Diamantový klub MMM

Program Diamantový klub MMM eviduje a združuje všetkých bežcov a bežkyne, ktorí majú na svojom konte 25 a viac úspešne zvládnutých štartov na najstaršom maratóne v Európe. Členstvo v tomto prestížnom Diamantovom klube je bežcom priznané ihneď v ďalšom ročníku MMM po splnení uvedenej podmienky o počte absolvovaných maratónov v Košiciach.

Členstvo v Diamantovom klube MMM prináša tieto pocty a benefity:

  • Bezplatný štart na MMM v ľubovoľnej disciplíne pri registrácii do 31. augusta daného roka
  • Uvedenie členov Diamantového klubu na webovej stránke MMM a ďalšiu primeranú publicitu tohto programu
  • Umiestnenie loga programu Diamantový klub vedľa mena na štartovom čísle
  • Logo programu Diamantový klub na účastníckom certifikáte MMM, pokiaľ člen klubu v danom roku absolvoval niektorú z disciplín MMM

Zoznam členov Diamantového klubu MMM.