MMM Winter Challenge 2022

 • Keďže nám úvod roku 2022 opäť komplikuje pandémia ochorenia Covid-19, ktorá neumožňuje bežcom stretávať sa, súperiť, pretekať či trénovať v štandardnom režime, sme tu opäť s výzvou na individuálne zdolávanie našich tratí v dlhodobej súťaži MMM WINTER CHALLENGE (MMM WCH).

  Čo prináša MMM Winter Challenge 2022?
  Budú to už známe ale aj nové trate vo viacerých mestách na Slovensku, ktoré budeme postupne predstavovať. A tiež možnosť zapojiť sa do tejto aktivity kdekoľvek inde na Slovensku prihlásením sa na virtuálnu trať MMM WCH SVK.

  Aké budú súťažne vzdialenosti?
  Vybrali sme trate dlhé 5 a 10 km, ktoré v tréningoch bežne zdolávame a sú najdostupnejšie pre skutočne širokú bežeckú komunitu. Veríme, že budú vyhovovať skúsenejším i menej zdatným bežcom. Trate v jednotlivých mestách nie sú rovnako dlhé a vzdialenosti 5 a 10 km sú udávané s určitou toleranciou, keďže väčšinou ide o necertifikované trate a miesta štartu, cieľa a prípadnej obrátky sú volené tak, aby sa podľa nich vedel bežec spoľahlivo orientovať.

  Aké trate nás čakajú?
  Vybrali sme tie, ktoré sú pomerne známe, sú vyznačené a dobre dostupné. Okrem tých z roku 2021 sú tu viaceré nové tak, ako ich navrhli naši ambasádori z jednotlivých miest. Pri každej z nich si môžete pozrieť mapku, na ktorej sú okrem samotnej trate na fotkách znázornené aj miesta štartu, obrátky a cieľa.

  Ako budem súťažiť?
  Vzhľadom na charakter a odlišnosti jednotlivých tratí budeme výsledky porovnávať a zostavovať na každej trati zvlášť. Pre tých, ktorí sa neumiestnia na prvých priečkach alebo ani nešportujú s touto ambíciou tu bude záverečné veľké žrebovanie o darčeky a vecné ceny od organizátora a partnerov MMM.

  Ako sa zapojiť?
  Zaregistrovať sa do súťaže MMM Winter Challenge môžeš kedykoľvek až do 20. marca 2022 kedy sa toto podujatie končí.
  Stačí jedna registrácia a bežec sa môže zapojiť do súťaženia na každej z tratí a vždy aj v oboch disciplínach, teda na kratšej alebo dlhšej vzdialenosti ( 5 alebo 10 km ). To platí aj pre tzv. nesúťažnú virtuálnu trať určenú pre tých bežcov, ktorí sa chcú do MMM WCH zapojiť ale vytýčené trate sú mimo ich dosahu.

  Platí sa štartovné?
  Nie, toto podujatie je pre záujemcov a bežeckú komunitu bezplatné.

  Ako odmeriam a nahlásim svoj výkon?
  Každý bežec si sám odmeria čas za ktorý absolvuje danú trať a tento výkon si zapíše po vstupe do svojho účtu pretekára. V záložke MOJE REGISTRÁCIE, v príslušnej kolónke pre danú trať vyplní dátum behu a dosiahnutý čas. Účastník, ktorý takýto čas nahlási zápisom do svojho konta súčasne čestne prehlasuje, že trať skutočne absolvoval. Tak ako iné obdobné behy i tento je založený na predpoklade, že športovci súťažia v duchu fair play.

  Mám každú trať absolvovať iba raz?
  Nie, každú trať môže bežec absolvovať ľubovoľný počet krát. Pokiaľ sa postupne zlepší, môže svoj výkon na svojom účte pretekára prepisovať a aktualizovať. Pokiaľ bežec aktualizuje svoj čas, platí pre určenie poradia ten čas, ktorý bol pretekárom aktualizovaný. Preto svoje výkony aktualizujte iba ak došlo k zlepšeniu vášho výkonu.

  Je potrebné výkon odmerať prostredníctvom mobilnej aplikácie?
  Nie je to nutné, keďže vieme, že jednotlivé aplikácie majú v meraní vzdialenosti odchýlky. Kľúčové je bežať po predpísanej trati a odmerať čas z bodu štartu do bodu cieľa a zapísať ho do výsledkovej listiny spôsobom ako o tom hovoríme na inom mieste.

  Do kedy sa dá prihlásiť a súťažiť?
  Keďže je naša súťaž vyhlásená ako zimná výzva, rozhodli sme sa ukončiť ju symbolicky v posledný zimný deň. Súťažiť teda môže každý do 20. marca 2022 a to je súčasne aj posledný deň na zapísanie výsledkov.

  V akých kategóriách sa bude súťažiť?
  Okrem absolútnych víťazov medzi mužmi a ženami vytvoríme aj poradia podľa obvyklých vekových kategórií.
  MJ & ZJ – juniori do 18 rokov, narodení v roku 2004 a neskôr.
  M40 & Z40 – bežci narodení v roku 1973 – 1982
  M50 & Z50 – bežci narodení v roku 1963 – 1972
  M60 & Z60 – bežci narodení v roku 1962 a skôr

  O čo sa bude súťažiť?
  Najrýchlejších bežcov a bežkyne na jednotlivých tratiach v absolútnom poradí odmeníme vecnými cenami a do veľkého žrebovania o rovnaké darčeky zaradíme všetkých účastníkov, ktorí budú mať v MMM WCH 2022 aspoň jeden zápis na hociktorej z tratí vrátane tej virtuálnej.

  Môžete sa teda tešiť z výhry za svoj výkon alebo v samotnom žrebovaní, v oboch prípadoch v podobe exkluzívnej čiapky MMM Winter Challenge značky Craft.

  Ako sa dozviem svoj výsledok?
  Priebežné poradie na jednotlivých tratiach a disciplínach budeme zverejňovať na webstránke MMM. Konečné výsledky budú známe po 20. marci, keď sa vyhodnotia najlepšie výkony bežcov a bežkýň na jednotlivých tratiach.
  Organizátor ma právo z výsledkových listín odstrániť zapísané časy, ktoré sú zjavne chybné (formát zápisu, dosiahnutý čas) alebo nezodpovedajú propozíciám súťaže v inej ich časti.

  » CHCEM SA ZÚČASTNIŤ

  » PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY MMM WINTER CHALLENGE

 • Košice – Anička
  Bežecká trať na Aničke vedúca od tenisových kurtov cez park a popri rieke Hornád na obrátku v bode 2,5 km a späť. Bežci na 10 km absolvujú dva okruhy.
  » mapa

  Košice – Nad Jazerom, hrádza Hornádu
  Bežecká trať smeruje od splavu na rieke Hornád po hrádzi na obrátku v bode 2,5 km a späť. Bežci na 10 km absolvujú dva okruhy.
  » mapa

  Košice – Furča, lesopark pri vodojeme
  Známa trať na Furči pri vodojeme vedie cez lesopark s obrátkou po absolvovaní 2,5 km. Bežci na 10 km absolvujú dva okruhy.
  » mapa

  Košice – staré mesto, Mestský park
  Obľúbený okruh na dobre dostupnom bežeckom chodníčku v Mestskom parku má dĺžku temer presne 1000 m. Bežci na 5 km ho absolvujú päťkrát, bežci na 10 km trati zabehnú desať okruhov.
  » mapa

  Prešov – Cyklochodník Torysa
  Trať vedie popri rieke Torysa od Tatran Handball Areny k parčíku pred Požiarnickou ulicou a späť. Bežci absolvujú dva takéto okruhy ak súťažia na 5 km a štyri okruhy ak si vybrali 10 km trať.
  » mapa

  Michalovce – Čečehov
  Štart a cieľ je situovaný pri kultúrnom dome v Čečehove (autobusová zastávka) a pobeží sa smerom na Michalovce. Obrátka je v bode 2,5 km pri navigačnej tabuli „Michalovce“, kde sa bežci obrátia na cestu späť do cieľa v Čečehove. Bežci na 10 km absolvujú trasu dvakrát.
  » mapa

  Strážske
  Trať je totožná s populárnymi pretekmi Laborecká 10. Štart a cieľ je situovaný pred Park Pubom. Trať vedie cez Krivošťany s vyznačenou obrátkou na 2,5 km pre tých, ktorí pobežia 5 km MMM WCH a ďalšou obrátkou na 5. km v Starom pre tých, ktorí pobežia 10 km MMM WCH.
  » mapa

  Nitra
  5 km okružná trať vedie po nábreží rieky Nitra so štartom i cieľom v Nitrianskom mestskom parku na Sihoti pri požičovni bicyklov Arriva bike. Bežci sa vydajú smerom k futbalovému štadiónu na obrátku cez Univerzitný most a späť do cieľa. Bežci, ktorí chcú súťažiť na 10 km trati si tento 5 km okruh zopakujú dvakrát.
  » mapa

  Poprad
  Trať vedie po cyklochodníku z mesta Poprad do mesta Svit. Štart je situovaný pri informačnej tabuli na ľavej strane chodníka. Cieľ 5 km trate je pri mostíku pre peších situovanom vedľa Koliby Svit. Tí, ktorí sa rozhodnú absolvovať dlhšiu 10 km trať budú mať pri mostíku obrátku a vrátia sa do miesta štartu.
  » mapa

  Banská Bystrica
  Okružná trať vedie po nábreží rieky Hron so štartom i cieľom pred mostom na Golianovej ulici. Bežci sa vydajú smerom cez most, následne odbočia vpravo a bežia po chodníku až k mostíku pre peších na Majerskej ceste, kde sa cezeň vrátia na južnú stranu nábrežia. Po odbočení vpravo popri rieke Hron smerujú na miesto štartu. Jeden okruh meria cca 2,7 km. Bežci na kratšiu trať absolvujú 2 okruhy t. j. 5,5 km a bežci na dlhšiu trať 4 okruhy, spolu 11 km.
  » mapa

  Bratislava po nábreží Dunaja
  Trať vedúca od mostu Lafranconi po Dvořákovom nábreží po obrátku na 2,5.km, ktorá je situovaná v bode navigačnej tabule Restaurant – Botel Gracia (Rázusovo nábrežie) a späť. Bežci na 10 km absolvujú trasu dvakrát.
  » mapa

  Nesúťažná trať MMM WCH Slovensko
  Túto možnosť sme pripravili pre bežcov, ktorí sa chcú do našej zimnej výzvy zapojiť, ale nemajú možnosť absolvovať niektorú zo súťažných tratí vo vybraných mestách. Výkony bežcov, ktorí absolvujú vlastnú trať v doporučenej dĺžke 5km alebo 10 km na ktoromkoľvek mieste nebudú medzi sebou porovnávane a zobrazená výsledková listina bude mať iba informatívny charakter o aktivite bežcov. Nezabudneme však na nich a účastníci so zápisom na tejto virtuálnej trati budú zaradení do záverečného spoločného žrebovania.