Košice Peace Half Marathon

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Hroncova 2, P.O.Box F-24, 040 01 Košice; tel: +421 55 6220010
  e-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com

  Progress Promotion Košice, s r.o.
  Vrátna 6, 04001 Košice; tel:+421 55 622 82 82
  e-mail: progress@progress.sk, Web: www.progress.sk

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na Košice Peace Half Marathon (KPHM) sa riadi Všeobecnými podmienkami, pravidlami atletických súťaží World Athletics (WA), súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.
  Účastník Podujatia vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami.

  MIESTO KONANIA

  Košice, Slovenská republika

  DISCIPLÍNY KHM

  • Polmaratón
  • Štvrťmaratón
  • Minimaratón

   

  ŠTART

  29. augusta 2021 o 9:00 h.
  Zóna Štart / Cieľ, Dolná brána, Hlavná ulica, Košice

  CIEĽ

  Zóna Štart / Cieľ, Dolná brána, Hlavná ulica, Košice

  REGISTRÁCIA NA KPHM

  PRE-REGISTRÁCIA
  Prvú etapu, ktorú sme nazvali PRE-REGISTRÁCIA 2021 je určená pre tých, ktorí si prekladajú svoj štart z roku 2020.

  Táto etapa je časovo obmedzená a to do 15.6.2021.

  NOVÉ REGISTRÁCIE
  Po tejto etape pre-registrácie sprístupníme možnosť prihlásiť sa aj pre ďalších záujemcov o štart na KPHM.

  ČO SA STANE, AK SA ZOPAKUJE SITUÁCIA Z MINULÉHO ROKU?
  V prípade, pokiaľ by pandemická situácia neumožnila podujatie zorganizovať, máme pre
  zaregistrovaných účastníkov pripravené nasledovné možnosti.
  1. Pre registrovaných účastníkov pripravíme virtuálnu podobu podujatia, podľa dosiahnutých
  a nahlásených časov zostavíme výsledkové listiny a bežci dostanú svoje štartovacie balíčky
  a darčeky poštou.
  2. Registrovaný účastník, ktorý sa virtuálnych pretekov nebude môcť zúčastniť, bude mať
  v tomto roku umožnený ešte jeden bezplatný presun svojho štartu na rok 2022

  ČASOVÝ LIMIT

  2 hod 45 min. Preteky budú ukončené o 11:45 hod.

  VEKOVÝ LIMIT

  Polmaratón – 18 rokov (ročník 2003 a starší)
  Štvrťmaratón* – 16 rokov (ročník 2005 a starší)
  Minimaratón** – Bez vekového obmedzenia

  *Účastníci vo veku do 18 rokov, ktorí sa môžu zúčastniť iba vybraných disciplín, sa musia pri preberaní štartového čísla preukázať písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu.
  ** Účastníci vo veku do 12 rokov sa môžu zúčastniť iba disciplíny Minimaratón, a to iba v sprievode iného účastníka staršieho ako 18 rokov, ktorý musí v tejto disciplíne rovnako riadne zaregistrovaný.
  Účasť detí v detských kočiaroch nie je povolená.

  KLASIFIKÁCIA PRETEKÁROV A VEKOVÉ KATEGÓRIE

  Vo vypísaných disciplínach budú pretekári klasifikovaní v absolútnom poradí a vo vekových kategóriách podľa roku narodenia nasledovne:

  Košice Peace Half Marathon – Polmaratón

  Muži Ženy
  Muži absolútne poradie Ženy absolútne poradie
  MM40 1981 – 1972 MŽ40 1981 – 1972
  MM50 1971 – 1962 MŽ50 1971 – 1962
  MM60 1961 – 1952 MŽ60 1961 – 1952

   
  Košice Peace Half Marathon – Štvrťmaratón

  Muži Ženy
  Muži absolútne poradie Ženy absolútne poradie
  MM40 1981 – 1972 MŽ40 1981 – 1971
  MM50 1971 – 1962 MŽ50 1971 – 1962
  MM60 1961 – 1952 MŽ60 1961 – 1952

   
  Košice Peace Half Marathon – Minimaratón

  Muži Ženy
  Muži absolútne poradie Ženy absolútne poradie
  MM40 1981 – 1972 MŽ40 1981 – 1972
  MM50 1971 – 1962 MŽ50 1971 – 1962
  MM60 1961 – 1952 MŽ60 1961 – 1952

   

  ODMENY

  Finančné odmeny získajú prví 3 muži a 3 ženy v absolútnom poradí a prvý pretekár umiestnený v každej vekovej kategórii mužov a žien v disciplíne Polmaratón.

  Každá z uvedených vekových kategórií bude vyhodnotená vydaním riadnych výsledkov v prípade, ak budú na štarte evidovaní minimálne traja pretekári danej vekovej kategórie. Tento postup sa vzťahuje i na nároky účastníkov na odmeny a výhry v danej kategórii.

  V ostatných disciplínach budú pretekári odmenení vecnými cenami.

  Velvet Run
  Účastníčky vo všetkých disciplínach KPHM budú zároveň vyhodnotené v symbolickom poradí Velvet Run. Tento jediný ženský beh na východe Slovenska sa v tomto roku z dôvodov kolízii termínov uskutoční ako súčasť KPHM.

  MERANIE ČASOV

  Oficiálny čas každého pretekára v disciplínach s čipovým meraním je stanovený od momentu štartovacieho výstrelu po moment prebehnutia cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli.

  PROTESTY

  Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať do 30 minút po zverejnení výsledkov tejto disciplíny. Organizátori súťaže musia zabezpečiť, aby sa zaznamenal čas vyhlásenia výsledkov v každej disciplíne.
  Každý protest prednesie sám pretekár alebo funkcionár, ktorý pretekára zastupuje a to ústne vedúcemu rozhodcovi. Ak vedúci rozhodca nie je prítomný, je možné mu podať protest i v kancelárii pretekov.

  POISTENIE

  Organizátor neposkytuje účastníkom poistenie. Zabezpečenie poistenia akéhokoľvek druhu (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na zodpovednosti účastníka podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a pod. budú prenesené na Účastníka.
  Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny KHM. Každý Účastník štartuje na KHM na vlastnú zodpovednosť.

  Podrobné podmienky účasti na Košice Peace Half Marathon upravujú Všeobecné podmienky organizátora, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

 • ŠTARTOVNÉ KOŠICE PEACE HALF MARATHON

  Polmaratón Štvrťmaratón Minimaratón
  20 EUR 20 EUR 10 EUR

   

  ČO ZÍSKAVA ÚČASTNÍK ZAPLATENÍM ŠTARTOVÉHO POPLATKU

  Cieľom organizátorov je pripraviť pre bežcov ucelený zážitok spojený s ich účasťou na tomto podujatí, založený na precíznej profesionálnej organizácii jeho jednotlivých súťažných a nesúťažných častí. Štartový poplatok tak bude v prvom rade použitý na čiastočne krytie nákladov spojených s organizáciou podujatia.

  Okrem toho môžu účastníci rátať aj s týmito ďalším benefitmi a plneniami:

  • Štartové číslo s nevratným čipom
  • Elektronické meranie času
  • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  • Tričko podujatia po dobehnutí do cieľa v disciplínach Polmaratón a Štvrťmaratón
  • Možnosť doobjednať a zakúpiť si tričko v disciplíne Minimaratón
  • Priestor na uschovanie osobných vecí
  • Občerstvenie na trati a v cieli pretekov
  • Zdravotná služba na trati a v cieli pretekov
  • On-line účastnícky diplom
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka

  Veľkosť trička vyznačí pretekár v prihláške. Vzhľadom na to, že termín objednávania tričiek je v časovom predstihu oproti termínu uzávierky prihlasovania, bude Organizátor vybavovať Účastníkov tričkami v jednotlivých veľkostiach do vyčerpania zásob. Prednostne vybaví tých, ktorí boli prihlásení do 31.7.2021. U neskôr prihlásených Účastníkov príjme Organizátor v maximálnej miere opatrenia pre zabezpečenie požadovanej veľkosti trička. Pre ženy budú zabezpečené tričká dámskeho strihu.

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na KPHM, realizovaná On-line spôsobom nadobúda platnosť zaplatením štartového poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s touto registráciou.

  MOŽNOSTI PLATENIA

  Registračný poplatok na Podujatie Košice Peace Half Marathon je možné zaplatiť iba platobnou kartou v procese On-line registrácie.

  • Platobnou kartou

  Platba kartou je jediným a odporúčaným spôsobom platby počas On-line registrácie Účastníka KHM a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
  Spôsob a postup platby kartou je vysvetlený priamo v registračnom systéme.
  Akceptované sú nasledujúce platobné karty:
  Master Card
  Master Card Electronic
  VISA
  VISA Electron
  Diners Club International

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu Štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na Účet pretekára na stránke On-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!

  ZRUŠENIE ŠTARTU, PRESUN ŠTARTU, ZMENA DISCIPLÍNY

  1. Zaplatené Štartovné Organizátor nevracia.
  2. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na Prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartové číslo a nedostaví sa tak na štart Podujatia nemá nárok na vrátenie Štartovného a ani nárok na vrátenie prípadných ďalších, s účasťou súvisiacich platieb. Organizátor v takomto prípade nemá povinnosť poskytnúť alebo inak nahradiť objednané služby ani odovzdať alebo inak doručiť materiálne vybavenie a predmety súvisiace so štartom na Podujatí.

  3. V rámci Podujatia Košice Peace Half Marathon nie je možný presun štartu na nasledujúci ročník Podujatia.

  4. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun práva štartu na iného pretekára e-mailom a to do momentu, kým Organizátor nevytvorí štartové listiny a nepridelí Účastníkom nemenné štartové čísla. Termín tohto aktu nie je pevne stanovený, podlieha rozhodnutiu Organizátora a nastane dňom, kedy sú takéto štartové listiny zverejnené na webovej stránke Organizátora. O presun práva štartu žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník. V prípade takéhoto presunu uhradí nový Účastník manipulačný poplatok vo výške 6,- EUR.
  5. Presunom práva štartu sa na nového Účastníka presúva aj zaplatené Štartovné i všetky ďalšie už zaplatené poplatky a s nimi spojené nároky. Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.
  6. Presun štartu na iného pretekára nie je možný v prípade, ak Účastník:
  a) je prihlásený na Podujatie prostredníctvom registračného kódu – registračné kódy prideľuje Organizátor na základe osobitných pokynov
  b) je členom akéhokoľvek vernostného programu
  c) ak boli účastnícke limity Podujatia alebo Disciplíny naplnené
  d) si už prevzal svoje štartové číslo.

  7. Registrovaný Účastník môže požiadať o zmenu pôvodnej disciplíny, na ktorú bol prihlásený e-mailom doručeným Organizátorovi a to najneskôr 96 hodín pred štartom danej disciplíny Podujatia. Schválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.

  Podrobné podmienky účasti na KPHM upravujú Všeobecné podmienky organizátora.

 • Trať Košice Peace Half Marathon

  Trať je koncipovaná ako dvojokruhová a súčasne tak, aby vyhovovala všetkým trom súťažným disciplínam, teda samotnému Polmaratónu i disciplínam Štvrťmaratón a Minimaratón.

  » mapa KPHM Polmaratón / Štvrťmaratón
  » mapa KPHM Minimaratón

  Štart a cieľ je umiestený v pešej zóne na Hlavnej ulici v lokalite Dolná brána.

  Jeden okruh hlavnej disciplíny (Polmaratón) meria 10,549 km a vedie centrom Košíc po uliciach Hlavná, Komenského, Watsonova, B. Němcovej, v areáli TUKE, Zimná, návrat po ul. B. Němcovej na Watsonovu, Festivalové námestie na Čsl. armády, Hviezdoslavovu, ďalej na Moyzesovu a cez nám. MMM po Hlavnej ul. do cieľa.

  Bežci absolvujú v samotných pretekoch Polmaratón dva totožné okruhy.

  Pretekári štartujúci v disciplíne Štvrťmaratón absolvujú jeden okruh.

  Účastníci disciplíny Minimaratón bežia po štarte po Hlavnej ul. Na nám. MMM odbočia na Hviezdoslavovu a Moyzesovu. Po obrátke na križovatke Moyzesova/Timonova sa vracajú po Moyzesovej, cez nám. MMM a dobiehajú po Hlavnej ul. do cieľa.


 • POKYNY PRE PRETEKÁROV (PDF)

  Nasledovné pokyny si starostlivo prečítajte, pomôžu Vám zorientovať sa v rôznych situáciách pred a počas podujatia.
  Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel atletiky World Athletics, súťažného poriadku SAZ a propozícií Košice Peace Half Marathon (KPHM) vydaných organizátorom na rok 2021.
  Počas celého podujatia rešpektujte pokyny Organizátorov!

  PODMIENKY ÚČASTI NA PODUJATÍ V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

  Prevzatie štartového čísla a samotná účasť na podujatí bude, v súlade s aktuálnou Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, umožnená len osobám v režime OTP:

  O – osoba, ktorá je schopná sa preukázať potvrdením o plnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19
  T – osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín pred začiatkom podujatia a to v prípade RT-PCR alebo LAMP testu, alebo nie starším ako 48 hodín pred začiatkom podujatia v prípade antigénového testu*
  P – osoba, ktorá je schopná sa preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období nie dlhšom ako 180 dní pred začiatkom podujatia
  * V prípade AG testu odporúčame pretekárom absolvovať test najskôr v piatok 27.8.2021 popoludní
  tak, aby bol výsledok AG testu platný až do skončenia podujatia

  Celé znenie aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí nájdete tu:
  2021, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa (minv.sk)
  (https://www.minv.sk/?2021-2)

  Začiatok podujatia je stanovený na nedeľu 29. augusta, 8.00 hod.

  PREZENTÁCIA PRETEKÁROV A VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVÉHO ČÍSLA

  MIESTO: DOLNÁ BRÁNA, Hlavná ul., Košice,
  TERMÍN:
  27.8.2021 (piatok) 16:00 – 19:00 h.
  28.8.2021 (sobota) 16:00 – 19:00 h.
  29.8.2021 (nedeľa) 07:00 – 08:00 h.

  PREBERANIE ŠTARTOVÉHO ČÍSLA NA ZÁKLADE PLNEJ MOCI NIE JE MOŽNÉ!
  Každý pretekár si musí vyzdvihnúť štartové číslo osobne. Výnimkou je vyzdvihnutie štartového čísla pre osoby mladšie ako 12 rokov (narodené v mesiaci september 2009 alebo neskôr), ktoré sú prihlásené na disciplínu Minimaratón.

  NA PREZENTÁCIU SI NEZABUDNITE PRINIESŤ:

  • AKCEPTÁCIU ŠTARTU – každý pretekár, ktorý splnil podmienky účasti na podujatí ju obdrží na svoju e-mailovú adresu. Nie je potrebné ju tlačiť, stačí umožniť naskenovanie kódu z mobilného telefónu.
   Pretekári mladší ako 18 rokov predložia AKCEPTÁCIU ŠTARTU vytlačenú a podpísanú zákonným zástupcom!
  • OBČIANSKY PREUKAZ ALEBO PAS
  • POTVRDENIE o očkovaní, testovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19 tak, ako je uvedené vyššie v týchto pokynoch.

  Bez uvedených náležitostí Vám štartové číslo nebude vydané!

  ČO DOSTANE ÚČASTNÍK NA PRACOVISKU PEZENTÁCIE PRETEKÁROV KPHM

  • Štartové číslo s čipom a spinky
  • Nesnímateľnú pásku na ruku s logom podujatia
  • Obálku s kľúčovými pokynmi k podujatiu

  NA ŠTART SI NEZABUDNITE

  ŠTARTOVÉ ČÍSLO, ČIP, RÚŠKO ALEBO BUFFKU.
  Pretekár sa musí pred vstupom do štartového sektora preukázať štartovým číslom a páskou na ruke, ktorú obdržal pri preberaní štartového čísla. Bez oboch týchto označení mu nebude umožnený vstup do štartového sektora a účasť na podujatí.

  ŠTARTOVÉ ČÍSLO, ČIP A MERANIE ČASOV

  Časy budú merané špičkovou technológiou MYLAPS BibTag. Každý pretekár, ktorý má byť klasifikovaný vo výsledkovej listine musí prebehnúť všetkými kontrolnými bodmi umiestnenými na trati. Číslo si pripnite na hruď, nevratný čip je nalepený na štartovom čísle.
  Úprava a zásah do štartového čísla sú zakázané. Čip neprehýbajte a neodstraňujte z neho neoprénovú podložku!
  BEZ ČIPU NEBUDE VÁŠ VÝKON ZMERANÝ.

  ÚSCHOVŇA

  Najnutnejšie veci si môže účastník uložiť v úschovni, ktorá bude v prevádzke od 8:00 do 13:00 hod. Úschovňa sa bude nachádzať priamo v priestore štartu a cieľa. Vrece na uloženie vecí dostane každý pretekár od obsluhy úschovne.
  Šatne ani sprchy nie sú kvôli hygienickým obmedzeniam k dispozícii.

  ŠTARTOVÝ SEKTOR / NÁSTUP NA ŠTART

  Štartový sektor je situovaný na Hlavnej ulici v priestore Dolnej brány pred Vedeckou knižnicou.
  Vstup do štartového sektora je povolený iba pretekárom so štartovým číslom, páskou na ruke a prekrytými hornými dýchacími cestami.
  Rešpektujte pokyny Usporiadateľov!
  Používajte prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, buffka, šatka…)
  Nepodávajte si ruky a neobjímajte sa.
  Dezinfikujte si ruky a dodržiavajte odstupy a základné hygienické návyky.

  ŠTART KOŠICE PEACE HALF MARATHON

  Nedeľa, 29.8.2021 na Hlavnej ul. v priestore štartu a cieľa pri Dolnej bráne
  8:55 h. – Minimaratón
  9:00 h. – Polmaratón, Štvrťmaratón
  UPOZORNENIE: Rúško si z tváre môžete zložiť až po odštartovaní pretekov a prekročení štartovej čiary.

  TRAŤ KOŠICE PEACE HALF MARATHON

  Trať pozostáva z dvoch rovnakých okruhov so štartom a cieľom na Hlavnej ul., pri Dolnej bráne. Jednotlivé kilometre sú vyznačené na vertikálnom paneli. Účastníci Polmaratónu absolvujú trať dvakrát, účastníci Štvrťmaratónu raz.
  Trať Minimaratónu nie je zhodná s traťou Polmaratónu.
  Mapy trate jednotlivých disciplín nájdete na konci týchto pokynov a na www.kosicemarathon.com.

  TOALETY

  Prenosné toalety budú k dispozícii v priestore štartu a cieľa a na trati za občerstvovacími stanicami v prvom aj druhom kole.

  OBČERSTVENIE

  Občerstvovacie stanice:
  Zimná ul. (5,2. km a 15,7. km)
  Hlavná ul. (10,6. km)

  Osviežovacie stanice:
  Watsonova ul. (13. km)
  Moyzesova ul (18.km)

  PITNÝ REŽIM
  Na občerstvovacích a osviežovacích staniciach bude k dispozícii pitná voda.
  Sledujte vývoj počasia a prispôsobte svoj pitný režim pred pretekmi všeobecným odporúčaniam.
  V prípade individuálnej potreby si iné občerstvenie vezmite na trať so sebou! Organizátor takéto občerstvenie v roku 2021 z hygienických dôvodov neposkytuje.
  UPOZORNENIE: Prázdne poháre a fľaše odhadzujte mimo trať, alebo priamo do zberných kontajnerov, ktoré sú za každou občerstvovacou a osviežovacou stanicou.
  Neodhadzujte poháre na trať pod nohy! Môže dôjsť k zraneniu za vami bežiacich pretekárov!
  CIEĽOVÉ OBČERSTVENIE
  Každý pretekár dostane svoje cieľové občerstvenie v osobitnom balíčku. Jeho konzumácia je možná až po opustení priestoru cieľového servisu.

  LEKÁRSKA SLUŽBA

  Na štarte, v cieli, a na Zimnej ulici (5. km a 15. km).
  V prípade zdravotných problémov na trati obráťte sa na najbližšieho usporiadateľa.

  CIEĽ A DOBEH DO CIEĽA

  Cieľ sa nachádza v priestore štartu pri Dolnej bráne na Hlavnej ul.
  Pretekár, ktorý dobieha do cieľa si musí prekryť horné dýchacie cesty rúškom alebo šatkou. Každý pretekár, ktorý prebehne cieľovou čiarou sa neodkladne presúva do cieľového servisu. Tam si vyzdvihne medailu, občerstvenie a pokračuje ďalej, von z areálu cieľového servisu.

  VYHLÁSENIE VÍŤAZOV

  Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v priestore štartu a cieľa nasledovne:
  10:30 h. Víťazi disciplín v absolútnom poradí
  11:00 h. Spoločné vyhlásenie víťazov vo vekových kategóriách

  VYPLÁCANIE FINANČNÝCH ODMIEN

  Vyplácanie finančných odmien sa uskutoční do 60 dní po skončení KPHM a to poukázaním prostriedkov na účet pretekára v banke. Číslo účtu nahlási pretekár e-mailom na Maratónsky klub Košice (info@kosicemarathon.com). Víťazov jednotlivých disciplín a víťazov vekových kategórií, ktorí majú v zmysle propozícii nárok na finančnú odmenu, bude organizátor kontaktovať po skončení KPHM.

  UKONČENIE PODUJATIA

  Časový limit pretekov je 3 hodiny. Preteky budú ukončené o 12.00 hod.
  Pretekár, ktorý nesplní stanovený limit je povinný opustiť trať.

  TRIČKÁ

  Cieľové (finišerske) tričko účastníka KPHM zadáme do výroby podľa zvolenej veľkosti po skončení podujatia. Bude doručené na adresu účastníka poštou v priebehu mesiaca október.

  ĎALŠIE PODMIENKY

  Podrobné podmienky účasti na Košice Peace Half Marathon upravujú Propozície a Všeobecné podmienky, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka podujatia.

   • Všetci pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť.
   • Každý pretekár je osobne zodpovedný za rozhodnutie o svojej fyzickej pripravenosti a schopnosti absolvovať celú vzdialenosť ním zvolenej disciplíny.
   • Sprevádzanie pretekárov trénermi alebo inými osobami po trati na bicykloch (prípadne iným spôsobom) je zakázané a takýto doprovod bude dopravnou políciou a organizátormi z trate vylúčený.
   • Pretekári musia počas celého podujatia rešpektovať pokyny organizátorov, rozhodcov, traťových komisárov a usporiadateľov.
   • Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný a obaja pretekári nebudú v budúcnosti pripustení na štart podujatí zastrešených organizátormi KPHM.
   • Pretekári majú zakázané mať počas pretekov na ušiach slúchadlá a používať počas pretekov prehrávače hudby. Porušenie tohto zákazu dáva organizátorovi právo na diskvalifikáciu pretekára.

  Prajeme Vám príjemný a úspešný športový víkend v Košiciach.