Pomáhaj s nami

 • Vážení športoví priatelia,

  aj v roku 2020 môže každý z nás poukázať oprávnenému subjektu 2% (resp. 3%) zo zaplatenej dane.
  Občianske združenie Maratónsky klub Košice bolo založené v roku 1990 s cieľom zabezpečovať záujmovú činnosť spojenú s organizačným zabezpečením Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je najstarším maratónskym podujatím v Európe.

  Maratónsky klub Košice spĺňa podmienky pre prijatie dvojpercentného podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2019.

  V roku 2019 použil Maratónsky klub nadobudnuté financie na realizáciu týchto podujatí:

  • Minimaratón
  • Preteky hendikepovaných športovcov
  • Bežecká súťaž VVCV
  • Juniorská štafeta – kvalifikačné kolá a finále na trati Medzinárodného maratónu mieru
  • Detská atletika – preteky družstiev chlapcov a dievčat košických základných škôl

   

  Získané prostriedky použijeme aj v roku 2020 na prípravu a realizáciu týchto aktivít:

  • podpora športu detí a mládeže, konkrétne účasti na sprievodných podujatiach MMM najmä Minimaratóne, nesúťažný beh na desatinu maratónskej vzdialenosti pre všetkých, ktorí zabehnú v dobrej nálade 4200 metrov. V roku 2019 sa minimaratónu zúčastnilo viac ako 4000 bežcov zo šiestich krajín. V roku 2020 sa uskutoční už 25. ročník tohto ľudového behu a je predpoklad, že 4. októbra sa na štart podujatia opäť postaví viac ako 4000 milovníkov rekreačného behu.
  • aktívna pomoc zameraná na šport a telesnú kultúru zdravotne postihnutých občanov – paraplegikov, ktorí súťažia v disciplíne handbike, pre ktorých je štart na maratónskych pretekoch dokonalým overením seba samého, sily, umu, vytrvalosti a vôle;
  • rozvoj bežeckého športu v rámci celoročnej bežeckej súťaže VVCV – Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov.
  • Zapojenie mladej generácie do športových atletických aktivít v rámci juniorskej maratónskej štafety na trati MMM je novším prínosom v rámci projektu, ktorá si zapíše 15. ročník a každoročne sa organizuje na počesť významných bežeckých osobností z histórie Medzinárodného maratónu mieru. Jej účastníkmi sú študenti stredných škôl z Košického kraja, ktorí bežia maratón štafetovým spôsobom.
  • Atletika hrou – podujatie, ktoré motivuje deti začať s pravidelnou fyzickou aktivitou a cvičením. Rozmanité pohybové úlohy umožňujú veľkému počtu detí na relatívne malej ploche a primeranom časovom rozpätí hravou formou si vyskúšať základné atletické činnosti. (šprinty, vytrvalostný beh, skoky, hody, vrhy)

   

  AKO POUKÁZAŤ 2% PRE MARATÓNSKY KLUB KOŠICE?

  Dôležité termíny:

  31. marec

  • posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  • posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 1% (2%) z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.
  • Ak súhlasíte so zaslaním údajov vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

   
  30. apríl

  • posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane.)
  • Ak súhlasíte so zaslaním údajov vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

   

  TLAČIVÁ PRE POUKÁZANIE 2% Z DANE:

   
  Údaje potrebné k vyplneniu a poukázaniu podielu zaplatenej dane:
  IČO: 00595209
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Maratónsky klub Košice
  Ulica: Pri jazdiarni Číslo: 1
  PSČ: 043 04 Obec: Košice

  Ďakujeme za podporu.