Pomáhaj s nami

 • Maratónsky klub Košice v spolupráci s Karpatskou nadáciou a darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk aj tento rok prináša jedinečnú príležitosť zapojiť sa do charitatívneho programu behu Bež so srdcom v rámci 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.

  AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ

  Do programu Bež so srdcom 2018 sa môžete zapojiť viacerými spôsobmi. Tým najjednoduchším je darovať zvolenú sumu počas Vašej registrácie na 95. ročník Medzinárodného maratónu mieru. Váš dar a vyjadrenie podpory jednému, alebo i všetkým 3 organizáciám môžete realizovať priamo v procese on-line registrácie na 95. ročník Medzinárodného maratónu mieru.

  AKO VÁM POĎAKUJEME

  Pre našich darcov sme pripravili tieto benefity:
  Všetci darcovia → logo Bež so srdcom vedľa mena vo výsledkovej listine
  Minimálne 5 € príspevok → symbolické štartové číslo Bež so srdcom
  Minimálne 30 € príspevok → tričko Bež so srdcom (prvých 30 darcov)
  Minimálne 100 € príspevok → pozvánka na Marathon After Party (prvých 10 darcov)
  *Uvedené benefity budú darcom poskytnuté počas maratónskeho týždňa.

  TENTO ROK PODPORUJEME

  Svetielko Pomoci, n.o.
  Rodičovská organizácia, ktorá vznikla na základe osobnej skúsenosti zakladateľky s onkologickou chorobou a následnou stratou jej jedinej dcéry. Pravidelne a celoročne pomáha rodinám, ktoré sa ocitnú s dieťaťom na detskej onkológii v Košiciach. Poskytuje individuálnu prepravu detských onkologických pacientov 24 hodín denne 7 dní v týždni, ubytovanie v náhradnom domove pre rodičov a deti, materiálnu, finančnú a morálnu pomoc, podporu psychológa a sociálneho pracovníka. V roku 2012 organizácia zriadila prvý detský mobilný hospic na východnom Slovensku, ktorý poskytuje domácu starostlivosť nevyliečiteľne chorým deťom v terminálnom štádiu života. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na pomoc niekoľkým deťom s onkologickým ochorením a ich rodinám podľa aktuálnej potreby. Zverejnenú výzvu Svetielka pomoci, n.o. nájdete tu.

  OZ Podaj ďalej
  Prepája tých, ktorí chcú dobrovoľne a nezištne pomáhať s tými, ktorí pomoc potrebujú a vítajú. Oslovením širokej verejnosti vyhľadáva, overuje a dlhodobo udržiava kontakt hlavne s jednotlivcami a rodinami v núdzi a pripravuje adresný plán pomoci. Pomoc súčasne zameriava na osvetu zameranú na znižovanie plytvania a darovania-posúvania nepotrebných, ale stále použiteľných vecí ďalej. Vyzbierané finančné prostriedky pomôžu konkrétnej rodine v núdzi s úpravou bytu a so zaplatením základných potrieb ako sú potraviny, drogéria, školské potreby a lieky. Zverejnenú výzvu OZ Podaj ďalej nájdete tu.

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (Košice)
  Občianske združenie, ktoré združuje a podporuje nevidiace a slabozraké osoby, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. Snaží sa hlavne o aktivizáciu mladých ľudí so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj ich vlastných zručností, znalostí a záujmov pre plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti. Poskytuje aj sociálne poradenstvo a sociálne služby, ako aj sociálnu prevenciu a rehabilitáciu. Vyzbierané finančné prostriedky pomôžu 13-ročnému Attilovi, ktorému onkologické ochorenie zapríčinilo ťažké narušenie zrakových funkcií oboch očí, aby si zariadil pracovný kútik a mohol sa samostatne učiť. Zverejnenú výzvu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska – krajské stredisko Košice nájdete tu.

  NEBEŽÍM, ALE RÁD DARUJEM

  Nie ste aktívnym bežcom, ale chceli by ste prispieť? Partner projektu – darcovský portál www.ludialudom.sk poskytuje bezpečnú a jednoduchú platformu aj pre takýchto darcov. Na portáli sú zverejnené výzvy na priame darovanie.

  AKO BUDE POUŽITÝ DAR

  Výška daru bude použitá v celom rozsahu na dobročinný a verejnoprospešný účel. Vybraná organizácia získa 90% z darovanej sumy na vopred stanovený účel. Karpatská nadácia použije 10% z tejto sumy na zabezpečenie adresného a transparentného využitia daru a tiež na získanie čo najväčšieho množstva darcov.

 • Vážení športoví priatelia,

  1. júla 2014 vstúpil do platnosti nový Zákon o verejných zbierkach, č. 162/2014 Z.z. Podľa § 17 citovaného zákona musí byť vykonávanie verejnej zbierky organizovanej Maratónskym klubom Košice, na základe povolenia Okresného úradu Košice pod č. OU-KE-OVVS1-2014/04203 ukončené do 31.júla 2014. Všetky finančné prostriedky získané z tejto verejnej zbierky budú riadne vyúčtované a zverejnené na webovej stránke www.kosicemarathon.com v zákonom stanovenom termíne.
  Maratónsky klub Košice ďakuje všetkým, ktorí prispeli do verejnej zbierky a tiež tým, ktorí napomohli k jej uskutočneniu a priebehu.

  Košický maratón priniesol a prináša tisíckam športovcov i organizátorom radosť a pocit zadosťučinenia. Skúsme tento pozitívny vzťah pretaviť i do pomoci iným, do podpory projektov, ktoré prinesú prospech správnej veci. Medzinárodný maratón mieru je fenomén, ktorý Vás chce inšpirovať a požiadať o láskavosť i v takýchto spoločensky dôležitých otázkach. Vyberte si jeden z projektov a podporte jeho ideu dobrovoľným príspevkom. O rok si povieme, čo sa nám spoločne podarilo.
  Maratónsky klub Košice ako prvý vložil do podpory týchto aktivít vlastné prostriedky ako impulz pre ďalších darcov.

  Každý mal možnosť podporiť nasledujúce projekty:

  1. DOBUDOVANIE AREÁLU SOCHY MARATÓNCA

  I tak znie jeden z podtitulov symbolu MMM, sochy maratónca. Dobudovanie areálu tohto unikátneho diela Arpáda Račku je nevyhnutnosťou. Dôvod je prozaický. Mená víťazov najstaršieho maratónu v Európe niet už kam vytesať. A tak projekt obnovy a rozšírenia tohto pamätníka počíta i s osadením 7 žulových pilónov pre budúcich hrdinov nášho maratónu.

  2. LIGA PROTI RAKOVINE

  Liga proti rakovine je dlhoročným partnerom Medzinárodného maratónu mieru. Aktivisti jej pobočky v Košiciach sú každoročne spolu s nami na štartovej čiare našich behov. Svojim príspevkom napomôžete programom zameraným na prevenciu v boji proti tejto zákernej chorobe. Aktivity Ligy proti rakovine sú zamerané na preventívne opatrenia a zdravý životný štýl všetkých vekových kategórií vrátane detí a mládeže. Súčasťou aktivít, okrem boja proti fajčeniu, sú aj športové aktivity a propagácia pohybu ako jednej z foriem prevencie civilizačných chorôb.
  http://www.lpr.sk

  S vašou pomocou sme v roku 2014 vyzbierali: 1.997,90 €

  Potvrdenie o vyúčtovaní 2014
  Vyúčtovanie Verejnej zbierky 2014

  S vašou pomocou sme v roku 2013 vyzbierali: 3.640,15 €

  Potvrdenie o vyúčtovaní 2013
  Vyúčtovanie Verejnej zbierky 2013

  S vašou pomocou sme v roku 2012 vyzbierali: 9.649,35 €

  Potvrdenie o vyúčtovaní 2012
  Vyúčtovanie Verejnej zbierky 2012