Propozície MMM

 • POKYNY PRE PRETEKÁROV

  Pozorne si preštudujte všetky pokyny týkajúce sa Vašej účasti na Medzinárodnom maratóne mieru a U.S.Steel Family Run – Minimaratóne. Želáme Vám úspešný záver tréningovej prípravy a tešíme sa na stretnutie v Košiciach.

   
   
  PREZENTÁCIA A VYZDVIHNUTIE ŠTARTOVÉHO ČÍSLA
  Miesto: Kulturpark / ALFA – Kukučínova 2, Košice
  Termín:
  Piatok – 1.10.2021 od 10:00 do 19:00
  Sobota – 2.10.2021 od 09:00 do 19:00 (Minimaratón do 15:00)

  NA PREZENTÁCIU SI NEZABUDNITE PRINIESŤ:
  AKCEPTÁCIU ŠTARTU – každý pretekár, ktorý splnil podmienky účasti na podujatí ju obdrží na svoju e-mailovú adresu. Nie je potrebné ju tlačiť, stačí umožniť naskenovanie kódu z mobilného telefónu.
  Pretekári mladší ako 18 rokov predložia AKCEPTÁCIU ŠTARTU vytlačenú a podpísanú zákonným zástupcom!
  OBČIANSKY PREUKAZ ALEBO PAS
  RESPIRÁTOR FFP2. Tento typ respirátora je povinný vo všetkých interiérových priestoroch podľa platnej vyhlášky UVZ pre okresy Košice I-IV.

  DOKUMENTY
  Všeobecné podmienky podujatia
  Často kladené otázky
  Ochrana osobných údajov
  Návštevný poriadok MMM 2021
  Organizačný poriadok MMM 2021

  PRÍCHOD DO KOŠÍC
  Program MMM 2021
  Užitočné informácie a zaujímavosti o Košiciach nájdete tu
  Cestovné poriadky a trasy Mestskej hromadnej dopravy si môžete vyhľadať tu.

  OBCHÁDZKOVÉ MAPY
  Tu nájdete možnosti obchádzok v čase konania podujatia, v nedeľu 3.10.2021 od 8:00 do 15:00:
  MAPA1, MAPA2, MAPA3, MAPA4, MAPA5

  KONTAKTY
  Prezentácia pretekov (Kulturpark) – iba v dňoch 1.10. – 3.10.2021
  Na tomto čísle získate informácie ohľadom registrácie a vyzdvihnutia štartového čísla
  +421 901 700 514

  Kancelária OV MMM (hotel Doubletree by Hilton) – iba v dňoch 1.10. – 3.10.2021
  Všeobecné informácie týkajúce sa podujatia.
  +421 901 700 551

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Hroncova 2, P.O.Box F-24, 040 01 Košice; tel: +421 55 6220010
  e-mail: info@kosicemarathon.com, Web: www.kosicemarathon.com

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na Medzinárodnom maratóne mieru sa riadi Všeobecnými podmienkami MMM, pravidlami atletických súťaží World Athletics (WA), súťažného poriadku Slovenského atletického zväzu (SAZ) a ustanoveniami týchto Propozícií.
  Účastník MMM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými podmienkami.

  MIESTO KONANIA

  Košice, Slovenská republika

  DISCIPLÍNY MMM

  U. S. Steel Family Run – 2.10.2021
  U. S. Steel Family Run – Minimaratón (3,5 km)
  Trať U.S.Steel Family Run – Minimaratón je po úpravách v roku 2021 dlhá 3,5 km.

  Medzinárodný maratón mieru – 3.10.2021
  Maratón (42,195 km)
  Polmaratón (21,097 km)
  Štafeta Magna maratón 4x¼ (9-12 km)
  Inline (20 km)
  Handbike (20 km)

  MAJSTROVSTVÁ SR V MARATÓNE

  V rámci 98. ročníka MMM sa z poverenia Slovenského atletického zväzu uskutočnia v Košiciach Majstrovstvá SR v maratóne jednotlivcov a družstiev mužov a žien, ku ktorým sú vydané osobitné propozície.

  ŠTART

  Zóna Štart / Cieľ, Hlavná 1, Košice

  2. októbra 2021 (sobota) o 16:00 h. – U. S. Steel Family Run – Minimaratón / ZMENA TERMÍNU
  Minimaratón (3,5 km)
  Trať U.S.Steel Family Run – Minimaratón je po úpravách v roku 2021 dlhá 3,5 km.

  3. októbra 2021 (nedeľa) o 09:00 h. – Medzinárodný maratón mieru
  Maratón (42,195 km)
  Polmaratón (21,097 km)
  Štafeta Magna maratón 4x¼ (9-12 km)
  Inline (20 km)
  Handbike (20 km)

  CIEĽ

  Zóna Štart / Cieľ, Hlavná 1, Košice:
  2.10.2021 (sobota) – U. S. Steel Family Run – Minimaratón
  Disciplíny: Minimaratón (3,5 km)

  3.10.2021 (nedeľa) – Medzinárodný maratón mieru
  Disciplíny: Maratón, Polmaratón, Štafeta Magna Maratón 4×1/4

  Moyzesova ul, Košice:
  3.10.2021 (nedeľa) – Medzinárodný maratón mieru
  Disciplíny: Inline, Handbike

  REGISTRÁCIA NA MMM

  Pretekári sa na podujatie registrujú vopred On-line. 

  Čo sa stane, ak sa zopakuje situácia z minulého roku?
  V prípade, pokiaľ by pandemická situácia neumožnila maratón v Košiciach zorganizovať, máme pre zaregistrovaných účastníkov pripravené nasledovné možnosti.
  1. Pre registrovaných účastníkov pripravíme virtuálnu podobu podujatia, podľa dosiahnutých a nahlásených časov zostavíme výsledkové listiny a bežci dostanú svoje štartovacie balíčky a darčeky poštou.
  2. Registrovaný účastník, ktorý sa virtuálnych pretekov nebude môcť zúčastniť, bude mať v tomto roku umožnený ešte jeden bezplatný presun svojho štartu na rok 2022.

  Aktualizované informácie nájdete vždy na našej webovej stránke www.kosicemarathon.com.

  ČASOVÝ LIMIT

  6 hodín. Preteky budú ukončené o 15:00 hod.
  Limit pre maratón na méte 33,3 km je 4:45 hod. (obrátka pri hoteli Centrum)

  VEKOVÝ LIMIT

  18 rokov (ročník 2003 a starší) – Maratón, Polmaratón, Handbike
  16 rokov* (ročník 2005 a starší) – Štafeta Magna Maratón 4×1/4
  15 rokov* (ročník 2006 a starší) – Inline

  Bez vekového obmedzenia** – U. S. Steel Family Run / Minimaratón

  **Bežci do 12 rokov sa môžu zúčastniť iba Minimaratónu a to iba v doprovode účastníka staršieho ako 18 rokov, ktorý sa taktiež musí na túto disciplínu riadne zaregistrovať.
  Účasť detí na Minimaratóne v detských kočiaroch nie je dovolená.
  *Účastníci vo veku do 18 rokov sa môžu zúčastniť len vybraných disciplín. Pri preberaní štartového čísla musia odovzdať písomný súhlas svojho zákonného zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu je súčasťou Akceptácie štartu.

  VEKOVÉ KATEGÓRIE

  Maratón, Polmaratón

  Muži Ženy
  MH hlavná kategória ŽH hlavná kategória
  M40 1981 – 1972 Ž40 1981 – 1972
  M50 1971 – 1962 Ž50 1971 – 1962
  M60 1961 – 1952 Ž60 1961 – 1952
  M70 1951 a starší Ž70 1951 a staršie  

   
  Inline, Handbike – Muži, Ženy, bez vekových kategórií
  Štafeta Magna Maratón 4x¼ – bez vekových kategórií
  Minimaratón – U. S. Steel Family Run – bez vekových kategórií

  ODMENY

  Maratón
  Finančné odmeny získa prvých 10 mužov a 10 žien v absolútnom poradí a prví 3 umiestnení v jednotlivých vekových kategóriách mužov a žien.
  Organizátor osobitne finančne odmení aj prvých 3 mužov a prvé 3 ženy zo Slovenska (pretekárov so slovenským občianstvom).
  Polmaratón
  Finančné odmeny získajú prví 3 muži a 3 ženy v absolútnom poradí a prvý pretekár umiestnený v jednotlivých vekových kategóriách mužov a žien.
  Inline
  Finančné odmeny získajú prví 3 muži a 3 ženy v absolútnom poradí.
  Handbike
  Finančné odmeny získa prvých 6 mužov a 6 žien v absolútnom poradí.
  Štafeta Magna Maratón 4×1/4
  Vecné ceny získavajú prvé tri družstvá v absolútnom poradí.
  Minimaratón
  Vecné ceny získavajú prví 3 muži a 3 ženy v absolútnom poradí.

  Finančné odmeny sú vyplácané za podmienky, že v danej kategórii odštartovali minimálne traja pretekári.

  MERANIE ČASOV

  Oficiálny čas každého pretekára v disciplínach s čipovým meraním je stanovený od momentu štartovacieho výstrelu po moment prebehnutia cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o tzv. čistom (neoficiálnom) čase.

  ŠTARTOVACIE SEKTORY

  Účastníci MMM v disciplínach Maratón a Polmaratón sú zaradení do štartovacích sektorov podľa naposledy dosiahnutého cieľového času v danej disciplíne alebo podľa objektívne predpokladaného cieľového času. Tento údaj, ako povinný, uvedú pretekári v registračnom formulári.

  V prípade nevyhnutnej potreby môže Organizátor štartovacie sektory upraviť podľa vlastného rozhodnutia bez prihliadania na predpokladaný cieľový čas (napríklad v prípade časovo rozlíšených štartov disciplín z dôvodu prijatých hygienických a bezpečnostných predpisov).

  PROTESTY

  Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať do 30 minút po zverejnení výsledkov tejto disciplíny. Organizátori súťaže musia zabezpečiť, aby sa zaznamenal čas vyhlásenia výsledkov v každej disciplíne.
  Každý protest prednesie ústne vedúcemu rozhodcovi sám pretekár alebo funkcionár, ktorý pretekára zastupuje. Ak vedúci rozhodca nie je prítomný, je možné mu podať protest i cez kanceláriu pretekov.

  Odvolanie sa musí podať jury do 30 minút od:
  a) oficiálneho oznámenia výsledku súťaže upraveného rozhodnutím vedúceho rozhodcu, alebo
  b) oznámenia rozhodnutia poskytnutého tomu, kto podával protest, ak výsledok nebol zmenený
  Odvolanie musí byť písomné, musí byť podpísané pretekárom alebo funkcionárom, ktorý pretekára zastupuje a musí byť doložené vkladom 10 EUR. Vklad prepadne, ak jury uzná protest za bezpredmetný.

  POISTENIE

  Organizátor neposkytuje účastníkom poistenie. Zabezpečenie poistenia akéhokoľvek druhu (zdravotné, úrazové, zodpovednosti za škodu, cestovné a pod.) je na zodpovednosti účastníka podujatia. Prípadné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, spôsobenú škodu a pod. budú prenesené na Účastníka.
  Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM. Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.

  ZDRAVOTNÝ FORMULÁR

  Každému pretekárovi odporúčame vyplniť zdravotný formulár na zadnej strane svojho štartového čísla. Tieto údaje nie sú zbierané ani uschovávané a ostávajú spolu s číslom pretekárovi. Môže ich využiť výlučne iba zdravotná alebo záchranná služba v prípade potreby na zefektívnenie svojho postupu pri ochrane zdravia účastníka MMM.

  ŠTAFETA MAGNA MARATÓN 4×1/4 – DRUŽSTVÁ

  Družstvá štafiet sú štvorčlenné. Každý člen štafety môže bežať len jeden úsek. Bežec štafety s číslom 1 za lomkou beží prvý úsek, atď. Cieľom prebieha iba posledný člen štafety (s číslom 4 za lomkou). Poradie bežcov v štafete sa zadáva počas registrácie a nie je možné ho svojvoľne meniť. Posledné zmeny členov a poradia štafety je možné vykonať osobne na prezentácii v Košiciach.

  TRAŤ A ÚSEKY ŠTAFETY

  Trať štafetového behu je zhodná s traťou MMM. Jednotlivé úseky štafety majú nasledovné dĺžky: 12 km, 9 km, 12 km, 9 km. Každý účastník štafety pobeží jeden z uvedených úsekov. Poradie v štafete si členovia družstva určujú už v procese On-line registrácie. Prípadné zmeny je možné vykonať najneskôr pred vyzdvihnutím štartových čísel na prezentácii.

  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

 • ŠTARTOVNÉ

  Štartovné ako účastnícky poplatok na MMM 2021 je stanovené nasledovne:

  Pri registrácii a úhrade Maratón, Polmaratón Štafeta 4×1/4* Inline Handbike Minimaratón Diamantový klub
  Do 15.8. 37 EUR 37 EUR 37 EUR 0 EUR 9 EUR 0 EUR
  Od 16.8. 45 EUR 45 EUR 45 EUR 0 EUR 11 EUR 45 EUR

  *Uvedenú sumu štartovného je potrebné uhradiť za každého člena štafety.
  Pokiaľ dátum prihlásenia a dátum platby nie je zhodný, pre určenie výšky Štartovného je rozhodujúci dátum platby.
   

  DIAMANTOVÝ KLUB

  Členom Diamantového klubu sa stáva každý pretekár, ktorý najmenej 25 krát úspešne dokončil disciplínu Maratón v rámci MMM. Člen Diamantového klubu má nárok na bezplatný štart v ktorejkoľvek disciplíne MMM, pokiaľ sa na ňu riadne zaregistruje do 15.8.
  Viac o Diamantovom klube nájdete tu.

  Zoznam členov Diamantového klubu MMM.

  MÔJ PRVÝ MARATÓN

  Pre bežcov, ktorí sa rozhodnú prvý krát v Košiciach v rámci MMM absolvovať celú maratónsku vzdialenosť je určený program Môj prvý maratón. Zapojiť sa do neho je možné po označení príslušného zaškrtávacieho políčka v registračnom formulári. Vyžrebovaní účastníci tohto programu získajú bezplatný štart v ľubovoľnej disciplíne MMM 2022. O ďalších benefitoch a výhodách pre účastníkov tohto programu bude Organizátor MMM priebežne informovať viac aj tu.

  ZĽAVA PRE POISTENCOV DÔVERA

  Účastník v disciplíne Maratón a Polmaratón, ktorý je súčasne poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera, partnera MMM 2021, môže získať od tohto partnera zľavu na štartovnom vo výške 4 Eurá. Pre Účastníkov disciplíny Minimaratón je táto zľava stanovená vo výške 2 Eurá. Uplatnenie tejto zľavy si účastník vyznačí predpísaným spôsobom v procese on-line registrácie. Počet takto priznaných zliav je limitovaný do vyčerpania príspevku určeného na tieto zľavy.

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V HLAVNÝCH DISCIPLÍNACH?

  (Maratón, Polmaratón, Štafeta 4×1/4, Inline, Handbike)
  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby:

  • Účastnícke tričko s grafikou podujatia
  • Štartové číslo s čipom (s menom Účastníka ak sa prihlási a zaplatí štartovné do 31.8.)
  • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  • Maratónsky magazín
  • SMS s cieľovým časom (v prípade, že účastník uvedie v prihláške mobilný kontakt)
  • Meranie času a medzičasov
  • Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Občerstvenie na trati (na každom 5.km)
  • Občerstvenie v cieli a cieľový servis
  • On-line účastnícky diplom
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka

  V procese on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané Organizátorom a partnermi podujatia.

  Veľkosť trička vyznačí pretekár v prihláške. Vzhľadom na to, že termín objednávania tričiek je v časovom predstihu oproti termínu uzávierky prihlasovania, bude Organizátor vybavovať Účastníkov tričkami v jednotlivých veľkostiach do vyčerpania zásob. Prednostne vybaví tých, ktorí boli prihlásení do 31.7. U neskôr prihlásených Účastníkov príjme Organizátor v maximálnej miere opatrenia pre zabezpečenie požadovanej veľkosti trička. Pre ženy budú zabezpečené tričká dámskeho strihu.

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE U.S.STEEL FAMILY RUN – MINIMARATÓN?

  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby:

  • Tričko s grafikou Minimaratónu
  • Štartové číslo
  • Medaila po dobehnutí do cieľa
  • Šatne na prezlečenie
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Cieľový servis
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka

  V rámci on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané organizátorom a partnermi podujatia.

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na MMM, realizovaná On-line. spôsobom nadobúda platnosť zaplatením štartového poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s touto registráciou.

  MOŽNOSTI PLATENIA

  1. Platobnou kartou online cez GP WebPay
  Platba kartou je jediným povoleným spôsobom platby počas On-line registrácie Účastníka MMM a garantuje mu nespochybniteľné právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
  Akceptované sú nasledujúce platobné karty:

  • Master Card
  • Master Card Electronic
  • VISA
  • VISA Electron
  • Diners Club International


  2. Platba registračným kódom

  • Platba pomocou registračného kódu je určená predovšetkým pre partnerov Podujatí a zamestnávateľov (ďalej len Firma), ktorí ponúkajú účasť a štart na jednotlivých Podujatiach ako benefit pre svojich zamestnancov alebo pre iné osoby podľa ich rozhodnutia.
  • V prípade platby registračným kódom zostávajú v platnosti všetky záväzky a práva účastníka vyplývajúce z jeho účasti na Podujatí tak, ako sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.
  • Platba registračným kódom nie je prenosná na iného Účastníka ani na ďalší ročník Podujatia.

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná na neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu Štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na Účet pretekára na stránke On-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!

  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecnými podmienkami.

  ZRUŠENIE ŠTARTU, PRESUN ŠTARTU, ZMENA DISCIPLÍNY

  1. Zaplatené Štartovné Organizátor nevracia.
  2. Registrovaný Účastník, ktorý sa nedostaví na Prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartové číslo a nedostaví sa tak na štart Podujatia nemá nárok na vrátenie Štartovného a ani nárok na vrátenie prípadných ďalších, s účasťou súvisiacich platieb. Organizátor v takomto prípade nemá povinnosť poskytnúť alebo inak nahradiť objednané služby ani odovzdať alebo inak doručiť materiálne vybavenie a predmety súvisiace so štartom na Podujatí.

  Zrušenie štartu
  1. Registrovaný Účastník MMM môže požiadať o presun štartu na nasledujúci ročník Podujatia, elektronicky na webovej stránke Organizátora po prihlásení sa na svoj účet pretekára a to vždy najneskôr 72 hodín pred štartom konkrétnej disciplíny daného Podujatia.
  Pre takýto krok musia byť splnené nasledujúce podmienky:
  a) V momente žiadosti o presun štartu mal Účastník splnené všetky podmienky účasti na Podujatie v danom roku.
  b) Účastník, ktorému bol umožnený presun štartu a túto možnosť chce následne využiť sa musí v nasledujúcom roku opätovne riadne zaregistrovať na jednu z disciplín Podujatia vypísanú pre daný rok v Propozíciách, pričom táto nemusí byť zhodná s pôvodnou disciplínou z roku predchádzajúceho.
  c) Takýto Účastník obdrží pred spustením registrácie na ďalší ročník Podujatia registračný kód s pokynmi pre jeho uplatnenie. Po obdržaní pokynov s registračným kódom sa musí Účastník riadne on-line zaregistrovať na Podujatie v termíne stanovenom v týchto pokynoch. Súčasne s takouto opätovnou registráciou uhradí Účastník manipulačný poplatok za presun štartu vo výške 10,- EUR.

  2. Presun štartu na ďalší ročník Podujatia nie je možný v prípade, ak Účastník:
  a) je prihlásený na Podujatie v disciplíne Minimaratón,
  b) je prihlásený na Podujatie spôsobom, že Štartovné uhradil prostredníctvom registračného kódu – registračné kódy prideľuje Organizátor na základe osobitných pokynov,
  c) napriek zaslanej žiadosti o presun štartu prevzal svoje štartové číslo na daný ročník Podujatia,

  3. Pokiaľ Účastník nedodrží termín a podmienky presunu štartu vrátane úhrady manipulačného poplatku, možnosť presunu štartu automaticky zaniká.

  4. Presun štartu je možný iba raz a to na ďalší, teda najbližší ročník Podujatia. Opakovaný presun už raz presunutého štartu nie je možný.

  Presun práva štartu na iného pretekára
  1. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun práva štartu na iného pretekára e-mailom a to do momentu, kedy Organizátor vytvorí štartové listiny a pridelí Účastníkom nemenné štartové čísla. Termín tohto aktu nie je pevne stanovený, podlieha rozhodnutiu Organizátora a nastane dňom, kedy sú takéto štartové listiny zverejnené na webovej stránke Organizátora. O presun práva štartu žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník. V prípade takéhoto presunu uhradí nový Účastník manipulačný poplatok vo výške 6,- EUR.
  3. Presunom práva štartu sa na nového Účastníka presúva aj zaplatené Štartovné i všetky ďalšie už zaplatené poplatky a s nimi spojené nároky. Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.
  4. Presun štartu na iného pretekára nie je možný v prípade, ak Účastník:
  a) je prihlásený na Podujatie spôsobom, že Štartovné uhradil prostredníctvom registračného kódu – registračné kódy prideľuje Organizátor na základe osobitných pokynov,
  b) je prihlásený v rámci Podujatia na Majstrovstvá SR v maratóne, alebo polmaratóne
  c) je členom akéhokoľvek vernostného programu
  d) ak boli účastnícke limity Podujatia alebo Disciplíny naplnené.
  e) už prevzal svoje štartové číslo na Prezentácii Podujatia.

  Zmena disciplíny
  Zmenu disciplíny z Maratónu na Polmaratón a naopak je možné vykonať po prihlásení sa na účet pretekára a to do termínu pridelenia štartových čísiel a vytvorenia štartových listín. Tento termín stanovuje Organizátor každoročne v závislosti na vnútorných okolnostiach organizácie Podujatia. Akékoľvek zmeny v ostatných disciplínach Podujatia alebo zmenu člena skupinovej disciplíny (napr. štafeta a pod.) nahlási Účastník e-mailom zaslaným Organizátorovi najneskôr 96 hodín pred štartom danej disciplíny Podujatia. Schválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.

  Čo sa stane, ak sa zopakuje situácia z minulého roku?
  V prípade, pokiaľ by pandemická situácia neumožnila maratón v Košiciach zorganizovať, máme pre zaregistrovaných účastníkov pripravené nasledovné možnosti.
  1. Pre registrovaných účastníkov pripravíme virtuálnu podobu podujatia, podľa dosiahnutých a nahlásených časov zostavíme výsledkové listiny a bežci dostanú svoj uvítací balíček a darčeky poštou.
  2. Registrovaný účastník, ktorý sa virtuálnych pretekov nebude môcť zúčastniť, bude mať v tomto roku umožnený ešte jeden bezplatný presun svojho štartu na rok 2022.

  Aktualizované informácie nájdete vždy na našej webovej stránke www.kosicemarathon.com.

 • POPIS TRATE

  Mestský okruh trate maratónu vychádza z konceptu pôvodnej trate vytvorenej pre IAAF Majstrovstvá sveta v polmaratóne v roku 1997. Je bez výraznejších prevýšení, plne pokrytý asfaltovým povrchom. Trať maratónu tvoria dva okruhy, účastníci Polmaratónu absolvujú jeden okruh. Maratón, ako hlavná disciplína MMM, má pre svoju trať vydaný certifikát IAAF a AIMS. Doplnkové disciplíny sa konajú na častiach a úsekoch mestského okruhu a ich súťažné vzdialenosti nepodliehajú potrebe takejto medzinárodnej certifikácie.

  PARAMETRE A VÝHODY TRATE V KOŠICIACH

  Rýchle maratónske trate sa musia vyznačovať viacerými pozitívnymi parametrami. Okrem nízkeho počtu zmien smeru, či ostrých zákrut, je to samozrejme aj ich výškový profil. V Košiciach sa podarilo vytvoriť trať, ktorá z tohto pohľadu spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria.
  V Berlíne, kde bolo zabehnutých viacero svetových rekordov, vykazuje trať 21 zmien smeru ostrejších alebo rovnajúcich sa 90°. V Košiciach je počet takýchto zmien smeru v súčte oboch kôl rovnako nízky.
  Ak sa bližšie pozrieme na výškový profil trate zistíme, že prevýšenie medzi najnižšie a najvyššie ležiacim bodom dosahuje na mestskom okruhu v Košiciach iba 16,35 m (200,700 m.n.m -217,050 m. n.m). Ďalší podstatný faktor, súčet všetkých stúpaní na trati maratónu v Košiciach dosahuje potom hodnotu 74 metrov. Pre porovnanie prevýšenie v Berlíne predstavuje 25,6 m (súčet stúpaní 37 m) a napríklad v Bostone 146,3 m (súčet stúpaní 241 m).

  MAPA TRATE  ► Stiahnuť mapu trate (pdf)

  PROFIL TRATE

  VYSKOVY-PROFIL-TRATE-a-MAPA

  Rýchle maratónske trate sa musia vyznačovať viacerými pozitívnymi parametrami. Okrem nízkeho počtu zmien smeru, či ostrých zákrut, je to samozrejme aj ich výškový profil. V Košiciach sa podarilo vytvoriť trať, ktorá z tohto pohľadu spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria.
  V Berlíne, kde bolo zabehnutých viacero svetových rekordov, vykazuje trať 21 zmien smeru ostrejších alebo rovnajúcich sa 90°. V Košiciach je počet takýchto zmien smeru v súčte oboch kôl rovnako nízky.
  Ak sa bližšie pozrieme na výškový profil trate zistíme, že prevýšenie medzi najnižšie a najvyššie ležiacim bodom dosahuje na mestskom okruhu v Košiciach iba 16,35 m (200,700 m.n.m -217,050 m. n.m). Ďalší podstatný faktor, súčet všetkých stúpaní na trati maratónu v Košiciach dosahuje potom hodnotu 74 metrov. Pre porovnanie prevýšenie v Berlíne predstavuje 25,6 m (súčet stúpaní 37 m) a v Bostone 146,3 m (súčet stúpaní 241 m).