Často kladené otázky

Podrobné informácie nájdete vždy v propozíciách k jednotlivým podujatiam a v pokynoch pre pretekárov, ktoré zasiela organizátor e-mailom všetkým účastníkom podujatia, ktorí splnili podmienky účasti.

Termíny podujatí
Nedeľa, 14.5.2023 – Košice Peace Half Marathon – Polmaratón, Štvrťmaratón, Minimaratón
Sobota, 30.10.2023 – U. S. Steel Family Run – Minimaratón
Nedeľa, 1.10.2023 – Medzinárodný maratón mieru – Maratón, Polmaratón, Štafeta 4×1/4, Inline a Handbike

Ako sa mám zaregistrovať na podujatie?
Každý účastník sa musí na podujatie zaregistrovať on-line na http://registration.kosicemarathon.com.

Čo je to účet pretekára a na čo mi bude?

 • Účet si stačí vytvoriť raz a môžete ho používať aj v ďalších rokoch.
 • Cez svoj účet sa môžete jednoducho prihlásiť na jednotlivé preteky.
 • Máte prehľad o svojich prihláškach a platbách.

 
Vytvoril som si účet, ale neviem sa doňho prihlásiť.
Nový účet pretekára je potrebné aktivovať pomocou e-mailu, ktorý vám bol automaticky zaslaný na vami zadanú adresu. V procese aktivácie účtu si zároveň zadávate heslo, ktoré následne slúži na prihlasovanie sa na účet pretekára.

Prečo musím zadávať pri registrácii e-mailovú adresu?
E-mailová adresa funguje ako identifikátor pretekára a je požadovaný pre prihlásenie na účet pretekára. Organizátor zároveň zasiela na e-mailovú adresu dôležité informácie súvisiace s účasťou pretekára na podujatí.

Môžem cez svoj účet prihlásiť viacerých pretekárov?
Áno, každý kto má vytvorený účet, môže prihlásiť na podujatie aj ďalších pretekárov. Vždy ale musí vyplniť za každého pretekára všetky povinné údaje. Dôležité je uviesť správny e-mailový kontakt, aby takto prihlásený pretekár dostal od organizátora všetky potrebné informácie k účasti na podujatí.

Ak prihlásim niekoho iného cez svoj účet, môže si dotyčný následne spravovať svoju registráciu?
Áno, každý koho prihlásite na preteky cez svoj účet, dostane na svoj e-mail odkaz na aktiváciu svojho vlastného účtu. Po aktivácii môže tento účet začať používať a spravovať svoje registrácie už sám.

Chcem prihlásiť na podujatie dieťa. Potrebuje vlastný účet pretekára a e-mailovú adresu?
Nie, dieťa môžete prihlásiť cez svoj účet pretekára. U neplnoletých do 12 rokov nezadávajte pri registrácii e-mailovú adresu, ale uveďte svoju e-mailovú adresu v časti registrácie týkajúcej sa zákonného zástupcu. U neplnoletých od 13 do 18 rokov odporúčame zadať aj ich e-mailovú adresu, aby mohli dostávať informácie potrebné k ich účasti na podujatí.

Ako mám urobiť registráciu na skupinové disciplíny (napr. Štafeta 4×1/4)?
Všetkých členov štafety prihlasuje vždy jeden z členov štafety cez svoj účet pretekára. Platbu môže následne realizovať za všetkých naraz, alebo si jednotliví pretekári zaplatia svoju časť štartovného individuálne.

Ako zistím, že bola moja platba prijatá?
V prípade, že bola platba prijatá a priradená k registrácii, na účte pretekára sa zobrazí pri platbe „ÁNO“. Meno pretekára sa zobrazí v zozname prihlásených pretekárov, ktorí splnili všetky podmienky účasti na podujatí. Zároveň je na e-mailovú adresu zaslané potvrdenie o prijatej platbe.

Čo robiť, ak mi neprišlo na e-mail potvrdenie o registrácii alebo zaplatení?
V takom prípade si skontrolujte registráciu na svojom účte pretekára. Ak tam registráciu nevidíte, pravdepodobne neprešla a je nutné registračný formulár vyplniť a odoslať ešte raz. Ak tam registrácia je, ale pri platbe sa zobrazuje „NIE“, aj keď ste už zaplatili, napíšte na info@kosicemarathon.com, aby sme zistili kde nastal problém.

Je možná platba na faktúru?
Organizátor vystaví faktúru za prijatú platbu k objednaným službám a tovarom iba právnickej alebo fyzickej osobe s prideleným identifikačným číslom pre daň (DIČ/IČ DPH), ak táto zašle vopred objednávku s identifikačnými údajmi (meno, adresa sídla, poštová adresa, DIČ/IČ DPH).

Čo to znamená, ak je moje meno v zozname pretekárov, ktorí nesplnili všetky podmienky účasti na podujatí?
Pravdepodobne nemáte uhradený štartovný poplatok na podujatie. V takom prípade sa prihláste na svoj účet pretekára, nájdite svoju aktuálnu registráciu a poplatok uhraďte kartou priamo v registračnom systéme.
Ak ste poplatok uhradili, ale nie je priradený k vašej registrácii kontaktujte Maratónsky klub Košice (info@kosicemarathon.com). Pre urýchlenie komunikácie uveďte variabilný symbol pridelený systémom k vašej platbe a pripojte sken potvrdenia o zaplatení.

Kedy mi bude pridelené štartové číslo, ako zistím svoje štartové číslo?
Štartové čísla prideľuje Organizátor po uzávierke štartovej listiny. Štartové číslo je pridelené iba Účastníkom, ktorí splnili podmienky účasti na podujatí (t.j. úplná registrácia a zaplatené štartovné v plnej výške). Štartové číslo si Účastník môže zistiť po prihlásení na svoj účet pretekára.

Musia členovia štafety bežať v poradí v akom sú uvedení na štartovej listine?
Áno, musia. Prípadnú zmenu člena štafety alebo poradie bežcov v štafete je možné nahlásiť osobne na prezentácii pri preberaní štartových čísel. Po prevzatí štartových čísel už meniť mená ani poradie bežcov nie je možné.

Sú všetky úseky štafety rovnako dlhé?
Nie, úseky štafety majú nasledovné dĺžky:

 • 1. úsek – 12 km,
 • 2. úsek – 9 km,
 • 3. úsek – 12 km,
 • 4. úsek – 9 km.

 
Môžu štafetový beh bežať aj menej ako 4 bežci, môže jeden pretekár zabehnúť dva úseky štafety?
Nie je to možné. Štafetový beh je určený pre štvorčlenné družstvá a každý člen družstva môže bežať len jeden úsek.

Môže pretekár po dobehnutí svojho úseku štafety bežať ďalej, napr. polmaratón?
Nie je to možné. Každý pretekár môže absolvovať iba jednu disciplínu v rámci podujatia.

Kde nájdem odovzdávacie miesto pre štafetu 4 x 1/ 4 maratón?
Odovzdávacie miesta budú výrazne označené navigačnými tabuľami. Pozrite si mapu trate.

 • Bežec na prvom úseku štartuje v mieste spoločného hlavného štartu.
 • Bežec na 2. úseku čaká na Južnej triede, na parkovisku pri Hotelovej akadémii.
 • Bežec na 3. úseku čaká na Hlavnej ulici, v priestore pri Štátnom divadle Košice.
 • Bežec na 4. úseku čaká rovnako bežec na 2. úseku na Južnej triede, na parkovisku pri Hotelovej akadémii.
Organizátor v propozíciách podujatia vždy uvedie vekovú hranicu jednotlivých disciplín podujatia.
Ako postupovať, ak je v disciplíne povolená aj účasť detí.

Môže moje dieťa bežať samé Minimaratón?
Dieťa do 12 rokov môže bežať iba v sprievode dospelej osoby, ktorá je tiež riadne zaregistrovaná na preteky. Pretekár starší ako 12 rokov a súčasne mladší ako 18 rokov musí na prezentáciu k vyzdvihnutiu štartového čísla doniesť Akceptáciu štartu podpísanú zákonným zástupcom.

Môžem bežať Minimaratón s dieťaťom v kočiari, príp. na kolobežke, bicykli, odrážadle atď.?
Účasť detí v kočiaroch, na bicykloch, kolobežkách, odrážadlách, korčuliach a iných športových pomôckach je zakázaná (viď. Všeobecné podmienky – Bezpečnosť účastníkov).

Kde nájdem šatne, resp. úschovňu pre Minimaratón?
Tieto informácie zverejní Organizátor v pokynoch pre pretekárov v primeranom predstihu pred konaním Podujatia.

Kedy bude možné vyzdvihnúť si štartové číslo?
Termín a miesto prezentácia a prevzatie štartových čísel organizátor oznámi vždy včas v propozíciách podujatia alebo v pokynoch, ktoré dostane každý riadne zaregistrovaný pretekár e-mailom s primeraným predstihom pred konaním podujatia.

Môže prevziať moje štartové číslo niekto za mňa, napríklad na základe splnomocnenia?
Pretekár môže splnomocniť inú osobu na prevzatie svojho štartového čísla vyplnením a odoslaním formulára, ktorý nájde na svojom účte pretekára. (https://registration.kosicemarathon.com)
Bez uvedeného splnomocnenia nie je možné štartové číslo vydať inej osobe.

Čo potrebujem na prezentáciu pre prevzatie štartového čísla?

 • AKCEPTÁCIU ŠTARTU – každý pretekár, ktorý splnil podmienky účasti na podujatí ju obdrží na svoju e-mailovú adresu. Nie je potrebné ju tlačiť, stačí umožniť naskenovanie kódu z mobilného telefónu.
  Pretekári mladší ako 18 rokov predložia AKCEPTÁCIU ŠTARTU vytlačenú a podpísanú zákonným zástupcom!
 • OBČIANSKY PREUKAZ ALEBO PAS

Bez uvedených náležitostí Vám štartové číslo nebude vydané!
V prípade potreby môže určiť organizátor ďalšie dokumenty potrebné k predloženiu pri prezentácii. (napr. v súvislosti s opatreniami proti šíreniu Covid-19).

Čo mám robiť ak som už prihlásený, mám zaplatené štartovné a nemôžem sa na podujatie dostaviť?
Zaplatené štartovné Organizátor nevracia (viď. Všeobecné podmienky a Propozície podujatia).
Organizátor zverejní konkrétne možnosti vždy v Propozíciach pre jednotlivé Podujatia.

Prečo nemám na štartovom čísle meno?
Meno na štartovom nie je automaticky súčasťou všetkých Podujatí, či disciplín v rámci Podujatia.
Ak Organizátor uvádza možnosť tlače štartových čísel s menom pretekára, potom majú meno na svojom štartovom čísle všetci Účastníci, ktorí sa prihlásia a zaplatia štartovné do vopred určeného termínu. Meno taktiež nemá na štartovom čísle ten, kto požiadal o zmenu disciplíny.

Dostane každý pretekár aj čip na meranie času?
Jednorázový čip umiestnený na zadnej strane štartového čísla obdrží každý pretekár v disciplínach Maratón, Polmaratón a Štafeta 4×1/4.
Pretekári v disciplíne Inline a Handbike obdržia vratný čip, ktorý je potrebné v cieli, na vopred určenom mieste vrátiť organizátorom. Vratný čip nie je nalepený na štartovom čísle a upevňuje sa integrovanou samolepkou okolo členku.

Môžem si štartové číslo umiestniť na ľubovoľné miesto?
Nie, štartové číslo musí byť umiestnené podľa pokynov organizátora. Nesmie byť umiestnené inde ako je uvedené v pokynoch, nesmie byť zahnuté ani skryté. Ak je na čísle nalepený čip, s týmto nesmie pretekár manipulovať, odlepovať ho, zakrývať, zahnúť, alebo skryť pod odev. Ak nie sú tieto pokyny dodržané, vystavuje sa pretekár riziku diskvalifikácie.

Je povinné vyplniť formulár na zadnej strane štartového čísla?
Každému účastníkovi odporúčame vyplniť zdravotný formulár na zadnej strane svojho štartového čísla. Tieto údaje nie sú zbierané ani uschovávané a ostávajú spolu s číslom pretekárovi. Môže ich využiť iba zdravotná alebo záchranná služba v prípade potreby na zefektívnenie svojho postupu pri ochrane zdravia účastníka podujatia.


Stratil som štartové číslo, ako mám postupovať?
V piatok a sobotu sa treba obrátiť na pracovisko výdaja čísel a prezentácie. V deň pretekov, vyhľadajte informačný stánok organizátora na EXPO MMM.

Nemám spínacie špendlíky na upevnenie štartového čísla.
V piatok a sobotu sa treba obrátiť na pracovisko výdaja čísel a prezentácie, v deň pretekov, vyhľadajte informačný stánok organizátora na EXPO MMM.

Kde nájdem WC pred štartom?
Umiestnenie bezplatných toaliet bude vždy upresnené v pokynoch pre účastníkov daného podujatia. Spravidla sa toalety nachádzajú v bezprostrednej blízkosti štartu a cieľa. Ďalšie toalety sú umiestnené na trati pri občerstvovacích staniciach.

Kde nájdem šatne pred štartom a od kedy budú otvorené?
O umiestnení a prevádzke šatní a spŕch informuje organizátor v pokynoch pre účastníkov podujatia. Vstup do priestorov je umožnený iba pretekárom, ktorí sa preukážu štartovým číslom a iba v čase uvedenom v pokynoch pre pretekárov.

Štartové sektory
Pozrite sa na mapu trate a jednotlivých zón. Nájdete ju na obálke s Vašim štartovým číslom alebo na webovej stránke www.kosicemarathon.com. Odporúčaný príchod do štartového sektora je 20 minút pred plánovaným štartom.
Nechoďte do sektora predčasne!

Kde nájdem v prípade potreby zdravotnú pomoc?
Tím zdravotníkov je na každej občerstvovacej stanici. V prípade núdze sa treba obrátiť na ktoréhokoľvek usporiadateľa alebo príslušníka polície. V cieli bude pracovať posilnený lekársky a záchranársky tím.

Prečo nie je dovolené bežať so slúchadlami?
Z bezpečnostných dôvodov. Kedykoľvek počas behu môže nastať situácia, keď Organizátor potrebuje bežcov usmerniť, upozorniť, uvoľniť cestu sanitke, pokynom polície a podobne. Preto je potrebné, aby každý bežec plne vnímal situáciu okolo seba. Za nedodržanie tohto pravidla sa pretekár vystavuje riziku diskvalifikácie.

Môže ma na trati sprevádzať priateľ na bicykli, kolobežke, inak?
Nie, akýkoľvek doprovod pretekárov na trati je striktne zakázaný a môže viesť k diskvalifikácii takto doprevádzaného pretekára. Na bicykloch alebo obdobných prepravných zariadeniach sa môžu po trati pohybovať iba osoby akreditované a riadne označené Organizátorom, za účelom plnenia úloh definovaných Organizátorom.

Aký je časový limit
Limit v cieli je 6 hodín. Preteky budú ukončené o 15.00 hod. Limit na 33. km – 4,45 hod (obrátka pri hoteli Centrum). Pretekár, ktorý nesplní stanovený limit na 33. km je povinný opustiť trať a odovzdať štartové číslo najbližšiemu rozhodcovi.


Čo mám robiť po dobehu do cieľa?
Pretekár, ktorý dobieha do cieľa si musí prekryť horné dýchacie cesty rúškom alebo šatkou. Každý pretekár, ktorý prebehne cieľovou čiarou sa neodkladne presúva do cieľového servisu. Tam si vyzdvihne medailu, občerstvenie a pokračuje ďalej, von z areálu cieľového servisu.

Kde sa môžem prezliecť a osprchovať?
Šatne a sprchy z dôvodu hygienických opatrení súvisiacich s Covid-19 k dispozícii nebudú. Oblečenie a nutné veci si môžete uložiť v úschovni.

Ako a kedy zistím, na ktorom mieste som sa umiestnil?
Po pretekoch je všetkým účastníkom zaslaná sms správa s cieľovým časom. Výsledky bude dodávateľ služby zverejňovať on-line na svojej webovej stránke www.championchip.cz.

Čo mám robiť, ak som sa umiestnil na prvých miestach v disciplíne alebo kategórii?
V priestore cieľa prebieha vyhlasovanie víťazov jednotlivých disciplín a kategórií, podľa časového harmonogramu uvedeného v pokynoch pre pretekárov. Pretekár, ktorý sa umiestnil na vyhlasovaných miestach by sa mal včas dostaviť k stupňom víťazov alebo na iné, v pokynoch uvedené miesto a tam počkať na vyhlásenie svojej kategórie.

Čo mám robiť, ak som dobehol do cieľa ale neviem sa nájsť vo výsledkovej listine?
Kontaktujte obratom Maratónsky klub (info@kosicemarathon.com). Uveďte svoju disciplínu, meno, štartové číslo a podľa možnosti aj približný čas dobehu. Upozorňujeme, že ak pretekár nemal počas pretekov čip, tak jeho čas nemohol byť zmeraný a z toho dôvodu sa vo výsledkovej listine nenachádza, resp. nachádza ako DNS (Did not Start – neodštartoval) alebo DNF (Did not Finish – nedobehol do cieľa).

Kde a kedy budú zverejnené oficiálne výsledky podujatia?
Neoficiálne výsledky zverejní Organizátor ihneď na www.kosicemarathon.com; resp. www.championchip.cz, oficiálne na tom istom mieste po ich verifikácii zo strany organizátorov a rozhodcov.

Kde, kedy a ako získam účastnícky diplom?
Účastnícky diplom zverejní Organizátor na www.kosicemarathon.com po uverejnení oficiálnych výsledkov podujatia. Každý účastník podujatia si môže svoj diplom nájsť po zadaní svojho mena a štartového čísla a následne vytlačiť.

Umiestnil som sa na mieste, ktoré získava finančnú odmenu. Čo mám robiť?
Víťazov jednotlivých disciplín a víťazov vekových kategórií, ktorí majú nárok na finančnú odmenu, bude organizátor kontaktovať e-mailom po skončení podujatia.