Diamantový klub MMM

Program Diamantový klub MMM eviduje a združuje všetkých bežcov a bežkyne, ktorí majú na svojom konte 25 a viac úspešne zvládnutých štartov na najstaršom maratóne v Európe. Členstvo v tomto prestížnom Diamantovom klube je bežcom priznané ihneď v ďalšom ročníku MMM po splnení uvedenej podmienky o počte absolvovaných maratónov v Košiciach.

Členstvo v Diamantovom klube MMM prináša tieto pocty a benefity:

  • Bezplatný štart na MMM v ľubovoľnej disciplíne pri registrácii do 31.júla daného roka
  • Vyznačenie členstva v Diamantovom klube pri mene bežca vo výsledkovej listine MMM
  • Uvedenie členov Diamantového klubu na webovej stránke MMM a ďalšiu primeranú publicitu tohto programu
  • Logo programu Diamantový klub na účastníckom certifikáte MMM, pokiaľ člen klubu v danom roku absolvoval niektorú z disciplín MMM

Okrem samotného Diamantového klubu rozvíjame aj program Myslíme na verných, teda program, do ktorého zaraďujeme verných všetkých športovcov, ktorí majú vo svojej zbierke minimálne 10 cieľových časov z Medzinárodného maratónu mieru.
Pre bežcov zaradených do programu Myslíme na verných ponúkame benefity, ktoré sú uvedené priamo v propozíciách jednotlivých ročníkov MMM.

Zoznam členov Diamantového klubu MMM.
Zoznam bežcov zaradených do programu Myslíme na verných.