Často kladené otázky

Podrobné informácie k registrácii a účasti na Medzinárodnom maratóne mieru nájdete vo Všeobecných podmienkach MMM a Propozíciach.

REGISTRÁCIA

Ako sa môžem zaregistrovať na Podujatia Maratónskeho klubu Košice?

Registrácia na Podujatia je možná iba online na http://registration.kosicemarathon.com.
V prípade, ak nemáte prístup na internet, kontaktujte Maratónsky klub Košice.

Prečo musím zadávať pri registrácii e-mailovú adresu?

E-mailová adresa funguje ako identifikátor pretekára a je požadovaný pre prihlásenie na účet pretekára. Organizátor zároveň zasiela na e-mailovú adresu dôležité informácie súvisiace s účasťou pretekára na podujatí.

Môžem cez svoj účet prihlásiť viacerých pretekárov?

Áno, každý kto má vytvorený účet, môže prihlásiť na podujatie aj ďalších pretekárov. Vždy ale musí vyplniť za každého pretekára všetky povinné údaje.

Ak prihlásim niekoho iného cez svoj účet, môže si dotyčný následne spravovať svoju registráciu?

Áno, každý koho prihlásite na preteky cez svoj účet, dostane na svoj e-mail odkaz na aktiváciu svojho vlastného účtu. Po aktivácii môže tento účet začať používať a spravovať svoje registrácie už sám.

Chcem prihlásiť na Podujatie dieťa. Potrebuje vlastný účet pretekára a e-mailovú adresu?

Nie, dieťa môžete prihlásiť cez svoj účet pretekára a nie je potrebné zadávať e-mailovú adresu.

Ako mám urobiť registráciu na skupinové disciplíny (napr. Štafeta 4×1/4)?

Všetkých členov družstva prihlasuje vedúci družstva cez svoj účet pretekára. Platbu môže následne realizovať za všetkých naraz, alebo si jednotlivý pretekári zaplatia svoju časť štartovného individuálne.

Ako zistím, že bola moja platba prijatá?

V prípade, že bola platba prijatá a priradená k registrácii, na účte pretekára sa zobrazí pri platbe „ÁNO“. Meno pretekára sa zobrazí v zozname prihlásených pretekárov, ktorí splnili všetky podmienky účasti na podujatí. Zároveň je na e-mailovú adresu zaslané potvrdenie o prijatej platbe.

Čo robiť, ak mi neprišlo na e-mail potvrdenie o registrácii alebo zaplatení?

V takom prípade si skontrolujte registráciu na svojom účte pretekára. Ak tam registráciu nevidíte, pravdepodobne neprešla a je nutné registračný formulár vyplniť a odoslať ešte raz. Ak tam registrácia je, ale pri platbe sa zobrazuje „NIE“, aj keď ste už zaplatili, napíšte na info@kosicemarathon.com, aby sme zistili kde nastal problém.

Je možná platba na faktúru?

Organizátor vystaví faktúru za prijatú platbu k objednaným službám a tovarom iba právnickej alebo fyzickej osobe s prideleným identifikačným číslom pre daň (DIČ/IČ DPH), ak táto zašle vopred objednávku s identifikačnými údajmi (meno, adresa sídla, poštová adresa, DIČ/IČ DPH).

Kedy mi bude pridelené štartové číslo, ako zistím svoje štartové číslo?

Štartové čísla prideľuje Organizátor po uzávierke štartovej listiny. Štartové číslo je pridelené iba Účastníkom, ktorí splnili podmienky účasti na podujatí (t.j. úplná registrácia a zaplatené štartovné v plnej výške). Štartové číslo si Účastník môže zistiť po prihlásení na svoj účet pretekára.

PREZENTÁCIA, ŠTARTOVÉ ČÍSLO, UVÍTACÍ BALÍČEK

Kedy bude možné vyzdvihnúť si štartové číslo a uvítací balíček?

Termín a miesto prezentácia a prevzatie štartových čísel organizátor vždy oznámi včas v propozíciách podujatia alebo v pokynoch pre pretekárov.

Môže prevziať moje štartové číslo a uvítací balíček na prezentácii niekto za mňa, napríklad na základe splnomocnenia?

Áno, je to možné, ak pretekár vyplní a odošle formulár, ktorý nájde po prihlásení do svojho účtu pretekára na http://registration.kosicemarathon.com/, ak spĺňa všetky podmienky účasti na podujatí.

Čo potrebujem na prezentáciu pre prevzatie štartového čísla a uvítacieho balíčka?
Akceptáciu štartu a doklad totožnosti. Akceptácia štartu je k dispozícii na účtoch pretekárov, ktorí majú splnené všetky podmienky účasti na podujatí (t.j. úplnú registráciu a zaplatené štartovné).

Čo mám robiť ak som už prihlásený, mám zaplatené štartovné a nemôžem sa na podujatie dostaviť?

Organizátor zaplatené Štartovné nevracia (viď. Všeobecné podmienky). V prípade oznámenia neúčasti najneskôr do utorka do polnoci pred štartom pretekov, má pretekár možnosť uplatniť si Štartovné v budúcom ročníku podujatia (viď. Všeobecné podmienky). Po prevzatí štartového čísla už nie je presun štartu na iného pretekára ani presun štartu na nasledujúci rok možný.

Prečo nemám na štartovom čísle meno?

Meno majú na svojom štartovom čísle všetci Účastníci, ktorí sa prihlásili a zaplatili štartovné do 31.8.. Meno nemá na štartovom čísle ten, kto požiadal o zmenu disciplíny, alebo sa prihlásil až po 1.9.. Pri štafetách sa neuvádza meno bežca, ale názov štafety. Účastníci Minimaratónu meno na štartovom čísle nemajú.

Bude môj Uvítací balíček obsahovať aj čip na meranie času?

Jednorazový čip umiestnený na zadnej strane štartového čísla obdrží každý pretekár v súťažných disciplínach (viď. propozície zvoleného podujatia)
Pretekári v nesúťažných disciplínach čip nedostanú.

Môžem si štartové číslo umiestniť kde chcem?

Nie, štartové číslo musí byť umiestnené podľa pokynov Organizátora na hruď. Nesmie byť umiestnené inde ako je uvedené v pokynoch, nesmie byť zahnuté ani skryté. Ak je na čísle nalepený čip, s týmto nesmie pretekár manipulovať, odlepovať ho, zakrývať, zahnúť, alebo skryť pod odev. Ak nie sú tieto pokyny dodržané, vystavuje sa pretekár riziku diskvalifikácie.

Je povinné vyplniť formulár na zadnej strane štartového čísla?

Každému Účastníkovi odporúčame vyplniť zdravotný formulár na zadnej strane svojho štartového čísla. Tieto údaje nie sú zbierané ani uschovávané a ostávajú spolu s číslom pretekárovi. Môže ich využiť iba zdravotná alebo záchranná služba v prípade potreby na zefektívnenie svojho postupu pri ochrane zdravia Účastníka Podujatia.

Pasta Party – Nedostal som v balíčku vstupenku na Pasta party. Nebude sa konať?

O konaní Pasta Party informuje organizátor vždy včas na svojich webových stránkach. Takisto tam nájdete informáciu o spôsobe vstupu na Pasta party

ŠTAFETA 4×1/4

Musia členovia štafety bežať v poradí v akom sú uvedení na štartovej listine?

Po pridelení štartových čísiel Účastníkom Podujatia je možné nahlásiť zmenu v menách členov štafety alebo poradia členov štafety iba osobne na prezentácii pri preberaní štartových čísel. Po prevzatí štartových čísel už meniť mená ani poradie bežcov nie je možné.

Sú všetky úseky štafety rovnako dlhé?
Nie, úseky štafety majú nasledovné dĺžky:

  • 1. úsek – 12 km,
  • 2. úsek – 9 km,
  • 3. úsek – 12 km,
  • 4. úsek – 9 km.

Môžu štafetový beh bežať aj menej ako 4 bežci, môže jeden pretekár zabehnúť dva úseky štafety?
Nie je to možné. Štafetový beh je určený pre štvorčlenné družstvá a každý člen družstva môže bežať len jeden úsek.

Môže pretekár po dobehnutí svojho úseku štafety bežať ďalej, napr. polmaratón?

Nie je to možné. V rámci jedného podujatia môže byť pretekár prihlásený iba na jednu disciplínu.

Kde nájdem odovzdávacie miesto pre štafetu 4 x 1/ 4 maratón?
POZOR, zmena umiestnenia odovzdávacích území!!!
Odovzdávacie miesta budú výrazne označené.

  • Bežec na prvom úseku štartuje s celým poľom o 9:00 hod.
  • Bežec na 2. úseku čaká na Južnej triede, na parkovisku pri Hotelovej akadémii.
  • Bežec na 3. úseku čaká na Hlavnej ulici, v priestore pri Štátnom divadle Košice.
  • Ďalší člen štafety sa dostane na odovzdávacie územie sa cez Nadchod pre chodcov.

  • Bežec na 4. úseku čaká rovnako bežec na 2. úseku na Južnej triede, na parkovisku pri Hotelovej akadémii.

PRETEKY PRE DETI

Organizátor v propozíciách podujatia vždy uvedie vekovú hranicu jednotlivých disciplín podujatia.
Ako postupovať, ak je v disciplíne povolená aj účasť detí.

Môže moje dieťa bežať samé?

Dieťa do 12 rokov môže bežať iba v doprovode dospelej osoby, ktorá je tiež riadne zaregistrovaná na preteky. Dieťa do 18 rokov musí na prezentáciu doniesť Podpísanú akceptáciu štartu so súhlasom zákonného zástupcu.

Môžem bežať s dieťaťom v kočiari, príp. na kolobežke, bicykli, odrážadle atď.?

Pretekov sa nemôže zúčastniť dospelá osoba s dieťaťom v kočiari, ak nie je v propozíciách Podujatia určené inak. Rovnako účasť detí (ale aj dospelých) na bicykloch, kolobežkách, odrážadlách, korčuliach a iných športových pomôckach je striktne zakázaná (viď. Všeobecné podmienky – Bezpečnosť Účastníkov).

V DEŇ PRETEKOV – PRED ŠTARTOM

Doprava na štart

Stratil som štartové číslo, čo teraz?

V čase konania prezentácie sa treba obrátiť na pracovisko prezentácie. V deň pretekov, vyhľadajte informačný stánok Organizátora.

Nemám spínacie špendlíky na upevnenie štartového čísla.

V čase konania prezentácie sa treba obrátiť na pracovisko prezentácie. V deň pretekov, vyhľadajte informačný stánok Organizátora.

Nestihol som sa odprezentovať a vyzdvihnúť si svoje štartové číslo a Uvítací balíček.
Vyhľadajte informačný stan organizátora.

Kde nájdem WC pred štartom?

Bezplatné toalety budú umiestnené v bezprostrednej blízkosti štartu, na električkovej trati medzi pamätníkmi padlých vojakov, ktoré stoja hneď pred MMM EXPO. Ďalšie toalety môžete využiť v OC Aupark alebo v šatniach na Mestskej krytej plavárni.

Rozcvičovanie pred štartom

Rozcvičovanie pretekárov je možné iba na Štúrovej ulici v priestore medzi šatňami (krytá plaváreň) a OD Dargov. Rozcvičovanie na Hlavnej ulici nie je povolené. Minimaratónci majú rozcvičku s hudbou a cvičiteľkou o 8:00 hod. na Grešákovej ulici.

Kde nájdem šatne pred štartom a od kedy budú otvorené?
Šatne a sprchy sú k dispozícii všetkým pretekárom (po preukázaní sa štartovým číslom) v priestoroch Krytej plavárne za OC Aupark v nedeľu od 7:30 hod.

Kde nájdem šatne pre Minimaratón?

Sú v budove Strednej školy na Grešákovej ulici, to je za OD Dargov, blízko divadla Thália.

Podľa čoho som bol/a zaradený/a do štartovacieho sektora?

Pretekári v disciplínach Maratón a Polmaratón sú zaradení do štartovacích sektorov podľa naposledy dosiahnutého cieľového času v danej disciplíne alebo (v prípade, že sa uvedenej disciplíny zúčastňuje prvýkrát) podľa objektívne predpokladaného cieľového času, ktorý uviedli vo svojej prihláške na Podujatie. Po pridelení štartových čísel už nie je možné sektor meniť.

Kedy najneskôr musím byť v štartovom sektore?

Koridory budú otvorené najneskôr 45 minút pred štartom. Organizátor odporúča zaujať svoje miesto najneskôr 20 minúť pred štartom. V opačnom prípade nevie garantovať prístupnosť daného koridoru a pretekár bude štartovať zo zadných pozícii.

Kde nájdem lekársku pomoc v prípade potreby?

Na každej občerstvovacej stanici je tím zdravotníkov. V prípade núdze sa treba obrátiť na ktoréhokoľvek usporiadateľa alebo príslušníka polície. V cieli bude pracovať posilnený lekársky a záchranársky tím.

POČAS PRETEKOV

Čo ak nestihnem dobehnúť v stanovenom časovom limite?

Ak pretekár nedobehne v čase 4:45 hod. na méte 33,3 km, rozhodcovia mu na trati odoberú štartové číslo. Vo výsledkovej listine bude uvedený ako DNF (Did not Finish – nedobehol do cieľa).

Prečo nie je dovolené bežať so slúchadlami?

Dôvodom je bezpečnosť pretekára ako aj ostatných účastníkov MMM. Kedykoľvek počas behu môže nastať situácia, keď Organizátor potrebuje bežcov usmerniť, upozorniť, uvoľniť cestu sanitke, pokynom polície a podobne. Preto je potrebné, aby každý bežec plne vnímal situáciu okolo seba. Za nedodržanie tohto pravidla sa pretekár vystavuje riziku diskvalifikácie.

Môže ma na trati sprevádzať priateľ na bicykli, kolobežke, inak?

Nie, akýkoľvek doprovod pretekárov na trati je striktne zakázaný a môže viesť k diskvalifikácii takto doprevádzaného pretekára. Na bicykloch alebo obdobných prepravných zariadeniach sa môžu po trati pohybovať iba osoby akreditované a riadne označené Organizátorom, za účelom plnenia úloh definovaných Organizátorom.

Ako ma môže moja rodina a priatelia sledovať na trati?

Odporúčame všetkým fanúšikom a divákom stiahnuť si mobilnú aplikáciu pre iOS i Android pod názvom KOSICE PEACE MARATHON, ktorá ponúka aj službu tzv. Live Tracking – po zadaní mena alebo štartového čísla pretekára je tak možné online sledovať polohu daného pretekára na mobilnom telefóne.

ČASOVÝ LIMIT (maratón, polmaratón, štafeta)

Limit v cieli je 6 hodín. Preteky budú ukončené o 15.00 hod. Limit na 33. km – 4,45 hod (obrátka pri hoteli Centrum). Pretekár, ktorý nesplní stanovený limit na 33. km je povinný opustiť trať a odovzdať štartové číslo najbližšiemu rozhodcovi.

PO PRETEKOCH

Čo mám robiť po dobehu do cieľa?

Každý pretekár, ktorý prebehne cieľovou čiarou sa neodkladne presúva do cieľového servisu. Tam si vyzdvihne medailu, občerstvenie a pokračuje ďalej, von z areálu cieľového servisu.

Kde sa môžem prezliecť a osprchovať?

Šatne a sprchy sú k dispozícii všetkým pretekárom (po preukázaní sa štartovým číslom) v priestoroch Krytej plavárne za OC Aupark v nedeľu od 7:30 hod.

Ako a kedy zistím, na ktorom mieste som sa umiestnil?

Priebežné výsledky budú zverejňované na tabuli v priestore MMM EXPO. Po pretekoch je všetkým účastníkom, ktorí uviedli pri registrácii telefónne číslo zasielaná sms s cieľovým časom. Výsledky bude dodávateľ služby zverejňovať on-line na svojej webovej stránke www.championchip.cz.

Čo mám robiť, ak som sa umiestnil na prvých miestach v disciplíne alebo kategórii?

V priestore cieľa prebieha počas pretekov postupné vyhlasovanie víťazov jednotlivých disciplín a kategórií, podľa časového harmonogramu uvedeného v pokynoch pre pretekárov. Pretekár, ktorý sa umiestnil na vyhlasovaných miestach by sa mal včas dostaviť k stupňom víťazov alebo na iné, v pokynoch uvedené miesto a tam počkať na vyhlásenie svojej kategórie.

Čo mám robiť, ak som dobehol do cieľa ale neviem sa nájsť vo výsledkovej listine?

Kontaktujte obratom Maratónsky klub (055 622 0010, info@kosicemarathon.com). Uveďte svoju disciplínu, meno, štartové číslo a podľa možnosti aj približný čas dobehu. Upozorňujeme, že ak pretekár nemal počas pretekov čip, tak jeho čas nemohol byť zmeraný a z toho dôvodu sa vo výsledkovej listine nenachádza, resp. nachádza ako DNS (Did not Start – neodštartoval) alebo DNF (Did not Finish – nedobehol do cieľa).

Kde a kedy budú zverejnené oficiálne výsledky podujatia?

Neoficiálne výsledky zverejní Organizátor ihneď na www.kosicemarathon.com, oficiálne na tom istom mieste po ich verifikácii zo strany Organizátorov a rozhodcov.

Kde, kedy a ako získam účastnícky diplom?

Účastnícky diplom zverejní Organizátor na www.kosicemarathon.com po uverejnení oficiálnych výsledkov podujatia. Každý účastník podujatia si môže svoj diplom nájsť po zadaní svojho mena a štartového čísla a následne vytlačiť.

Ak ste na tejto stránke nenašli odpoveď na svoju otázku, kontaktujte Maratónsky klub Košice. (info@kosicemarathon.com)