Historical Results

Databáza historických výsledkov prechádza momentálne zmenou technického riešenia, z toho dôvodu sa v nej môžu vyskytovať nezrovnalosti. V tejto fáze do databázy nie je možné zasahovať a robiť úpravy, preto Vás žiadame o trpezlivosť. V prípade, že zistíte akékoľvek nepresnosti pri vyhľadávaní výsledkov, najmä v počte štartov, vrátane DNF, kontaktujte Maratónsky klub Košice na info@kosicemarathon.com

Search

Enter competitor's last name:
Competitor's name:
Year of birth:
Discipline:

Or view results of previous years by discipline

Choose a discipline:
Race year: