U.S.Steel Family Run – Minimaratón

Na nenáročnej, 4,2 km dlhej trati začínali v minulosti mnohí, ktorí neskôr dokázali čeliť i väčším výzvam. Beh je určený pre rodiny s deťmi i športovcov, ktorí sa s pravidelným behaním ešte iba zoznamujú.

 • Organizátori MMM Vás vítajú v Košiciach na najstaršom maratóne v Európe. Nasledovné pokyny si starostlivo prečítajte, pomôžu Vám zorientovať sa v rôznych situáciách v deň konania pretekov. Preteky sa uskutočnia podľa propozícií a pokynov pre pretekárov na rok 2018 vydaných organizátorom.

  PREZENTÁCIA A VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVACIEHO BALÍČKA

  Miesto: AUPARK Košice

  5.10.2018 (piatok) 10:00 – 20:00 h.
  6.10.2018 (sobota) 09:00 – 18:00 h.

  Štartové čísla, ktoré si prihlásení Účastníci neprevezmú najneskôr v sobotu do 18:00 h. budú uvoľnené na predaj pre ďalších záujemcov!
  V deň pretekov (7.10.2018) nebude možná prezentácia ani vyzdvihnutie štartovacieho balíčka!

  ŠTART

  7. októbra 2018 (nedeľa) o 09:10 h.

  Zóna Štart/Cieľ, Hlavná ul., Košice

  CIEĽ

  Zóna Štart/Cieľ, Hlavná ul., Košice

  DOPRAVA NA ŠTART

  Doprava účastníkov MMM mestskou hromadnou dopravou je 7.10. bezplatná, ak sa preukážu svojim štartovým číslom.

  ŠATNE

  SOŠ J. Szakkayho na Grešákovej ulici, 7. októbra 2018 (nedeľa) od 7:00 h do 11:00 h. Pretekár si uloží svoje veci do igelitového vreca označeného zhodne s jeho štartovým číslom a vrece odovzdá službe, ktorá ho umiestni v šatni. Pri výdaji sa pretekár preukáže svojim štartovým číslom. Neukladajte do šatní cenné veci. Organizátor za tieto veci neberie zodpovednosť.

  ČASOVÝ HARMONOGRAM V DEŇ PRETEKOV

  • 07:00 h – zhromažďovanie, prezliekanie pretekárov
  • 08:00 h – hudobná rozcvička s cvičiteľkami vo vyhradenom priestore na Grešákovej ul
  • 08:50 h – zhromažďovanie pretekárov
  • 08:50 h – štart handbikerov a korčuliarov
  • 08:55 h – presun pretekárov po ceste – Štúrovej ulici – vedľa OD Dargov k zoradisku,
  • 09:00 h – štart MMM
  • 09:05 h – presun zo zoradiska na štartovú čiaru
  • 09:10 h – ŠTART MINIMARATÓNU A FIREMNÉHO BEHU

   

  POKYNY NA TRATI

  • Pretekári Minimaratónu a Firemného behu po štarte bežia po oboch stranách Hlavnej ulice.
  • Cez Námestie maratónu mieru prebehnú po západnej strane – pred sochou maratónca.
  • Pokračujú po západnej strane Komenského ulice k obrátke pri Vysokoškolskej ulici.
  • Na obrátke prebehnú na východnú stranu a späť sa vracajú po východnej strane Komenského ulice.
  • Do cieľa dobiehajú po východnej strane Hlavnej ulice.
  • Pred stupňami víťazov prebiehajú na západnú stranu do cieľovej brány.
  • Predpokladaný dobeh do cieľa je v čase do 10.00 hod.
  • Po čase 10.00 hod pretekári bežiaci po východnej strane Hlavnej ulice sú povinní pri strete s vozidlami a bežcami čela maratónu zastať na ľavej strane trate – pri zábranách a až po ich prebehnutí pokračovať priamo do premiestneného cieľa – pred tribúnou pri hoteli Hilton.
  • Po dobehnutí do cieľa a prevzatí občerstvenia a účastníckej medaile pretekári okamžite opúšťajú priestor cieľa a odchádzajú do šatní Štúrovou ulicou – vedľa OD Dargov.

   

  LEKÁRSKA POMOC

  Stanoviská lekárskej pomoci sú rozmiestnené v priestore štartu a cieľa a ďalej rovnomerne na viacerých miestach trate.

  VYHLÁSENIE VÍŤAZOV

  U.S.Steel Family Run je nesúťažný beh. Vyhlásení budú a vecné ceny obdržia prví traja najlepší muži a ženy, Vyhlásenie víťazov prebehne o 9:45 v priestore štartu a cieľa pred VIP tribúnou. Ostatní pretekári majú možnosť si porovnať svoj čas na časomiere umiestnenej na štartovej bráne.

  UPOZORNENIE

  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky MMM, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

  • Všetci pretekári Minimaratónu sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov!
  • Pretekári v čele štartového poľa Minimaratónu po obrátke na Komenského ulici bežte v strede ulice – pri koľajniciach, neprekážajte v behu posledným maratóncom!
  • Počas pretekov je z bezpečnostných dôvodov zakázané mať na ušiach slúchadlá a používať elektronické prehrávače hudby.
  • Dieťa mladšie ako 12 rokov musí bežať v doprovode dospelej osoby, ktorá je tiež prihlásená na Minimaratón.
  • Prihláška dieťaťa mladšieho ako 15 rokov musí byť podpísaná jeho zákonným zástupcom.
  • Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť!
  • Prispôsobte tempo svojho behu svojim fyzickým schopnostiam !

  Prajeme Vám príjemný maratónsky víkend v Košiciach.

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Pri Jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Košice; tel: +421 55 6220010, fax: +421 55 6224158
  e-mail: info@www.kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na Medzinárodnom maratóne mieru sa riadi Všeobecnými podmienkami MMM, plravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanoveniami týchto Propozícií.
  Účastník MMM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami MMM.

  ŠTART

  7. októbra 2018 (nedeľa)
  Zóna Štart / Cieľ, Hlavná 1, Košice

  CIEĽ

  Zóna Štart / Cieľ, Hlavná 1, Košice

  VEKOVÝ LIMIT

  Bez vekového obmedzenia.
  Dieťa mladšie ako 12 rokov musí bežať v doprovode dospelej osoby, ktorá je tiež riadne prihlásená na Minimaratón.
  Prihláška dieťaťa mladšieho ako 18 rokov musí byť podpísaná jeho zákonným zástupcom.

  REGISTRÁCIA NA MMM

  Pretekári sa na podujatie registrujú vopred On-line.

  VEKOVÉ KATEGÓRIE

  Muži – bez vekového obmedzenia
  Ženy – bez vekového obmedzenia

  ODMENY

  Vecné ceny získajú prví 3 muži a 3 ženy v absolútnom poradí.

  MERANIE ČASOV

  Minimaratón je nesúťažný beh bez merania výsledných časov. Vyhodnotení budú prví traja muži a tri ženy.

  POISTENIE

  Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM. Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.

  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky MMM, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

 • ŠTARTOVNÉ NA MINIMARATÓN

  Štartovné na Minimaratón 2018 je stanovené vo výške 10 EUR vrátane DPH.
  Organizátor poskytuje zľavnené štartovné za nasledujúcich podmienok:

  Pri registrácii a platbe Minimaratón Diamantový klub
  Do 31.7. 7 EUR 0 EUR
  Od 1.8. 10 EUR 10 EUR

  Výška štartovného je závislá od dátumu platby, nie od dátumu prihlásenia.

  ZĽAVA PRE POISTENCOV DÔVERA

  Účastník v disciplíne Minimaratón, ktorý je súčasne poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera, partnera MMM 2018, môže získať od tohto partnera zľavu na štartovnom vo výške 2 Eurá. Uplatnenie tejto zľavy si účastník vyznačí predpísaným spôsobom v procese On-line registrácie. Počet takto priznaných zliav je limitovaný do vyčerpania príspevku určeného na tieto zľavy.

  DIAMANTOVÝ KLUB

  Členom Diamantového klubu sa stáva každý pretekár, ktorý úspešne absolvoval najmenej 25 štartov v disciplíne Maratón na Medzinárodnom maratóne mieru. Člen Diamantového klubu má nárok na bezplatný štart v ktorejkoľvek disciplíne MMM, pokiaľ sa naňu riadne zaregistruje do 31.7.
  Viac o Diamantovom klube nájdete tu.
  Zoznam členov Diamantového klubu MMM.

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE MINIMARATÓN?

  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby

  • Tričko s grafikou Minimaratónu
  • Štartové číslo
  • Bezplatná MHD
  • Medaila po dobehnutí do cieľa
  • Šatne na prezlečenie
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Cieľový servis
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka

  V rámci on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané organizátorom a partnermi podujatia.

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na MMM, realizovaná On-line spôsobom nadobúda platnosť zaplatením štartového poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s touto registráciou.

  MOŽNOSTI PLATENIA

  • Platobnou kartou
  • Platba kartou je primárnym a odporúčaným spôsobom platby počas On-line registrácie Účastníka MMM a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
   Spôsob a postup platby kartou je vysvetlený priamo v registračnom systéme.
   Akceptované sú nasledujúce platobné karty:
   Master Card
   Master Card Electronic
   VISA
   VISA Electron
   Diners Club International

  • Bankovým prevodom
  • Platba bankovým prevodom je doplnkovým spôsobom platby, pričom Účastník musí počítať s časovým oneskorením pripísania prostriedkov na účet Organizátora i s faktom, že tento postup môže spôsobiť neúplnosť a neukončenosť celej registrácie z dôvodov chybných a oneskorených postupov na strane Účastníka.
   Údaje pre platbu bankovým prevodom
   Názov účtu: Maratónsky klub
   Banka: Všeobecná úverová banka a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
   IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
   BIC/SWIFT: SUBASKBX
   Súčasťou platby bankovým prevodom je Variabilný symbol, ktorým je číslo pridelené pri On-line registrácii na MMM, pre účely identifikácie platby.

  • Platba v hotovosti
  • nie je možná, s výnimkou prípadu, keď Organizátor príjme Prihlášku priamo na Prezentácii MMM.

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  V popise platby bankovým prevodom vždy uvádzajte meno Účastníka/kov MMM, za ktorých je štartovné hradené.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na účet pretekára na stránke On-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!

  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky MMM.

 • POPIS TRATE

  Mestský okruh (mestské časti Staré mesto, Sever a Juh) vychádza z pôvodnej trate vytvorenej pre IAAF Majstrovstvá sveta v polmaratóne v roku 1997. Je bez výraznejších prevýšení, plne pokrytý asfaltovým povrchom. Trať maratónu tvoria dva okruhy, účastníci Polmaratónu absolvujú jeden okruh. Hlavné disciplíny majú pre svoju trať vydaný certifikát IAAF / AIMS. Doplnkové disciplíny sa konajú na úsekoch mestského okruhu a ich vzdialenosti nepotrebujú certifikáciu.

  MAPA TRATE

  mapa_trat MMM

  PROFIL TRATE

  VYSKOVY-PROFIL-TRATE-a-MAPA

  Rýchle maratónske trate sa musia vyznačovať viacerými pozitívnymi parametrami. Okrem nízkeho počtu zmien smeru, či ostrých zákrut, je to samozrejme aj ich výškový profil. V Košiciach sa podarilo vytvoriť trať, ktorá z tohto pohľadu spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria.
  V Berlíne, kde bolo zabehnutých viacero svetových rekordov, vykazuje trať 21 zmien smeru ostrejších alebo rovnajúcich sa 90°. V Košiciach je počet takýchto zmien smeru v súčte oboch kôl rovnako nízky.
  Ak sa bližšie pozrieme na výškový profil trate zistíme, že prevýšenie medzi najnižšie a najvyššie ležiacim bodom dosahuje na mestskom okruhu v Košiciach iba 16,35 m (200,700 m.n.m -217,050 m. n.m). Ďalší podstatný faktor, súčet všetkých stúpaní na trati maratónu v Košiciach dosahuje potom hodnotu 74 metrov. Pre porovnanie prevýšenie v Berlíne predstavuje 25,6 m (súčet stúpaní 37 m) a v Bostone 146,3 m (súčet stúpaní 241 m).