VSE City Run

VSE CITY RUN – VYHRÁVA JEDEN, POMÁHA KAŽDÝ

Jeden z najväčších slovenských charitatívnych behov, VSE CITY RUN, ako súčasť programu a aktivít spojených aj s Medzinárodným maratónom mieru, vstupuje do svojho 14. ročníka.

Hlavná idea tohto podujatia, účasťou na športovom podujatí podporiť ľudí v núdzi sa aj v tomto roku premietne do konkrétnej pomoci. Poputuje k deťom so zdravotným postihnutím, ktoré navštevujú Špeciálnu materskú školu na Ľudovej ulice v Košiciach. Každý, kto by rád svoje telo a dušu naladil pre pomoc iným si do kalendára môže zapísať štvrtok 12. mája, kedy VSE CITY RUN opäť odštartuje v historickom centre Košíc.

Viac informácií nájdete aj na webovej stránke VSE CITY RUN.

PROPOZÍCIE A PODMIENKY ÚČASTI

ORGANIZÁTOR
Progress Promotion Košice, s r.o. a Maratónsky klub Košice
Kontakt: koniarova@progress.sk, 055 6228282

TERMÍN KONANIA
12. máj 2022

MIESTO KONANIA
Košice

TRAŤ
Košice, 4,2 km
Mapa trate (pdf)

ŠTARTOVNÉ/DAR
Štartovné v podobe charitatívneho daru je v plnej výške určené na podporu a pomoc Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici v Košiciach.
Deti, študenti, dôchodcovia a ZŤP osoby: 3 EUR
Dospelí: 5 EUR
Každý účastník môže tento štartovný príspevok a dar ľubovoľne navýšiť. Toto charitatívne štartovné sa uhrádza v hotovosti pri preberaní štartových čísel. V prípade skupinovej prihlášky, väčšieho kolektívu alebo vyššieho daru je možné po dohode toto štartovné uhradiť formou darovacej zmluvy.

REGISTRÁCIA
Registrácia prebieha online na webe podujatia alebo priamo na mieste v deň konania VSE City Run pri vydávaní štartových čísel od 14:00.
CHCEM SA REGISTROVAŤ

HROMADNÉ PRIHLÁŠKY
Organizované kolektívy (školy, športové kluby, firmy a pod…) môžu využiť na registráciu aj hromadnú prihlášku. Má formu online Google formulára a je prístupná na webovej stránke podujatia.
Spôsob a čas vydávania štartových čísel pre takéto kolektívy môže byť určený po dohode aj inak.

VEKOVÝ LIMIT
Vekový limit nie je stanovený, avšak účastníci mladší ako 12 rokov musia štartovať v sprievode dospelej osoby.

ŠTART
16:25 – VSE City Ride – nesúťažná manifestačná jazda pešou zónou určená pre korčuliarov, cyklistov, kolobežkárov…
16:30 – Prechádzka VSE City Run
17:00 – VSE City Run

VYHODNOTENIE
VSE City Run je nesúťažný charitatívny beh bez merania času a zostavenia výsledkovej listiny. Ukazovateľ času bude umiestnený v cieľovej bráne. Symbolické pódiové ocenenie bude udelené prvej žene a prvému mužovi v cieli tohto charitatívneho behu.

TOMBOLA
Všetci zaregistrovaní účastníci budú zaradení do zlosovania o vecné ceny v záverečnej tombole podujatia.


GENERÁLNY PARTNER


ORGANIZÁTORISPOLUORGANIZÁTOR


PARTNERI