Bež so srdcom

  • Aj v tomto roku prinášame všetkým bežcom príležitosť zapojiť sa do nášho charitatívneho programu Bež so srdcom, prejaviť svoju spolupatričnosť a pomôcť tak ľuďom v núdzi.

    AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ

    Do programu Bež so srdcom 2023 sa môžete zapojiť počas on-line registrácie a to darovaním ľubovoľnej sumy na charitatívne projekty spojené s najstarším maratónom v Európe. Konečných príjemcov takto získaných prostriedkov vyberieme po starostlivom zvážení potrieb po skončení aktuálneho ročníka MMM. Samotných darcov a širokú verejnosť budeme o tomto dianí a smerovaní prostriedkov podrobne informovať.

    AKO VÁM POĎAKUJEME

    Darcom, ktorí prejavia svoju veľkorysosť a podporia ľudí v núdzi vyjadríme našu vďaku umiestnením loga programu Bež so srdcom vedľa ich mena na štartovom čísle a tiež na certifikáte s cieľovým časom účastníka 100. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.