Akreditácia


V prípade záujmu o akreditáciu na 95. ročník Medzinárodného maratónu mieru tak môžete urobiť najneskôr do 30. septembra 2018. Žiadame Vás, aby ste Vašu akreditáciu realizovali výlučne prostredníctvom akreditačného formulára.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že Vaša akreditácia nie je automatická a podlieha schváleniu zo strany organizátorov. E-mail potvrdzujúci Vašu akreditáciu Vám bude zaslaný 4. októbra 2018.
Pozor! Počet vydaných akreditácií je z dôvodu obmedzenej kapacity limitovaný!

Termíny tlačových konferencií MMM 2018:

12. septembra – Bratislava

18. septembra – Košice

25. septembra – Košice

28. septembra – Košice

2. október – Košice

Vaše meno

Vaše priezvisko

Redakcia

E-mail

Adresa

Telefón

Fax

Funkcia
novinárfotografkamera