Bežecký seriál VVCV

  • Medzinárodný maratón mieru v Košiciach sa stal na celom Slovensku inšpiráciou pre stovky a tisíce organizátorov, ktorí vo svojich regiónoch založili a organizujú bežecké podujatia. Mnohé z nich majú už svoju bohatú históriu, ďalšie postupne vznikajú aby poskytli elitným i rekreačným bežcom možnosť konfrontovať svoje sily a schopnosti so súpermi na pretekoch.

    Je celkom prirodzené, že i v okolí Košíc existuje množstvo takýchto podujatí, ktoré boli za gescie Maratónskeho klubu vyprofilované do seriálu pretekov s názvom Východoslovenská veľká cena vytrvalcov (VVCV).

    Ide spravidla o takmer 20 bežeckých podujatí v rôznych lokalitách východného Slovenska, ktoré sú výsledkovo jednotne spracovávané, bodované a vyhodnotené na záver roka. Víťazi sú slávnostne oceňovaní v decembri na valnom zhromaždení Maratónskeho klubu.

  • Propozície a termínová listina Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov 2018 sa pripravuje.