Knižné publikácie

35 rokov Medzinárodného maratónu mieru 1924 – 1959

Autor: Vojtech Bukovský
Rozsah: 116 strán
Vydavateľ: Šport Bratislava
Rok vydania: 1960

Zakladateľ maratónu v Košiciach Vojtech Bukovský priniesol prvý ucelenejší knižný pohľad na toto podujatie po 35 rokoch jeho existencie. Cenné sú dobové postrehy a kolorit príprav, ktoré mali v počiatkoch košického maratónu neopakovateľné čaro.

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach 1924 – 1985

Autor: Vratislav Kaprál a kol.
Rozsah: 272 strán
Vydavateľ: Východoslovenské vydavateľstvo, n. p.
Rok vydania: 1987

Medzinárodný maratón mieru má za sebou viac ako 60 rokov svojej existencie a organizátori tohto športového podujatia vydávajú knižnú publikáciu vychádzajúcu z diela Vojtecha Bukovského. Je doplnená o stručné dejiny mesta Košice a mapuje pomerne podrobne priebeh a výsledky jednotlivých ročníkov maratónu v Košiciach.

Medzinárodný maratón mieru 1924 – 1999

Autori: Bohuš Matia, Branislav Koniar
Rozsah: 133 strán
Vydavateľ: Pezolt
Rok vydania: 1999

Pri príležitosti 75. výročia Medzinárodného maratónu mieru bola vydaná dvojjazyčná, slovensko-anglická prierezová knižná publikácia s viac než 300 fotografiami. Zachytáva najvýznamnejšie okamihy maratónu formou príbehov a obzretí sa za fragmentmi z histórie a súčasnosti tohto tradičného podujatia.

Najstarší v Európe

Autor: Miroslav Hazucha
Rozsah: 129 strán
Vydavateľ: Pezolt
Rok vydania: 2004

Publikácia je venovaná životu a činnosti zakladateľa maratónu v Košiciach Vojtechovi Bukovskému. Unikátna je korešpondencia V. Bukovského s jeho priateľmi a spolupracovníkmi ako i dobové fotografie a artefakty dokresľujúce šírku jeho záberu pri organizovaní maratónu ale i iných športových aktivít v Košiciach.

Nejvýznamnější osobnosti maratónu v Košicích

Autori: Josef Michálek, Jiří Šmiták
Rozsah: 88 strán
Vydavateľ: Masarykova univerzita Brno
Rok vydania: 2008

Maratónsky klub Košice a Fakulta športových štúdií Masarykovej univerzity v Brne spracovali knižnú publikáciu, ktorá sa venuje najvýznamnejším športovým osobnostiam, ktoré štartovali v Košiciach počas dlhej histórie Medzinárodného maratónu mieru.

90 rokov v príbehoch, faktoch a číslach

Autori: Branislav Koniar, Bohuš Matia, Marián Šimo
Rozsah: 160 strán
Vydavateľ: Progress Promotion Košice
Rok vydania 2014

V poradí už šiesta kniha, ktorá bola o Medzinárodnom maratóne mieru napísaná, mapuje 90-ročnú históriu tohto podujatia z rôznych pohľadov. Prináša už prerozprávané, ale i nové príbehy zachytávajúce tep doby, v ktorej je maratón zasadený. Okrem toho množstvo zaujímavostí a originalít, bohatý fotografický materiál, ale tiež unikátne spracované štatistické údaje, ktoré, až na výnimky, v predchádzajúcich publikáciách chýbali.