Pomáhaj s nami

 • Vážení športoví priatelia,

  aj v roku 2021 môže každý z nás poukázať oprávnenému subjektu 2% (resp. 3%) zo zaplatenej dane.
  Občianske združenie Maratónsky klub Košice bolo založené v roku 1990 s cieľom zabezpečovať záujmovú činnosť spojenú s organizačným zabezpečením Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je najstarším maratónskym podujatím v Európe.

  Maratónsky klub Košice spĺňa podmienky pre prijatie dvojpercentného podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2020.

   

  Získané prostriedky použijeme v roku 2021 na prípravu a realizáciu týchto aktivít:

  • podpora športu detí a mládeže, konkrétne účasti na sprievodných podujatiach MMM najmä Minimaratóne, nesúťažný beh na desatinu maratónskej vzdialenosti pre všetkých, ktorí zabehnú v dobrej nálade 4200 metrov.
  • aktívna pomoc zameraná na šport a telesnú kultúru zdravotne postihnutých občanov – paraplegikov, ktorí súťažia v disciplíne handbike, pre ktorých je štart na maratónskych pretekoch dokonalým overením seba samého, sily, umu, vytrvalosti a vôle;
  • rozvoj bežeckého športu v rámci celoročnej bežeckej súťaže VVCV – Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov.
  • Zapojenie mladej generácie do športových atletických aktivít v rámci juniorskej maratónskej štafety na trati MMM ktorá sa každoročne organizuje na počesť významných bežeckých osobností z histórie Medzinárodného maratónu mieru.
  • Atletika hrou – podujatie, ktoré motivuje deti začať s pravidelnou fyzickou aktivitou a cvičením. Rozmanité pohybové úlohy umožňujú veľkému počtu detí na relatívne malej ploche a primeranom časovom rozpätí hravou formou si vyskúšať základné atletické činnosti. (šprinty, vytrvalostný beh, skoky, hody, vrhy)

   

  Údaje potrebné k vyplneniu a poukázaniu podielu zaplatenej dane:
  IČO: 00595209
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Maratónsky klub Košice
  Ulica: Pri Jazdiarni Číslo: 1
  PSČ: 043 04 Obec: Košice

  AKO POUKÁZAŤ 2% PRE MARATÓNSKY KLUB KOŠICE?

  Dôležité termíny: 31. marec

  • termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  • posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 1% (2%) z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.
  • Ak súhlasíte so zaslaním údajov vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
  • termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane.)
  • Ak súhlasíte so zaslaním údajov vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

   

  Ďakujeme za podporu.