Pre-registrácia 2021

PRESUN ŠTARTU NA ROK 2021

Vzhľadom na pandemickú situáciu v roku 2020 sme sa obrátili na registrovaných účastníkov jednotlivých podujatí s alternatívnymi riešeniami ako vysporiadať ich registráciu a uhradený štartový poplatok, keďže sa napokon takmer nik na trať kvôli stupňujúcej sa korona kríze nedostal.
Sme potešení skutočnosťou, že väčšina z nich si z ponúkaných možností vybrala presun svojho štartu na rok 2021. Preto je namieste naše opätovné poďakovanie za tento prejav dôvery, spolupatričnosti a podpory.

ZOZNAMY ÚČASTNÍKOV

Zoznam účastníkov MMM s presunom štartu na rok 2021

Zoznam účastníkov Košice Peace Half Marathon s presunom štartu na rok 2021

Pre-registrácia 2021 – informácie