Pomáhaj s nami

 • Nachádzame sa v období, keď môžeme adresne rozhodnúť kam nasmerovať časť z našich zaplatených daní. Jedným z príjemcov 2 % z daní je aj občianske združenie Maratónsky klub Košice. (Notársky centrálny register určených osôb: Evidenčné číslo NCRpo 10717/2022)

  Občianske združenie Maratónsky klub Košice bolo založené v roku 1990 s cieľom zabezpečovať záujmovú činnosť spojenú s organizačným zabezpečením Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je najstarším maratónskym podujatím v Európe.

  V jeho činnosti okrem organizovania samotného Medzinárodného maratónu mieru vieme nájsť i veľa ďalších verejnoprospešných činností, na ktoré dokáže zmysluplne použiť práve takéto príspevky. Či sú to už preteky vozíčkarov alebo charitatívny program Bež so srdcom, Detská atletika, Women Friendly Marathon, podpora účasti sociálne znevýhodnených detí na Minimaratóne, sanácia archívnych zbierok, publikačná a dokumentačná činnosť a mnoho ďalších.

  Ak sa teda chystáte ako firma alebo jednotlivci venovať časť svojich daní na podporu neziskového sektoru, neváhajte a poukážte tieto prostriedky aj na účet Maratónskeho klubu Košice, ktorý je už dlhé desaťročia garantom rozvoja mnohých verejnoprospešných projektov.

  ÚDAJE POTREBNÉ K POUKÁZANIU PODIELU ZAPLATENEJ DANE:
  IČO: 00595209
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Maratónsky klub Košice
  Ulica: Hroncova Číslo: 23/2
  PSČ: 040 01 Obec: Košice

  DÔLEŽITÉ TERMÍNY
  31.3.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
  Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

  31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0% z dane.

  Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne!

  Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

  30.04.2023 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

  TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% DANE
  2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje.
  Všetky potrebné tlačivá nájdete tu.

  Ďakujeme za podporu.