Bež so srdcom

 • Aj v tomto roku prinášame všetkým jedinečnú príležitosť zapojiť sa do charitatívneho programu Bež so srdcom v rámci 98. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.

  AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ

  Do programu Bež so srdcom 2021 sa môžete zapojiť počas on-line registrácie darovaním ľubovoľnej sumy na charitatívne projekty spojené s najstarším maratónom v Európe.

  AKO VÁM POĎAKUJEME

  Darcom, ktorí prejavia svoju veľkorysosť a podporia ľudí v núdzi vyjadríme našu vďaku umiestnením loga programu Bež so srdcom vedľa ich mena vo výsledkovej listine a na certifikáte takéhoto účastníka MMM 2021. Tým, ktorí pomôžu a budú pritom zapojení do niektorej z nesúťažných disciplín MMM, ale i všetkým ostatným, sa určite dokážeme poďakovať i viacerými ďalšími spôsobmi.

  KAM POMOC NASMERUJEME

  Počas roka 2021 budeme pozorne sledovať potreby a príbehy ľudí z ohrozených komunít, aby sme po skončení MMM vybrali oblasť, ktorá bude na takúto pomoc najviac odkázaná. Okrem toho budeme ako každý rok podporovať bezplatnú účasť a vytvorenie podmienok pre účasť vozíčkarov, poskytneme podporu a umožníme štart deťom z detských domovov a aj vo viacerých ďalších projektoch počas roka 2021 sa budeme snažiť pomôcť všade tam, kde to bude v našich silách. S Vašim prispením to dozaista dokážeme.