Akreditácia


V prípade záujmu o akreditáciu na 94. ročník Medzinárodného maratónu mieru tak môžete urobiť najneskôr do 23. septembra 2017. Žiadame Vás, aby ste Vašu akreditáciu realizovali výlučne prostredníctvom akreditačného formulára.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že Vaša akreditácia nie je automatická a podlieha schváleniu zo strany organizátorov. E-mail potvrdzujúci Vašu akreditáciu Vám bude zaslaný 28. septembra 2017.
Pozor! Počet vydaných akreditácií je z dôvodu obmedzenej kapacity limitovaný!

Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť akreditáciu zástupcom médií. O udelení resp. neudelení akreditácie Vás bude organizátor informovať.

Termíny tlačových konferencií MMM 2017:

4. septembra – Bratislava

12. septembra – Košice

19. septembra – Košice

26. septembra – Košice

29. septembra – Košice