Často kladené otázky

Podrobné informácie nájdete vždy v propozíciách k jednotlivým podujatiam a v pokynoch pre pretekárov, ktoré zasiela organizátor e-mailom všetkým účastníkom podujatia, ktorí splnili podmienky účasti.

USKUTOČNÍ SA MMM V PÔVODNE PLÁNOVANOM TERMÍNE?
MMM sa uskutoční nasledovne:
Sobota, 2.10.2021 o 16:00 – U. S. Steel Family Run – Minimaratón
Nedeľa, 3.10.2021 o 9:00 – Medzinárodný maratón mieru – Maratón, Polmaratón, Štafeta 4×1/4, Inline a Handbike

Vzhľadom na pandemickú situáciu je dôležité, aby účastníci podujatí pravidelne sledovali pokyny organizátora.

Aké podmienky z pohľadu prevencie pred ochorením Covid 19 musí spĺňať účastník, aby sa mohol zúčastniť 98. ročníka MMM?
Podujatie sa riadi platnou vyhláškou 241 a na štarte bude akceptovať účastníkov spĺňajúcich tieto kritériá:

 • Plne zaočkovaná osoba
 • Osoba, ktorá prekonala ochorenie Covid-19 nie skôr ako 180 dní pred štartom MMM
 • Osoba, ktorá má negatívny PCR test nie starší ako 72h pred štartom MMM
 • Osoba, ktorá má negatívny AG test nie starší ako 48h pred štartom MMM
 • Osoba do 12 rokov veku (deti môžu štartovať len v disciplíne U.S. Steel Family Run – Minimaratón)

 
Ako a kedy účastník preukazuje splnenie Covid-19 podmienok?
Nie, organizátor takéto testovanie v priestoroch vydávania štartových čísel neorganizuje. Každý účastník, ktorý sa potrebuje preukázať platným testom ho absolvuje individuálne v mieste a čase tak, aby test spĺňal podmienky platnosti. Organizátor usmerní a odporučí bežcom bez testu najbližšie testovacie pracovisko.

Kedy najskôr môžem jednotlivé druhy testov absolvovať?

Podujatie/Disciplína Hodina štartu AG Test najskôr PCR Test najskôr
U. S. Steel Family Run – Minimaratón 2.10. / 16:00 30.9. / 16:00 29.9. / 16:00
Maratón, Polmaratón, Štafeta 4×1/4, Inline, Handbike 3.10. / 09:00 1.10. / 09:00 30.9. / 09:00

 
Aké pravidlá platia pre prekrytie horných dýchacích ciest na Podujatí?
Účastník je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty (HDC) vo všetkých interiérových priestoroch podujatia. Tiež je povinný mať prekryté HDC v štartovom sektore a po dobehnutí do cieľa. Prekrytie HDC si môže pretekár zložiť po prekročení štartovej čiary a po opustení zóny cieľového servisu.

Čo sa stane, ak som sa zaregistroval na podujatie, ktoré sa uskutoční v inom režime, alebo neuskutoční kvôli proti pandemickým opatreniam?
Organizátor bude účastníkov podujatia informovať o možnostiach a postupoch v propozíciách podujatia a v pokynoch pre pretekárov. Priebežné informácie o aktuálnom stave bude poskytovať zaregistrovaným účastníkom najmä v Newsletroch, formou e-mailovej komunikácie, na webovej stránke www.kosicemarathon.com alebo na oficiálnej facebook stránke podujatia. Je dôležité, aby každý pretekár pri registrácii uviedol správnu e-mailovú adresu a mohli mu byť zasielané organizačné pokyny a prípadné zmeny týkajúce sa podujatia.

Aký bude postup v prípade zrušenia celého podujatia alebo iba disciplíny, na ktorú som zaregistrovaný?
V prípade, pokiaľ by pandemická situácia neumožnila maratón alebo niektorú z jeho disciplín v Košiciach zorganizovať, máme pre zaregistrovaných účastníkov pripravené nasledovné možnosti.

 • Pre registrovaných účastníkov pripravíme virtuálnu podobu podujatia, podľa dosiahnutých a nahlásených časov zostavíme výsledkové listiny a bežci dostanú svoj uvítací a finišerský balíček poštou.
 • Registrovaný účastník, ktorý sa virtuálnych pretekov nebude môcť zúčastniť, bude mať v tomto roku umožnený ešte jeden bezplatný presun svojho štartu na rok 2022.
Ako sa mám zaregistrovať na podujatie?
Každý účastník sa musí na podujatie zaregistrovať on-line na http://registration.kosicemarathon.com.

Čo je to účet pretekára a na čo mi bude?

 • Účet si stačí vytvoriť raz a môžete ho používať aj v ďalších rokoch.
 • Cez svoj účet sa môžete jednoducho prihlásiť na jednotlivé preteky.
 • Máte prehľad o svojich prihláškach a platbách.

Vytvoril som si účet, ale neviem sa doňho prihlásiť.
Nový účet pretekára je potrebné aktivovať pomocou e-mailu, ktorý vám bol automaticky zaslaný na vami zadanú adresu. V procese aktivácie účtu si zároveň zadávate heslo, ktoré následne slúži na prihlasovanie sa na účet pretekára.

Prečo musím zadávať pri registrácii e-mailovú adresu?
E-mailová adresa funguje ako identifikátor pretekára a je požadovaný pre prihlásenie na účet pretekára. Organizátor zároveň zasiela na e-mailovú adresu dôležité informácie súvisiace s účasťou pretekára na podujatí.

Môžem cez svoj účet prihlásiť viacerých pretekárov?
Áno, každý kto má vytvorený účet, môže prihlásiť na podujatie aj ďalších pretekárov. Vždy ale musí vyplniť za každého pretekára všetky povinné údaje. Dôležité je uviesť správny e-mailový kontakt, aby takto prihlásený pretekár dostal od organizátora všetky potrebné informácie k účasti na podujatí.

Ak prihlásim niekoho iného cez svoj účet, môže si dotyčný následne spravovať svoju registráciu?
Áno, každý koho prihlásite na preteky cez svoj účet, dostane na svoj e-mail odkaz na aktiváciu svojho vlastného účtu. Po aktivácii môže tento účet začať používať a spravovať svoje registrácie už sám.

Chcem prihlásiť na podujatie dieťa. Potrebuje vlastný účet pretekára a e-mailovú adresu?
Nie, dieťa môžete prihlásiť cez svoj účet pretekára. U neplnoletých do 15 rokov nezadávajte pri registrácii e-mailovú adresu, ale uveďte svoju e-mailovú adresu v časti registrácie týkajúcej sa zákonného zástupcu. U neplnoletých od 15 do 18 rokov odporúčame zadať aj ich e-mailovú adresu, aby mohli dostávať informácie potrebné k ich účasti na podujatí.

Ako mám urobiť registráciu na skupinové disciplíny (napr. Štafeta 4×1/4)?
Všetkých členov štafety prihlasuje vždy vedúci družstva cez svoj účet pretekára. Platbu môže následne realizovať za všetkých naraz, alebo si jednotliví pretekári zaplatia svoju časť štartovného individuálne.

Ako zistím, že bola moja platba prijatá?
V prípade, že bola platba prijatá a priradená k registrácii, na účte pretekára sa zobrazí pri platbe „ÁNO“. Meno pretekára sa zobrazí v zozname prihlásených pretekárov, ktorí splnili všetky podmienky účasti na podujatí. Zároveň je na e-mailovú adresu zaslané potvrdenie o prijatej platbe.

Čo robiť, ak mi neprišlo na e-mail potvrdenie o registrácii alebo zaplatení?
V takom prípade si skontrolujte registráciu na svojom účte pretekára. Ak tam registráciu nevidíte, pravdepodobne neprešla a je nutné registračný formulár vyplniť a odoslať ešte raz. Ak tam registrácia je, ale pri platbe sa zobrazuje „NIE“, aj keď ste už zaplatili, napíšte na info@kosicemarathon.com, aby sme zistili kde nastal problém.

Je možná platba na faktúru?
Organizátor vystaví faktúru za prijatú platbu k objednaným službám a tovarom iba právnickej alebo fyzickej osobe s prideleným identifikačným číslom pre daň (DIČ/IČ DPH), ak táto zašle vopred objednávku s identifikačnými údajmi (meno, adresa sídla, poštová adresa, DIČ/IČ DPH).

Čo to znamená, ak je moje meno v zozname pretekárov, ktorí nesplnili všetky podmienky účasti na podujatí?
Pravdepodobne nemáte uhradený štartovný poplatok na podujatie. V takom prípade sa prihláste na svoj účet pretekára, nájdite svoju aktuálnu registráciu a poplatok uhraďte kartou priamo v registračnom systéme.
Ak ste poplatok uhradili, ale nie je priradený k vašej registrácii kontaktujte Maratónsky klub Košice (info@kosicemarathon.com). Pre urýchlenie komunikácie uveďte variabilný symbol pridelený systémom k vašej platbe a pripojte sken potvrdenia o zaplatení.

Kedy mi bude pridelené štartové číslo, ako zistím svoje štartové číslo?
Štartové čísla prideľuje Organizátor po uzávierke štartovej listiny. Štartové číslo je pridelené iba Účastníkom, ktorí splnili podmienky účasti na podujatí (t.j. úplná registrácia a zaplatené štartovné v plnej výške). Štartové číslo si Účastník môže zistiť po prihlásení na svoj účet pretekára.

Musia členovia štafety bežať v poradí v akom sú uvedení na štartovej listine?
Áno, musia. Prípadnú zmenu člena štafety alebo poradie bežcov v štafete je možné nahlásiť osobne na prezentácii pri preberaní štartových čísel. Po prevzatí štartových čísel už meniť mená ani poradie bežcov nie je možné.

Sú všetky úseky štafety rovnako dlhé?
Nie, úseky štafety majú nasledovné dĺžky:

 • 1. úsek – 12 km,
 • 2. úsek – 9 km,
 • 3. úsek – 12 km,
 • 4. úsek – 9 km.

 
Môžu štafetový beh bežať aj menej ako 4 bežci, môže jeden pretekár zabehnúť dva úseky štafety?
Nie je to možné. Štafetový beh je určený pre štvorčlenné družstvá a každý člen družstva môže bežať len jeden úsek.

Môže pretekár po dobehnutí svojho úseku štafety bežať ďalej, napr. polmaratón?
Nie je to možné. Každý pretekár môže absolvovať iba jednu disciplínu.

Kde nájdem odovzdávacie miesto pre štafetu 4 x 1/ 4 maratón?
Odovzdávacie miesta budú výrazne označené navigačnými tabuľami. Pozrite si mapu trate.

 • Bežec na prvom úseku štartuje v mieste spoločného hlavného štartu.
 • Bežec na 2. úseku čaká na Južnej triede, na parkovisku pri Hotelovej akadémii.
 • Bežec na 3. úseku čaká na Hlavnej ulici, v priestore pri Štátnom divadle Košice.
 • Bežec na 4. úseku čaká rovnako bežec na 2. úseku na Južnej triede, na parkovisku pri Hotelovej akadémii.
Organizátor v propozíciách podujatia vždy uvedie vekovú hranicu jednotlivých disciplín podujatia.
Ako postupovať, ak je v disciplíne povolená aj účasť detí.

Môže moje dieťa bežať samé Minimaratón?
Dieťa do 12 rokov môže bežať iba v sprievode dospelej osoby, ktorá je tiež riadne zaregistrovaná na preteky. Pretekár starší ako 12 rokov a súčasne mladší ako 18 rokov musí na prezentáciu k vyzdvihnutiu štartového čísla doniesť Akceptáciu štartu podpísanú zákonným zástupcom.

Môžem bežať Minimaratón s dieťaťom v kočiari, príp. na kolobežke, bicykli, odrážadle atď.?
Účasť detí v kočiaroch, na bicykloch, kolobežkách, odrážadlách, korčuliach a iných športových pomôckach je zakázaná (viď. Všeobecné podmienky – Bezpečnosť účastníkov).

Kde nájdem šatne, resp. úschovňu pre Minimaratón?
ŠATNE ANI ÚSCHOVNE NIE SÚ KVÔLI HYGIENICKÝM OBMEDZENIAM K DISPOZÍCII.

Kedy bude možné vyzdvihnúť si štartové číslo a uvítací balíček?
Termín a miesto prezentácia a prevzatie štartových čísel organizátor oznámi vždy včas v propozíciách podujatia alebo v pokynoch, ktoré dostane každý riadne zaregistrovaný pretekár e-mailom s primeraným predstihom pred konaním podujatia.

Môže prevziať moje štartové číslo a uvítací balíček na prezentácii niekto za mňa, napríklad na základe splnomocnenia?
PREBERANIE ŠTARTOVÉHO ČÍSLA NA ZÁKLADE PLNEJ MOCI NIE JE V ROKU 2021 MOŽNÉ!
Každý pretekár si musí vyzdvihnúť štartové číslo osobne. Výnimkou je vyzdvihnutie štartového čísla pre osoby mladšie ako 12 rokov (narodené v mesiaci september 2009 alebo neskôr), ktoré sú prihlásené na disciplínu Minimaratón.
Toto obmedzenie súvisí s povinnosťou kontrolovať protipandemické opatrenia a označiť každého bežca podľa splneného kritéria.

Čo potrebujem na prezentáciu pre prevzatie štartového čísla?

 • AKCEPTÁCIU ŠTARTU – každý pretekár, ktorý splnil podmienky účasti na podujatí ju obdrží na svoju e-mailovú adresu. Nie je potrebné ju tlačiť, stačí umožniť naskenovanie kódu z mobilného telefónu.
  Pretekári mladší ako 18 rokov predložia AKCEPTÁCIU ŠTARTU vytlačenú a podpísanú zákonným zástupcom!
 • OBČIANSKY PREUKAZ ALEBO PAS
 • POTVRDENIE o očkovaní, testovaní (RT PCR, alebo AG) alebo prekonaní ochorenia COVID-19 tak, ako je uvedené vyššie.

Bez uvedených náležitostí Vám štartové číslo nebude vydané!
V prípade potreby môže určiť organizátor ďalšie dokumenty potrebné k predloženiu pri prezentácii. (napr. v súvislosti s opatreniami proti šíreniu Covid-19).

Čo mám robiť ak som už prihlásený, mám zaplatené štartovné a nemôžem sa na podujatie dostaviť?
Zaplatené štartovné nevraciame (viď. Všeobecné podmienky a Propozície podujatia). V prípade oznámenia neúčasti najneskôr 72 hodín pred štartom konkrétnej disciplíny má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. Po prevzatí štartového čísla už nie je prepis registrácie ani presun štartovného na nasledujúci rok možný.

Registrovaný Účastník môže tiež požiadať o presun práva štartu na iného pretekára e-mailom a to do momentu, kedy Organizátor vytvorí štartové listiny a pridelí Účastníkom nemenné štartové čísla. Termín tohto aktu nie je pevne stanovený, podlieha rozhodnutiu Organizátora a nastane dňom, kedy sú takéto štartové listiny zverejnené na webovej stránke Organizátora. O presun práva štartu žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník.

Prečo nemám na štartovom čísle meno?
Meno majú na svojom štartovom čísle všetci Účastníci, ktorí sa prihlásili a zaplatili štartovné do 31.8. Meno taktiež nemá na štartovom čísle ten, kto požiadal o zmenu disciplíny. Ani účastníci Minimaratónu meno na štartovom čísle nemajú.

Bude môj uvítací balíček obsahovať aj čip na meranie času?
Jednorázový čip umiestnený na zadnej strane štartového čísla obdrží každý pretekár v disciplínach Maratón, Polmaratón a Štafeta 4×1/4.
Pretekári v disciplíne Inline a Handbike obdržia vratný čip, ktorý je potrebné v cieli, na vopred určenom mieste vrátiť organizátorom. Vratný čip nie je nalepený na štartovom čísle a upevňuje sa integrovanou samolepkou okolo členku.

Môžem si štartové číslo umiestniť na ľubovoľné miesto?
Nie, štartové číslo musí byť umiestnené podľa pokynov organizátora. Nesmie byť umiestnené inde ako je uvedené v pokynoch, nesmie byť zahnuté ani skryté. Ak je na čísle nalepený čip, s týmto nesmie pretekár manipulovať, odlepovať ho, zakrývať, zahnúť, alebo skryť pod odev. Ak nie sú tieto pokyny dodržané, vystavuje sa pretekár riziku diskvalifikácie.

Je povinné vyplniť formulár na zadnej strane štartového čísla?
Každému účastníkovi odporúčame vyplniť zdravotný formulár na zadnej strane svojho štartového čísla. Tieto údaje nie sú zbierané ani uschovávané a ostávajú spolu s číslom pretekárovi. Môže ich využiť iba zdravotná alebo záchranná služba v prípade potreby na zefektívnenie svojho postupu pri ochrane zdravia účastníka podujatia.

Pasta Party – Nedostal som v balíčku vstupenku na Pasta party. Nebude sa konať?
Pasta Party sa z dôvodu hygienických opatrení spojených s Covid 19 konať nebude.

Stratil som štartové číslo, ako mám postupovať?
V piatok a sobotu sa treba obrátiť na pracovisko výdaja čísel a prezentácie v Kulturparku. V deň pretekov, teda v nedeľu vyhľadajte informačný stánok organizátora na EXPO MMM v Kulturparku.

Nemám spínacie špendlíky na upevnenie štartového čísla.
V piatok a sobotu sa treba obrátiť na pracovisko výdaja čísel a prezentácie v Kulturparku, v deň pretekov, teda v nedeľu vyhľadajte informačný stánok organizátora na EXPO MMM v Kulturparku.

Kde nájdem WC pred štartom?
Umiestnenie bezplatných toaliet bude vždy upresnené v pokynoch pre účastníkov daného podujatia. Spravidla sa toalety nachádzajú v bezprostrednej blízkosti štartu a cieľa. Ďalšie toalety sú umiestnené na trati pri občerstvovacích staniciach.

Kde nájdem šatne pred štartom a od kedy budú otvorené?
O umiestnení a prevádzke šatní a spŕch informuje organizátor v pokynoch pre účastníkov podujatia. Vstup do priestorov je umožnený iba pretekárom, ktorí sa preukážu štartovým číslom a iba v čase uvedenom v pokynoch pre pretekárov.

V TOMTO ROKU NEBUDÚ ŠATNE ANI SPRCHY KVÔLI HYGIENICKÝM OPATRENIAM K DISPOZÍCII.

Najnutnejšie veci si môžete uložiť v úschovni od 7:30 do 16:00 h. v Kulturparku, na mieste, kde ste si vyzdvihli štartové číslo.

Štartové sektory
Pozrite sa na mapu trate a jednotlivých zón. Nájdete ju na obálke s Vašim štartovým číslom alebo na webovej stránke www.kosicemarathon.com. Odporúčaný príchod do štartového sektora je 20 minút pred plánovaným štartom.
Nechoďte do sektora predčasne!

Kde nájdem v prípade potreby zdravotnú pomoc?
Tím zdravotníkov je na každej občerstvovacej stanici. V prípade núdze sa treba obrátiť na ktoréhokoľvek usporiadateľa alebo príslušníka polície. V cieli bude pracovať posilnený lekársky a záchranársky tím.

Prečo nie je dovolené bežať so slúchadlami?
Z bezpečnostných dôvodov. Kedykoľvek počas behu môže nastať situácia, keď Organizátor potrebuje bežcov usmerniť, upozorniť, uvoľniť cestu sanitke, pokynom polície a podobne. Preto je potrebné, aby každý bežec plne vnímal situáciu okolo seba. Za nedodržanie tohto pravidla sa pretekár vystavuje riziku diskvalifikácie.

Môže ma na trati sprevádzať priateľ na bicykli, kolobežke, inak?
Nie, akýkoľvek doprovod pretekárov na trati je striktne zakázaný a môže viesť k diskvalifikácii takto doprevádzaného pretekára. Na bicykloch alebo obdobných prepravných zariadeniach sa môžu po trati pohybovať iba osoby akreditované a riadne označené Organizátorom, za účelom plnenia úloh definovaných Organizátorom.

Aký je časový limit
Limit v cieli je 6 hodín. Preteky budú ukončené o 15.00 hod. Limit na 33. km – 4,45 hod (obrátka pri hoteli Centrum). Pretekár, ktorý nesplní stanovený limit na 33. km je povinný opustiť trať a odovzdať štartové číslo najbližšiemu rozhodcovi.


Čo mám robiť po dobehu do cieľa?
Pretekár, ktorý dobieha do cieľa si musí prekryť horné dýchacie cesty rúškom alebo šatkou. Každý pretekár, ktorý prebehne cieľovou čiarou sa neodkladne presúva do cieľového servisu. Tam si vyzdvihne medailu, občerstvenie a pokračuje ďalej, von z areálu cieľového servisu.

Kde sa môžem prezliecť a osprchovať?
Šatne a sprchy z dôvodu hygienických opatrení súvisiacich s Covid-19 k dispozícii nebudú. Oblečenie a nutné veci si môžete uložiť v úschovni.

Ako a kedy zistím, na ktorom mieste som sa umiestnil?
Po pretekoch je všetkým účastníkom zaslaná sms správa s cieľovým časom. Výsledky bude dodávateľ služby zverejňovať on-line na svojej webovej stránke www.championchip.cz.

Čo mám robiť, ak som sa umiestnil na prvých miestach v disciplíne alebo kategórii?
V priestore cieľa prebieha vyhlasovanie víťazov jednotlivých disciplín a kategórií, podľa časového harmonogramu uvedeného v pokynoch pre pretekárov. Pretekár, ktorý sa umiestnil na vyhlasovaných miestach by sa mal včas dostaviť k stupňom víťazov alebo na iné, v pokynoch uvedené miesto a tam počkať na vyhlásenie svojej kategórie.

Čo mám robiť, ak som dobehol do cieľa ale neviem sa nájsť vo výsledkovej listine?
Kontaktujte obratom Maratónsky klub (info@kosicemarathon.com). Uveďte svoju disciplínu, meno, štartové číslo a podľa možnosti aj približný čas dobehu. Upozorňujeme, že ak pretekár nemal počas pretekov čip, tak jeho čas nemohol byť zmeraný a z toho dôvodu sa vo výsledkovej listine nenachádza, resp. nachádza ako DNS (Did not Start – neodštartoval) alebo DNF (Did not Finish – nedobehol do cieľa).

Kde a kedy budú zverejnené oficiálne výsledky podujatia?
Neoficiálne výsledky zverejní Organizátor ihneď na www.kosicemarathon.com; resp. www.championchip.cz, oficiálne na tom istom mieste po ich verifikácii zo strany organizátorov a rozhodcov.

Kde, kedy a ako získam účastnícky diplom?
Účastnícky diplom zverejní Organizátor na www.kosicemarathon.com po uverejnení oficiálnych výsledkov podujatia. Každý účastník podujatia si môže svoj diplom nájsť po zadaní svojho mena a štartového čísla a následne vytlačiť.

Umiestnil som sa na mieste, ktoré získava finančnú odmenu. Čo mám robiť?
Víťazov jednotlivých disciplín a víťazov vekových kategórií, ktorí majú nárok na finančnú odmenu, bude organizátor kontaktovať e-mailom po skončení podujatia.