Sergej Popov

EUROPEAN CHAMPION
Jeho víťaztvo v Košiciach v roku 1959 znamenalo prekonanie traťového rekordu.
Už dva roky predtým tu obsadil 3. miesto časom 2:26:09

Name: Sergej Popov
Born: 21. 9. 1930
Nationality: USSR
Club affiliation: -
Personal record: 2:15:17 (1958)
Košice (MMM): 1959winner2:17:45*
More information:
European Championships (Stockholm)1958winner2:15:17 best time in the world
Olympic Games (Rome)19605th place 2:19:18,8
European Championships (Belgrade)19626th place2:27:46