratón Muži, Ženy 1. – 3. miesto
  Blok III – HLAVNÝ SLED CEREMONIÁLOV – stupne víťazov
  11:30 h Maratón Muži 1.-3. miesto
  11:45 h Maratón Ženy 1.-3. miesto
  Blok IV – HLAVNÝ SLED CEREMONIÁLOV – stupne víťazov
  12:00 h Majstrovstvá SR v maratóne Muži 1.-3. miesto
  Štafeta 4×1/4 Družstvá 1.-3. miesto
  Juniorská štafeta
  Majstrovstvá FS SR Maratón – Muži 1.-3. miesto
  Blok V – stupne víťazov
  13:00 h Majstrovstvá SR v maratóne Ženy 1.-3. miesto
  Maratón – kategórie M40, M50, M60, M70, Ž40, Ž50, Ž60, Ž70 1.miesto

   

  VYPLÁCANIE FINANČNÝCH ODMIEN

  Vyplácanie finančných odmien sa uskutoční až po vydaní oficiálnych výsledkov MMM, poukázaním prostriedkov na účet pretekára v banke. Číslo účtu nahlási pretekár e-mailom na Maratónsky klub Košice (info@kosicemarathon.com), najneskôr do 15.10.

  Prajeme Vám príjemný a úspešný maratónsky víkend v Košiciach.

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Pri Jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Košice; tel: +421 55 6220010, fax: +421 55 6224158
  e-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na Medzinárodnom maratóne mieru sa riadi Všeobecnými podmienkami MMM, pravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.
  Účastník MMM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami MMM.

  ŠTART

  7. októbra 2018 (nedeľa)
  Zóna Štart / Cieľ, Hlavná 1, Košice

  CIEĽ

  Zóna Štart / Cieľ, Hlavná 1, Košice

  ČASOVÝ LIMIT

  6 hodín. Preteky budú ukončené o 15:00 hod.

  VEKOVÝ LIMIT

  18 rokov (ročník 2000 a starší)

  REGISTRÁCIA

  Pretekári sa na podujatie registrujú vopred On-line.

  KATEGÓRIE

  Muži Ženy
  PMH hlavná kategória PŽH hlavná kategória
  PM40 1978 – 1969 PŽ40 1978 – 1969
  PM50 1968 – 1959 PŽ50 1968 – 1959
  PM60 1958 – 1949 PŽ60 1958 – 1949
  PM70 1948 a starší PŹ70 1948 a staršie

   

  ODMENY

  Finančné odmeny získajú prví traja muži a tri ženy v absolútnom poradí a pretekári umiestnení na prvom mieste v jednotlivých vekových kategóriách.
  Finančné odmeny sú vyplácané za podmienky, že v danej kategórii odštartovali minimálne traja pretekári.

  MERANIE ČASOV

  Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Tatko stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

  ŠTARTOVACIE SEKTORY

  Účastníci MMM v disciplínach Maratón a Polmaratón sú zaradení do štartovacích sektorov podľa naposledy dosiahnutého cieľového času v danej disciplíne alebo podľa objektívne predpokladaného cieľového času. Tento údaj ako povinný, uvedú pretekári v registračnom formulári.

  PROTESTY

  Protesty sa podávajú vedúcemu rozhodcovi MMM najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu MMM sa spolu s vkladom vo výške 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) MMM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu MMM.

  POISTENIE

  Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM. Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.


  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

 • ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE POLMARATÓN

  Štartovné na MMM 2018 je stanovené vo výške 50 EUR vrátane DPH.
  Organizátor poskytuje zľavnené štartovné za nasledujúcich podmienok:

  Pri registrácii a úhrade Polmaratón Myslíme na verných Diamantový klub
  Do 31.3. 34 EUR 25 EUR 0 EUR
  Do 31.5. 40 EUR 25 EUR 0 EUR
  Do 31.7. 45 EUR 45 EUR 0 EUR
  Od 1.8. 50 EUR 50 EUR 50 EUR

  Výška štartovného je závislá od dátumu platby, nie od dátumu prihlásenia.
   

  DIAMANTOVÝ KLUB

  Členom Diamantového klubu sa stáva každý pretekár, ktorý úspešne absolvoval najmenej 25 štartov v disciplíne Maratón na Medzinárodnom maratóne mieru. Člen Diamantového klubu má nárok na bezplatný štart v ktorejkoľvek disciplíne MMM, pokiaľ sa naňu riadne zaregistruje do 31.7.
  Viac o Diamantovom klube nájdete tu.

  Zoznam členov Diamantového klubu MMM.

  MYSLÍME NA VERNÝCH

  Do programu Myslíme na verných sú zaradení Účastníci, ktorí úspešne dokončili disciplínu Maratón v rámci MMM minimálne 10 krát. V prípade, ak sa prihlásia na disciplínu Maratón alebo Polmaratón do 31.7., získavajú zľavnené štartovné vo výške stanovenej týmito Propozíciami.
  Všetci pretekári, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do tohto programu sú uvedení v zozname Myslíme na verných.

  DARUJEME VÁM ŠTARTOVÉ ČÍSLO

  Každý, kto sa rozhodne darovať 2% dane z príjmu Medzinárodnému maratónu mieru, získa recipročne darom štartové číslo pre ktorúkoľvek zvolenú disciplínu MMM. Podmienkou je, aby hodnota tohto daru z 2% bola minimálne vo výške štartovného na zvolenú disciplínu.
  Ako postupovať, nájdete v POKYNOCH, ktoré si starostlivo prečítajte.
  V prípade nedodržania tohto postupu bude Vaša registrácia evidovaná ako nezaplatená. Štartovné hradené z 2% nie je možné vrátiť, ani presunúť na ďalší ročník podujatia.

  ZĽAVA PRE POISTENCOV DÔVERA

  Účastník v disciplíne Maratón a Polmaratón, ktorý je súčasne poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera, partnera MMM 2018, môže získať od tohto partnera zľavu na štartovnom vo výške 4 Eurá. Pre Účastníkov disciplíny Minimaratón je táto zľava stanovená vo výške 2 Eurá. Uplatnenie tejto zľavy si účastník vyznačí predpísaným spôsobom v procese On-line registrácie. Počet takto priznaných zliav je limitovaný do vyčerpania príspevku určeného na tieto zľavy.

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE POLMARATÓN?
  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby

  • Účastnícke tričko s grafikou podujatia
  • Účastnícka taška
  • Štartové číslo s nevratným čipom (s menom Účastníka ak sa prihlási a zaplatí štartovné do 31.8.)
  • Bezplatná MHD
  • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  • Maratónsky magazín
  • SMS s cieľovým časom (v prípade, že účastník uvedie v prihláške mobilný kontakt)
  • Meranie času a medzičasov
  • Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí
  • Sprchy a masáže
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Občerstvenie na trati (na každom 5.km)
  • Občerstvenie v cieli a cieľový servis
  • On-line účastnícky diplom
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka

  V rámci on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané organizátorom a partnermi podujatia.

  V procese on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané organizátorom a partnermi podujatia.

  Veľkosť trička vyznačí pretekár v prihláške. Vzhľadom na to, že termín objednávania tričiek je v časovom predstihu oproti termínu uzávierky prihlasovania, bude Organizátor vybavovať Účastníkov tričkami v jednotlivých veľkostiach do vyčerpania zásob. Prednostne vybaví tých, ktorí boli prihlásení do 31.7. U neskôr prihlásených Účastníkov príjme Organizátor v maximálnej miere opatrenia pre zabezpečenie požadovanej veľkosti trička. Pre ženy budú zabezpečené tričká dámskeho strihu.

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na MMM, realizovaná On-line spôsobom nadobúda platnosť zaplatením štartového poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s touto registráciou.

  MOŽNOSTI PLATENIA

  • Platobnou kartou
  • Platba kartou je primárnym a odporúčaným spôsobom platby počas On-line registrácie Účastníka MMM a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
   Spôsob a postup platby kartou je vysvetlený priamo v registračnom systéme.
   Akceptované sú nasledujúce platobné karty:
   Master Card
   Master Card Electronic
   VISA
   VISA Electron
   Diners Club International

  • Bankovým prevodom
  • Platba bankovým prevodom je doplnkovým spôsobom platby, pričom Účastník musí počítať s časovým oneskorením pripísania prostriedkov na účet Organizátora i s faktom, že tento postup môže spôsobiť neúplnosť a neukončenosť celej registrácie z dôvodov chybných a oneskorených postupov na strane Účastníka.
   Údaje pre platbu bankovým prevodom
   Názov účtu: Maratónsky klub
   Banka: Všeobecná úverová banka a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
   IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
   BIC/SWIFT: SUBASKBX
   Súčasťou platby bankovým prevodom je Variabilný symbol, ktorým je číslo pridelené pri On-line registrácii na MMM, pre účely identifikácie platby.

  • Platba v hotovosti
  • nie je možná, s výnimkou prípadu, keď Organizátor príjme Prihlášku priamo na Prezentácii MMM.

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  V popise platby bankovým prevodom vždy uvádzajte meno Účastníka/kov MMM, za ktorých je štartovné hradené.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na účet pretekára na stránke On-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!

  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky MMM.

 • POPIS TRATE

  Mestský okruh (mestské časti Staré mesto, Sever a Juh) vychádza z pôvodnej trate vytvorenej pre IAAF Majstrovstvá sveta v polmaratóne v roku 1997. Je bez výraznejších prevýšení, plne pokrytý asfaltovým povrchom. Trať maratónu tvoria dva okruhy, účastníci Polmaratónu absolvujú jeden okruh. Hlavné disciplíny majú pre svoju trať vydaný certifikát IAAF / AIMS. Doplnkové disciplíny sa konajú na úsekoch mestského okruhu a ich vzdialenosti nepotrebujú certifikáciu.

  MAPA TRATE

  mapa_trat MMM
   

  PROFIL TRATE

  VYSKOVY-PROFIL-TRATE-a-MAPA

  Rýchle maratónske trate sa musia vyznačovať viacerými pozitívnymi parametrami. Okrem nízkeho počtu zmien smeru, či ostrých zákrut, je to samozrejme aj ich výškový profil. V Košiciach sa podarilo vytvoriť trať, ktorá z tohto pohľadu spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria.
  V Berlíne, kde bolo zabehnutých viacero svetových rekordov, vykazuje trať 21 zmien smeru ostrejších alebo rovnajúcich sa 90°. V Košiciach je počet takýchto zmien smeru v súčte oboch kôl rovnako nízky.
  Ak sa bližšie pozrieme na výškový profil trate zistíme, že prevýšenie medzi najnižšie a najvyššie ležiacim bodom dosahuje na mestskom okruhu v Košiciach iba 16,35 m (200,700 m.n.m -217,050 m. n.m). Ďalší podstatný faktor, súčet všetkých stúpaní na trati maratónu v Košiciach dosahuje potom hodnotu 74 metrov. Pre porovnanie prevýšenie v Berlíne predstavuje 25,6 m (súčet stúpaní 37 m) a v Bostone 146,3 m (súčet stúpaní 241 m).