Diamantový klub MMM

Program Myslíme na verných, teda program, do ktorého zaraďujeme verných účastníkov Medzinárodného maratónu mieru, ktorí dokončili v Košiciach aspoň 10 maratónov, rozširujeme založením Diamantového klubu MMM. Jeho členom sa automatický stáva každý, kto má na svojom konte 25 a viac úspešne zvládnutých štartov na najstaršom maratóne v Európe.

Členstvo v Diamantovom klube MMM prináša tieto pocty a benefity:

  • Bezplatný štart na MMM v ľubovoľnej disciplíne pri registrácii do 30.augusta
  • Vyznačenie členstva v Diamantovom klube pri mene bežca v štartovej a výsledkovej listine MMM
  • Autentický Certifikát Diamantový klub MMM.

Pre ostatných bežcov zaradených do programu Myslíme na verných ponúkame benefity, ktoré sú uvedené priamo v propozíciách jednotlivých ročníkov MMM.
Zoznam členov Diamantového klubu MMM.
Zoznam bežcov zaradených do programu Myslíme na verných.