MMM Winter Challenge 2023

 • Po dvoch úspešných rokoch sme tu opäť s projektom MMM WINTER CHALLENGE (MMM WCH). Ten vznikol pôvodne ako reakcia na obmedzenia spojené s ochorením Covid 19, no záujem nás presvedčil, že treba pokračovať i teraz, keď riziko pandémie postupne klesá.

  Čo prináša MMM Winter Challenge 2023?
  Budú to už štyri známe trate v Košiciach a jedna spoločná virtuálna s označením MMM WCH Slovensko.
  Pokiaľ sa v našej komunite nájdu ambasádori premeraných tratí i v ďalších mestách, radi ich postupne do nášho programu zaradíme.
  Zásadnou zmenou však bude možnosť zapojiť sa do osobitných eventov v podobe spoločných skupinových behov, ktorým sme dali názov MMM WCH RACE. Budú tri, vždy jeden v každom mesiaci od januára do marca a vždy na trati označenej ako Anička.

  Aký je termín súťaže?
  Registrácia a prvé zápisy dosiahnutých časov budú možné od 1. januára 2023. Posledným súťažným dňom bude nedeľa 19. marca 2023.

  Aké trate nás čakajú?
  Vybrali sme trate dlhé 5 a 10 km, ktoré v tréningoch bežne zdolávame a sú najdostupnejšie pre skutočne širokú bežeckú komunitu.
  Sú to tie, ktoré sú už dobre známe, osvedčili sa a sú vyznačené a dobre dostupné. Veríme, že budú vyhovovať skúsenejším i menej zdatným bežcom. Ich mapy a popisy nájdete v príslušnej sekcii na našom webe. Ak by pribudli trate v ďalších mestách, budeme vás o tom informovať.
  Pre všetkých bežcov, ktorí to majú do Košíc ďaleko je tu možnosť zapojiť sa do našej výzvy na virtuálnej trati MMM WCH Slovensko. A môžu tiež premýšľať či sa s nami stretnú na skupinovom behu MMM WCH RACE.

  Ako budem súťažiť?
  Vzhľadom na charakter a odlišnosti jednotlivých tratí budeme výsledky porovnávať a zostavovať na každej trati zvlášť. Pre tých, ktorí sa neumiestnia na prvých priečkach, alebo ani nešportujú s touto ambíciou, tu bude záverečné žrebovanie o darčeky a vecné ceny od organizátora a partnerov MMM.

  Ako bude vyzerať MMM WCH RACE?
  Pôjde o osobitné podujatia projektu MMM Winter Challenge, ktoré budú mať charakter štandardných pretekov. Cieľom bude, aby sa bežci pri tomto skupinovom behu mohli motivovať a vzájomne si pomôcť zlepšiť svoje výkony. A určite bude pre všetkých benefitom možnosť stretnúť sa a stráviť spoločne čas s priateľmi z bežeckej rodiny.
  Plánovaný kalendár
  I. MMM WCH RACE – sobota, 28.1. 2023 o 10.00 hod, Košice Anička
  II. MMM WCH RACE – sobota, 25.februára 2023 o 10.00 hod, Košice Anička
  III. MMM WCH RACE – sobota, 18.3. 2023 o 10.00 hod, Košice Anička

  Zaregistrovaných účastníkov MMM WCH i verejnosť budeme o podrobnostiach každého zo série MMM WCH RACE včas informovať.

  Ako súťažiť na virtuálnej trati MMM WCH Slovensko?
  Tá je určená pre všetkých, ktorí sa chcú zapojiť, no do Košíc to majú ďaleko. Každý zo zaregistrovaných bežcov absolvuje na ľubovoľnom mieste trať dlhu 5 alebo 10 kilometrov. Teda trať, ktorú pozná a je takto zmeraná, alebo si ju odmeria pomocou vhodnej mobilnej aplikácie. Výsledky si potom prenesie do nášho systému rovnako, ako bežci súťažiaci na označených a do programu zaradených tratiach.

  Ako sa registrovať na MMM WCH?
  Zaregistrovať sa do súťaže MMM Winter Challenge 2023 môžeš kedykoľvek až do 19. marca 2023, kedy sa toto podujatie končí.
  Stačí jedna registrácia a bežec sa môže zapojiť do súťaženia na každej z uvedených tratí. To platí aj pre virtuálnu trať MMM WCH Slovensko a tiež pre MMM WCH RACE.

  Platí sa štartovné?
  Nie, toto podujatie je pre záujemcov a bežeckú komunitu bezplatné. Náklady sú hradené z celkového rozpočtu MMM 2023 a z podpory partnerov.

  Ako odmeriam a nahlásim svoj výkon?
  Každý bežec si sám odmeria čas za ktorý absolvuje danú trať a tento výkon si zapíše po vstupe do svojho účtu pretekára. V záložke MOJE REGISTRÁCIE, v príslušnej kolónke pre danú trať vyplní dátum behu a dosiahnutý čas. Účastník, ktorý takýto čas nahlási zápisom do svojho konta súčasne čestne prehlasuje, že trať skutočne absolvoval. Tak ako iné obdobné behy i tento je založený na predpoklade, že športovci súťažia v duchu fair play.

  Mám každú trať absolvovať iba raz?
  Nie, každú trať môže bežec absolvovať ľubovoľný počet krát. Pokiaľ sa postupne zlepší, môže svoj výkon na svojom účte pretekára prepisovať a aktualizovať. Pokiaľ bežec aktualizuje svoj čas, platí pre určenie poradia ten čas, ktorý bol pretekárom naposledy aktualizovaný. Preto svoje výkony aktualizujte iba vtedy, ak došlo k zlepšeniu vášho výkonu.

  Je potrebné výkon odmerať prostredníctvom mobilnej aplikácie?
  Na jednotlivých reálnych tratiach zaradených do tohto projektu, teda tých, ktoré sú odmerané a označené je kľúčovým parametrom dosiahnutý čas odmeraný napríklad stopkami.
  Pokiaľ na odmeranie času na týchto tratiach použijete mobilnú aplikáciu, rozhodujúci bude opäť iba samotný čas.
  Iné je to v prípade virtuálnej trate MMM WCH Slovensko. Tu buď bežíte na skutočnej a premeranej vzdialenosti v mieste svojho pôsobenia alebo použijete na určenie predpísanej vzdialenosti a aj času práve vhodnú mobilnú aplikáciu.

  V akých kategóriách sa bude súťažiť?
  Okrem absolútnych víťazov medzi mužmi a ženami vytvoríme aj poradia podľa obvyklých vekových kategórií.
  MJ & ZJ – juniori do 18 rokov, narodení v roku 2005 a neskôr.
  M40 & Z40 – bežci narodení v roku 1974 – 1983
  M50 & Z50 – bežci narodení v roku 1964 – 1973
  M60 & Z60 – bežci narodení v roku 1963 a skôr

  O čo sa bude súťažiť?
  Najrýchlejších bežcov a bežkyne na jednotlivých tratiach v absolútnom poradí odmeníme vecnými cenami a do veľkého žrebovania o rovnaké darčeky zaradíme všetkých účastníkov, ktorí budú mať v MMM WCH 2023 aspoň jeden zápis na hociktorej z tratí, vrátane tej virtuálnej.

  Ako sa dozviem svoj výsledok?
  Priebežné poradie na jednotlivých tratiach a disciplínach budeme zverejňovať na webstránke MMM. Konečné výsledky budú známe po 19. marci, keď sa vyhodnotia najlepšie výkony bežcov a bežkýň na jednotlivých tratiach.

  Reštrikcie
  Organizátor ma právo z výsledkových listín odstrániť zapísané časy, ktoré sú zjavne chybné (formát zápisu, dosiahnutý čas) alebo nezodpovedajú propozíciám súťaže v inej ich časti.

  » CHCEM SA ZÚČASTNIŤ

  » PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY MMM WINTER CHALLENGE

 • Košice – Anička
  Bežecká trať na Aničke vedúca od tenisových kurtov cez park a popri rieke Hornád na obrátku v bode 2,5 km (tabuľa na pravej strane asfaltovej cesty) a späť. Bežci na 10 km absolvujú dva okruhy.
  » mapa

  Košice – Nad Jazerom, hrádza Hornádu
  Bežecká trať smeruje od splavu na rieke Hornád po hrádzi na obrátku v bode 2,5 km a späť. Bežci na 10 km absolvujú dva okruhy.
  » mapa

  Košice – Furča, lesopark pri vodojeme
  Známa trať na Furči pri vodojeme vedie cez lesopark s obrátkou po absolvovaní 2,5 km. Bežci na 10 km absolvujú dva okruhy.
  » mapa

  Košice – staré mesto, Mestský park
  Obľúbený okruh na dobre dostupnom bežeckom chodníčku v Mestskom parku má dĺžku temer presne 1000 m. Bežci na 5 km ho absolvujú päťkrát, bežci na 10 km trati zabehnú desať okruhov.
  » mapa

  Nesúťažná trať MMM WCH Slovensko
  Túto možnosť sme pripravili pre bežcov, ktorí sa chcú do našej zimnej výzvy zapojiť, ale nemajú možnosť absolvovať niektorú zo súťažných tratí vo vybraných mestách. Výkony bežcov, ktorí absolvujú vlastnú trať v doporučenej dĺžke 5km alebo 10 km na ktoromkoľvek mieste nebudú medzi sebou porovnávane a zobrazená výsledková listina bude mať iba informatívny charakter o aktivite bežcov. Nezabudneme však na nich a účastníci so zápisom na tejto virtuálnej trati budú zaradení do záverečného spoločného žrebovania.