Vážení športoví priatelia,

 

 

            aj v tomto roku môže každý z nás poukázať oprávnenému subjektu 2% zo zaplatenej dane za rok 2007.

 

Občianske združenie Maratónsky klub Košice bolo založené v roku 1990 s cieľom zabezpečovať záujmovú činnosť spojenú s organizačným zabezpečením Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je najstarším maratónskym podujatím v Európe.

 

            Maratónsky klub Košice spĺňa podmienky pre prijatie dvojpercentného podielu zaplatenej dane z príjmu. Pod spisovou značkou NCR po2959/2007 je zapísaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb – prijímateľov tejto dane za zdaňovacie obdobie.

 

V roku 2007 použil Maratónsky klub nadobudnuté financie na realizáciu týchto podujatí:

 

·         Minimaratón

·         Preteky paraplegikov na 20km

·         Preteky handbikerov na 20km

·         Juniorská štafeta na trati Medzinárodného maratónu mieru.

·         Východoslovenská veľká cena vytrvalcov

 

Získané prostriedky použijeme v roku 2008 na prípravu a realizáciu týchto aktivít:

           

·         podpora športu detí, konkrétne účasti na sprievodných podujatiach MMM najmä Minimaratóne, kde môžu na desatine trate MMM prebehnúť štartovou a cieľovou bránou veľkého maratónu a bežať Hlavnou ulicou mesta lemovanou tisíckami divákov;

·         aktívna pomoc zameraná na šport a telesnú kultúru zdravotne postihnutých občanov – paraplegikov a handbikerov, pre ktorých je štart na maratónskych pretekoch vysnívaným ideálom, dokonalým overením seba samého, sily, umu, vytrvalosti a vôle;

·         rozvoj mládežníckeho bežeckého športu v rámci celoročnej bežeckej súťaže VVCV – Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov.

·         Zapojenie mladej generácie do športových atletických aktivít v rámci maratónskej štafety na trati MMM

 

 

Údaje potrebné k vyplneniu a poukázaniu podielu zaplatenej dane:

 

IČO:                             00595209

Právna forma:                Občianske združenie

Obchodné meno:           Maratónsky klub Košice

Ulica:                            Pri jazdiarni                   Číslo:    1

PSČ:                             043 04                          Obec:    Košice

 

Potrebné tlačivá a postup:
• Podklady pre poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb (typ daň. priznania A, obsahuje aj vyhlásenie) Fyzické osoby A(pdf)
• Podklady pre poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb (typ daň. priznania B, obsahuje aj vyhlásenie) Fyzické osoby B(pdf)
• Podklady pre poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov právnických osôb (obsahuje aj vyhlásenie) Právnické osoby(pdf)
• Potvrdenie o zaplatení dane pre zamestnancov: Potvrdenie(rtf)
• Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (pre zamestnancov):  Vyhlásenie(doc)
• Postup pre poukazovanie 2 %: Microsoft Word (doc)