Pomáhaj s nami

 • Vážení športoví priatelia,

  1. júla 2014 vstúpil do platnosti nový Zákon o verejných zbierkach, č. 162/2014 Z.z. Podľa § 17 citovaného zákona musí byť vykonávanie verejnej zbierky organizovanej Maratónskym klubom Košice, na základe povolenia Okresného úradu Košice pod č. OU-KE-OVVS1-2014/04203 ukončené do 31.júla 2014. Všetky finančné prostriedky získané z tejto verejnej zbierky budú riadne vyúčtované a zverejnené na webovej stránke www.kosicemarathon.com v zákonom stanovenom termíne.
  Maratónsky klub Košice ďakuje všetkým, ktorí prispeli do verejnej zbierky a tiež tým, ktorí napomohli k jej uskutočneniu a priebehu.

  Košický maratón priniesol a prináša tisíckam športovcov i organizátorom radosť a pocit zadosťučinenia. Skúsme tento pozitívny vzťah pretaviť i do pomoci iným, do podpory projektov, ktoré prinesú prospech správnej veci. Medzinárodný maratón mieru je fenomén, ktorý Vás chce inšpirovať a požiadať o láskavosť i v takýchto spoločensky dôležitých otázkach. Vyberte si jeden z projektov a podporte jeho ideu dobrovoľným príspevkom. O rok si povieme, čo sa nám spoločne podarilo.
  Maratónsky klub Košice ako prvý vložil do podpory týchto aktivít vlastné prostriedky ako impulz pre ďalších darcov.

  Každý mal možnosť podporiť nasledujúce projekty:

  1. DOBUDOVANIE AREÁLU SOCHY MARATÓNCA

  I tak znie jeden z podtitulov symbolu MMM, sochy maratónca. Dobudovanie areálu tohto unikátneho diela Arpáda Račku je nevyhnutnosťou. Dôvod je prozaický. Mená víťazov najstaršieho maratónu v Európe niet už kam vytesať. A tak projekt obnovy a rozšírenia tohto pamätníka počíta i s osadením 7 žulových pilónov pre budúcich hrdinov nášho maratónu.

  2. LIGA PROTI RAKOVINE

  Liga proti rakovine je dlhoročným partnerom Medzinárodného maratónu mieru. Aktivisti jej pobočky v Košiciach sú každoročne spolu s nami na štartovej čiare našich behov. Svojim príspevkom napomôžete programom zameraným na prevenciu v boji proti tejto zákernej chorobe. Aktivity Ligy proti rakovine sú zamerané na preventívne opatrenia a zdravý životný štýl všetkých vekových kategórií vrátane detí a mládeže. Súčasťou aktivít, okrem boja proti fajčeniu, sú aj športové aktivity a propagácia pohybu ako jednej z foriem prevencie civilizačných chorôb.
  http://www.lpr.sk

  S vašou pomocou sme v roku 2014 vyzbierali: 1.997,90 €

  Potvrdenie o vyúčtovaní 2014
  Vyúčtovanie Verejnej zbierky 2014

  S vašou pomocou sme v roku 2013 vyzbierali: 3.640,15 €

  Potvrdenie o vyúčtovaní 2013
  Vyúčtovanie Verejnej zbierky 2013

  S vašou pomocou sme v roku 2012 vyzbierali: 9.649,35 €

  Potvrdenie o vyúčtovaní 2012
  Vyúčtovanie Verejnej zbierky 2012

 • Medzinárodný maratón mieru rozvinul niekoľko charitatívnych projektov, ktoré sú priebežne aktualizované aj na tejto webovej stránke. Dlhodobo podporujeme z vybraného štartovného Ligu proti rakovine. Maratónsky klub Košice je i príjemcom 2% z daní z príjmu fyzických a právnických osôb. Spôsob venovania tejto dane nájdete tu.