Bež so srdcom

Do programu Bež so srdcom, ktorý pripravil Maratónsky klub Košice a Karpatská nadácia, sa môžete zapojiť viacerými spôsobmi a pomôcť trom projektom, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Tým najjednoduchším je darovať zvolenú sumu v procese registrácie na 94. ročník Medzinárodného maratónu mieru. Všetci bežci, ktorí podporia program Bež so srdcom svojim darom v on-line registrácii budú mať možnosť vyzdvihnúť si spolu so štartovým číslom i symbol tohto programu a budú zaradení do žrebovania o voľné štarty pre rok 2018.

V programe Bež so srdcom pomáhame podporujeme tieto projekty a organizácie

SPOLOČNOSŤ DETSKEJ ONKOLÓGIE
Spoločnosť združuje rodičov liečených detí, zdravotnícky personál, ktorý pracuje na Oddelení detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice Košice, bývalých pacientov, študentov a všetkých, ktorým leží na srdci ťažký osud malých onkologických pacientov.
Ušľachtilú činnosť tejto spoločnosti pomôžu podporiť aj finančné prostriedky získané z aktivity Bež so srdcom 2017. Členovia spoločnosti vytvárajú všemožnú snahu, aby malí pacienti a tiež ich najbližší mohli lepšie prekonávať ťažké onkologické ochorenie a nepríjemné sprievodné javy s tým spojené. Stáva sa, že ich úsilie neprináša želané výsledky práve kvôli nedostatku finančných prostriedkov, ktoré sú žiaľ, mnohokrát nevyhnutné popri samotnej nezištnej práci členov Spoločnosti detskej onkológie.

OÁZA – NÁDEJ PRE NOVÝ ŽIVOT
Oáza – nádej pre nový život je organizácia venujúca sa ľuďom s ťažkými životnými príbehmi a bez strechy nad hlavou. Pomáhajú im prežiť v ťažkých časoch a súčasne hľadať spolu s nimi riešenia pre ich plnohodnotný návrat do spoločnosti.
Vyzbierané finančné prostriedky pomôžu dotvoriť ich oázu – záhradu v Bernátovciach, ktorú opravili aj za pomoci bezdomovcov. Zbierka im umožní poskytovať prístrešie a teplú stravu a teplé oblečenie pre klientov počas celého roka. Okrem strechy nad hlavou je často nemenej dôležité nájsť aj nový zmysel života. Šport môže byť v tomto vhodnou terapiou. Presvedčil o tom príbeh zakladateľa Oázy, pravidelného účastníka MMM Petra Gombitu, ktorý bojuje proti chudobe už mnoho rokov a naposledy na ňu upozornil aj počas svojho behu z Košíc do Vatikánu.

ATLETIKA PATRÍ DEŤOM
Vtiahnuť deti už od mala do sveta pohybu a života v tíme, ktorý ťahá za jeden povraz a má svoje ideály, je cieľom projektu ATLETIKA PATRÍ DEŤOM. Jeho nositeľom je občianske združenie Atletika Košice. To zo zbierky a darov poskytnutých zo strany účastníkov MMM v programe Bež so srdcom zabezpečí, aby talentované deti z regiónu mohli začať s atletickou prípravou pod vedením skúsených trénerov a aby takéto deti dostali riadnu výstroj, ktorú si v niektorých prípadoch rodičia hoc veľmi talentovaných detí nemôžu finančne dovoliť. Ambasádormi ale i trénermi týchto detí v projekte ATLETIKA PATRÍ DEŤOM sú skvelí športovci – účastníčky troch olympiád, sestry Dana a Jana Velďákové a Igor Kováč, bronzový medailista z majstrovstiev sveta v behu na 110 m prekážky.

Váš dar a vyjadrenie podpory jednému, alebo hoc i všetkým projektom môžete realizovať priamo tu v online registrácii na MMM v sekcii DOPLNKY.