Polmaratón Košice – Seňa

Za temer 90 rokov existencie bol maratón v Košiciach spájaný s viacerými traťami, z ktorých najviac pamätá tá z Košíc do Sene a späť, keďže po prvý krát ju bežci okúsilii už v roku 1926. Bola príslovečná svojou rovinatosťou, nalinkovaná do prihraničnej obce Seňa. Mnohým prirástla k srdcu.

Tu niekde treba hľadať dôvody jej znovuzrodenia, i keď teraz v podobe polmaratónu, ktorý organizujeme od roku 2003, vždy na začiatku leta so štartom v centre Košíc a cieľom v slávnostne odetej Seni. Pre mnohých je tento polmaratón akýmsi štartom do cielenej tréningovej prípravy pred jesenným maratónom.


 • Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie v priestore pod mostom VSS, ktorým vedie aj trať Polmaratónu Košice – Seňa, sa v tomto roku neuskutočnia preteky v disciplíne INLINE.

  PREZENTÁCIA

  Archeologické múzeum Dolná brána, Hlavná ul.
  PIATOK, 16.6.2017 – 16:00 – 19:00 h.
  SOBOTA, 17.6.2017 – 7:30 – 8:45 h

  ŠTART PRETEKOV

  Košice, Hlavná ul., pri Dolnej bráne
  9:30 h – Bežci

  ČASOVÝ LIMIT

  Limit na 15. km je 1:45 h.
  Preteky budú ukončené v čase 2:30 h. po odštartovaní bežcov (12:00 h.)

  TRAŤ

  21,0975 km, je oficiálne premeraná, s asfaltovým povrchom.
  Bežci po odbehnutí úseku na Hlavnej ulici bežia priamo cez nám. Osloboditeľov na Južnú triedu. Pokračujú po Južnej triede smer Seňa.
  Pre cestnú uzáveru pod mostom pri VSS je trasa behu odklonená na obchádzku:
  Z Južnej Triedy na Cintorínsku ul. – Rastislavovu – beží sa v protismere pri obrubníku na východnej časti
  odbočenie vľavo, v dĺžke cca 100 m po odbočovacom pruhu na Rastislavovu v smere od mosta
  s pokračovaním cez nadchod do Barce na Barčiansku – Hraničnú
  späť na Južnú Triedu s pokračovaním na Seňu po št. ceste I/17.
  Usmerňovanie na odklon behu bude zabezpečené usporiadateľskou službou. Pri križovaní rýchlostnej komunikácie pretekári pokračujú po ceste I/17, nadjazdom nad R4 do Sene.

  V dôsledku toho sa upraví aj štart pretekov na Hlavnej ul.:
  Štart – Hlavná 21 – východná strana
  Obrátka – za Štátnym divadlom
  Obrátka – Pribinova
  Obrátka – OD Tesco
  Pokračuje sa prebehom cez Nám. Osloboditeľov na Južnú triedu.

  Mapa obchádzky – časť 1
  Mapa obchádzky – časť 2
  Mapa obchádzky – časť 3

  Preteky sa bežia za otvorenej cestnej premávky. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície. Povinnosťou pretekárov je bežať po pravej strane vyznačenej trate. Pri porušení týchto pravidiel hrozí pretekárovi diskvalifikácia.

  V závere pretekov pôjde vozidlo usporiadateľa.

  ŠATNE NA ŠTARTE

  Dolná brána, Hlavná ul.
  Pretekár si uloží svoje veci do igelitového vreca a na štítok napíše svoje štartové číslo.
  Vrece odovzdá službe v autobuse č. 2, ktorý je pristavený pri Vedeckej knižnici na Hlavnej ul.
  Po dobehnutí do cieľa v Seni si pretekár vyzdvihne vrece od služby v autobuse č. 2.
  Neodkladajte do vriec cenné veci. Organizátor za ne nepreberá zodpovednosť!

  ŠATNE V CIELI

  Miestnosť v kultúrnom dome v Seni (so sprchami).

  TOALETY

  Na štarte: v priestoroch Dolnej brány – pretekári sa preukážu štartovým číslom
  V cieli: v priestoroch Kultúrneho domu v Seni

  MERANIE ČASOV

  Časy budú merané technológiou MYLAPS Prochip.
  Čip obdržia pretekári pri prezentácii, spolu so štartovným číslom. Čip môže byť použitý iba so štartovým číslom uvedeným na obálke.
  Bežci si pripevnia čip v oblasti členku. Bez čipu nebude výkon pretekára odmeraný.
  Povinnosťou každého pretekára je čip vrátiť okamžite po dobehnutí vo vyhradenom priestore v cieli. V opačnom prípade bude Maratónsky klub požadovať finančnú náhradu ceny čipu vo výške 30 EUR.

  ŠTARTOVÉ ČÍSLO

  Štartové číslo obdržia pretekári pri prezentácii.
  Štartové číslo si bežec umiestni na hrudi . Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla pred a počas pretekov je zakázaná.
  Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo sa vystavuje riziku diskvalifikácie.

  OBČERSTVENIE

  Roszmiestnenie osviežovacích staníc: 5,4 km; 8,9, km; 12,4 km; 15 km; 17,5 km; 19,8 km a v cieli.
  K dispozícii bude voda AQUAPRO.
  Neodhadzujte prázdne poháre na trať, môže dôjsť k zraneniu za vami bežiacich pretekárov!

  LEKÁRSKA POMOC

  Dve vozidlá záchrannej záchrannej služby sa budú pohybovať po trati a lekár bude k dispozícii na štarte a v cieli.

  ODSTÚPENIE Z PRETEKOV

  Ak chce pretekár odstúpiť z pretekov, snaží sa dostať k najbližšej osviežovacej stanici, kde odovzdá štartové číslo a počká na zberné vozidlo, príp. sanitku.

  PROTESTY

  Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo vznikli počas pretekov, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi do 15 minút po úradnom vyhlásení výsledkov. V prípade nedoriešenia vedúcim rozhodcom, sa podáva protest písomne do 30 munút po úradnom vyhlásení výsledkov v kancelárii pretekov v cieli, s vkladom 10 EUR.

  UPOZORNENIE

  Doprevádzanie pretekárov trénermi alebo inými osobami na bicykloch (príp. iným spôsobom) je neprípustné a doprovod bude dopravnou políciou a organizátormi vylúčený.

  VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV

  Odmeny pre víťazov 15. Polmaratónu Košice – Seňa.
  V priestore cieľa, pred Kultúrnym domom v Seni

  11:15 h MH Muži – hlavná kategória
  11:20 h ŽH Ženy – hlavná kategória
  11:30 h MVsAZ muži
  11:35 h MVsAZ ženy
  od 11:40 h Vekové kategórie
  M1 Muži 40 – 49 rokov
  M2 Muži 50 – 59 rokov
  M3 Muži 60 rokov a viac
  Ž1 Ženy 40 – 49 rokov
  Ž2 Ženy 50 rokov a viac
  MJ Muži – juniori (1998 a 1999)
  ŽJ Ženy – juniorky (1998 a 1999)

  Pretekári si môžu priebežné výsledky pozrieť na oznamovacej tabuli v cieli pri kultúrnom dome v Seni.
  Každá kategória bude vyhlásená iba ak v nej dobehnú do cieľa aspoň traja pretekári.
  Prví traja pretekári v každej kategórii získajú finančné odmeny, za podmienky, že v danej kategórii odštartovali minimálne traja pretekári.
  Pri počte pretekárov menej ako traja v kategórii, môže organizátor pri štarte zlúčiť jednotlivé kategórie.

  Odchody autobusov zo Sene do Košíc

  12:15 h, 12:45 h, 13:30 h

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Obec Seňa
  V spolupráci s:
  Mestom Košice, Slovenským atletickým zväzom a podporou partnerov

  TERMÍN

  17. júna 2017, sobota

  ŠTART

  Košice, Hlavná ul.
  9:30 h bežci

  CIEĽ

  Seňa – pred kultúrnym domom

  ČASOVÝ LIMIT

  Limit na 15. km je 1:45 hod.
  Preteky budú ukončené v čase 2:30 h. po odštartovaní bežcov. (12:00 h.)

  VEKOVÝ LIMIT

  18 rokov (ročník 1999 a starší)

  Otvorené majstrovstvá VsAZ 2017 v polmaratóne jednotlivcov mužov a žien

  Z poverenia VsAZ organizuje Maratónsky klub Košice v rámci 15. ročníka Polmaratónu Košice – Seňa.
  Štartujú včas prihlásení pretekári registrovaní v SAZ, ročník narodenia 1999 a starší.
  Víťaz získava titul – Majster VsAZ na rok 2017 v polmaratóne. Pretekári na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom. Medaile Majstrovstiev VsAZ sa udeľujú iba v prípade, že odštartovali najmenej traja pretekári registrovaní v SAZ.

  REGISTRÁCIA

  Pretekári sa na podujatie registrujú On-line.

  Organizátor má právo, a to aj počas samotnej registrácie, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov, z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu alebo upraviť termín jej ukončenia.
  (viď. Všeobecné podmienky účasti na MMM)

  KATEGÓRIE


  BEŽCI
  MH Muži hlavná kategória bez rozdielu veku
  M1 Muži 40 – 49 rokov (1968 – 1977)
  M2 Muži 50 – 59 rokov (1958 – 1967)
  M3 Muži 60 rokov a starší (1957 a starší)
  MJ Muži juniori (1998 – 1999)
  ZH Ženy hlavá kategória bez rozdielu veku
  Z1 Ženy 40 – 49 rokov (1968 – 1977)
  Z2 Ženy 50 rokov a staršie (1967 a staršie)
  ZJ Ženy juniorky (1998 – 1999)

   

  ODMENY

  Víťazi v kategóriach budú vyhlásení iba ak v danej kategórii dobehnú do cieľa aspoň traja pretekári. Ceny získavajú prví traja muži a tri ženy v absolútnom poradí a prví traja pretekári v každej vekovej kategórii, za podmienky, že v danej kategórii odštartovali minimálne traja pretekári.

  MERANIE ČASOV

  Pre meranie časov bude použitá technológia MYLAPS Bib Tag. Oficiálny čas je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Tento čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

  PROTESTY

  Protesty sa podávajú ústne vedúcemu rozhodcovi do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, spolu s vkladom 10 €, sa podáva rozhodcovskej komisii (jury) písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

  BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

  vozidlá Záchrannej služby, policajný doprovod, vozidlá organizačného výboru, lekár

  Preteky sa bežia za otvorenej cestnej premávky. Pretekári(ky) štartujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Zz. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície. Povinnosťou pretekárov je bežať po pravej strane vyznačenej trate. Pri porušení tohto pravidla sa pretekár vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie. Korčuliari sú povinní mať ochrannú prilbu.

  POISTENIE

  Všetci Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie na toto podujatie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka, aby absolvoval pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM. Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.

  PRAVIDLÁ

  Na všetkých podujatiach organizovaných Maratónskym klubom Košice sa preteká podľa pravidiel atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanovení týchto Propozícií. Účasť na Podujatí sa riadi Všeobecnými podmienkami.

  VŠEOBECNÉ PODMIENKY A UPOZORNENIA

  • Všetci účastníci Podujatia sú povinní dodržiavať pokyny organizátorov!
  • Každý Účastník sa môže zaregistrovať iba na jednu zvolenú disciplínu v rámci Podujatia. Účasť jedného pretekára vo viacerých disciplínach v rámci jedného Podujatia Organizátor nepovolí.
  • Štartové číslo pridelené Účastníkovi podujatia je neprenosné na inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia hrozí zúčastneným stranám diskvalifikácia a zákaz štartu na ďalších ročníkoch Podujatia.
  • Akýkoľvek doprovod pretekárov na trati (na bicykli, kolobežke, korčuliach, či iným spôsobom) je striktne zakázaný a môže viesť k diskvalifikácii takto doprevádzaného pretekára. Na trati je povolený iba pohyb vozidiel a cyklistov označených a s povolením organizátorov.
  • Počas pretekov je z bezpečnostných dôvodov zakázané mať na ušiach slúchadlá a používať elektronické prehrávače hudby.

  Pre viac informácií čítajte Všeobecné podmienky.

 • Polmaratón Košice – Seňa sa koná na trati, ktorá desiatky rokov patrila jesennému maratónu. Dĺžka trate je 21,1 km, je oficiálne premeraná, s asfaltovým povrchom. Trať je totožná pre bežcov aj inline korčuliarov.
  Preteky sa bežia za otvorenej cestnej premávky. Pretekári(ky) štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Zz. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície. Povinnosťou pretekárov je bežať po pravej strane vyznačenej trate. Pri porušení tohto pravidla sa bežec vystavuje riziku diskvalifikácie. Korčuliari sú povinní mať ochrannú prilbu.

  POPIS TRATE

  POPIS TRATE
  Bežci Inline   Bežci Inline
  0,00 km   START – Hl. ul. – 60 m sev. od konca plotu parku 9:30 h 9:50 h
  0,10 km   obrátka vykopávky    
  0,90 km   obrátka Tesco    
  1,75 km   obrátka Pribinova    
  2,60 km   obrátka Tesco    
  3,35 km   Dolná brána    
  3,65 km   Námestie Osloboditeľov juh – obrubník ostrovčeka 9:40 – 9:55 h  
  3,80 km 0,00 km Južná trieda začiatok – prechod – štart Inline   10:00 h
  4,00 km 0,20 km Južná tr.- Požiarnická   10:01 h
    0,45 km Južná tr.- Začiatok   10:02 h
    1,65 km Južná tr.- križovatka Jantárová   10:05 h
    2,85 km Južná tr.- začiatok   10:07 h
   
  5,00 km 3,90 km Južná tr.- križovatka Jantárová 9:46 – 10:07 h 10:10 – 10:25 h h
  5,40 km   Osviežovacia stanica I – benzínová pumpa OMV    
  6,00 km   Južná trieda – pri zastávke električky Cintorín    
  7,00 km   Južná trieda – za križovatkou Nad Jazero 9:51 – 10:19 h 10:12 h
  8,00 km   Barca – benzínová pumpa 9:55 – 10:28 h 10:14 h
  9,20 km   Osviežovacia stanica II – cca 150 m pred koncom MČ    
  10,00 km   pred Šebastovcami 10:02 – 10:42 h 10:18 – 10:50 h
  11,00 km   Šebastovce – pred koncom MČ 10:04 – 10:49 h 10:20 h
  12,00 km   štátna cesta Šebastovce – Haniska    
  12,40 km   Osviežovacia stanica III – za Šebastovcami (pod mostom)    
  13,00 km   štátna cesta Šebastovce – Haniska    
  14,00 km   štátna cesta Šebastovce – Haniska    
  15,00 km   pred križovatkou Haniska – Čaňa 10:15 – 11:15 h 10:26 – 11:05 h
  15,05 km   Osviežovacia stanica IV – pred križovatkou    
  16,00 km   štátna cesta Haniska – Seňa    
  17,00 km   štátna cesta Haniska – Seňa    
  17,50 km   Osviežovacia stanica V – za osadou Grajciar 10:23 – 11:32 h  
  18,00 km   štátna cesta Haniska – Seňa    
  19,00 km   štátna cesta Haniska – Seňa    
  19,80 km   Osviežovacia stanica VI – začiatok obce Seňa 10:23 – 11:32 h  
  20,00 km   Seňa 10:30 – 11:47 h 10:34 – 11:25 h
  21,00 km   Seňa    
  21,0975 km 20,00 km Seňa, Kultúrny dom 10:33 – 12:00 h 10:35 – 11:30 h
      Cieľ – Cieľový servis    


 • Termín platby Polmaratón, Inline
  Do 15.6. 7 EUR
  Po 15.6. 7 EUR

   

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ?

  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby

  • Účastnícke Tričko s grafikou PM Košice – Seňa
  • Štartové číslo a čip
  • Meranie času
  • Šatne na prezlečenie na štarte
  • Šatne so sprchami v cieli
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Občerstvenie na trati (na každom 5.km)
  • Občerstvenie v cieli a cieľový servis
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu účastníka

  V procese on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané organizátorom a partnermi podujatia.

   

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO

  Registrácia na MMM, realizovaná on-line, nadobúda platnosť až po zaplatení štartovného poplatku, ktorý je potrebné uhradiť súčasne s registráciou.
  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná za neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. (viď. Všeobecné podmienky)

  MOŽNOSTI PLATBY

  do 15.6.
  1. Platobnou kartou – on-line, súčasne s registráciou
  Platba je ihneď priradená k prihláške.
  2. Bankovým prevodom
  Platba bude priradená k prihláške až po kontrole výpisu z banky, čo môže trvať 2 – 7 dní.

  17.6.
  3. hotovosť pri prezentácii v Košiciach

  Údaje pre platbu bankovým prevodom
  Názov účtu: Maratónsky klub
  Banka: Všeobecná úverová banka a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
  Č. účtu: 417 31512 / 0200
  IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
  BIC/SWIFT: SUBASKBX
  Variabilný symbol: číslo, pridelené v procese on-line registrácie, pre účely identifikácie platby.

  V popise platby bankovým prevodom vždy uvádzajte meno Účastníka/kov MMM, za ktorých je štartovné hradené. V prípade úhrady za viacerých Účastníkov zašlite ich menný zoznam e-mailom na (info@kosicemarathon.com), prispejete tak k jednoznačnému spárovaniu platby s jednotlivými registráciami.

  Ak v platbe bankovým prevodom nie je uvedený správny variabilný symbol, identifikácia platby nie je možná a takáto platba nebude priradená k prihláške Účastníka.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu štartovného je možné skontrolovať po prihlásení na účet pretekára na stránke on-line registrácie.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!

 • USPORIADATEĽ

  Z poverenia VsAZ zabezpečuje Maratónsky klub Košice.

  TERMÍN A MIESTO KONANIA

  17.júna 2017, sobota
  Štart o 09:30 hod.
  Košice, Hlavná ulica
  Cieľ v obci Seňa – pred Kultúrnym domom

  HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

  Riaditeľ pretekov: Ing. Branislav Koniar
  Vedúci rozhodca: Ing. Silvia Hanusová

  PRIHLÁŠKY

  Pretekári sa registrujú online na http://www.kosicemarathon.com/on-line-registracia-uvod/, najneskôr do 15.6.2017.

  ŠTARTUJÚ

  Včas prihlásení pretekári registrovaní v SAZ, ročník narodenia 1999 a starší.

  PREZENTÁCIA A ŠATNE

  V priestore Dolnej Brány (Archeologické múzeum) na Hlavnej ulici v Košiciach.
  16. júna 2017 (piatok) 16:00 – 19:00 hod.
  17. júna 2017 (sobota) 07:30 – 08:45 hod.

  PROTESTY

  Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov alebo ktoré vznikli počas pretekov sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi do 15 minút po úradnom vyhlásení výsledkov. V prípade nedoriešenia vedúcim rozhodcom, sa podáva protest písomne do 30 minút po úradnom vyhlásení výsledkov v kancelárii pretekov v mieste cieľa s vkladom 10,- EUR.

  TRAŤ

  21,0975 km – asfaltový povrch, oficiálne premeraná.
  Preteky sa bežia bez obmedzenia cestnej premávky. Usmerňované sú KDI PZ SR v Košiciach. Povinnosťou pretekárov je bežať po pravej strane vyznačenej trate. Pri porušení tohto pravidla hrozí pretekárovi diskvalifikácia. Pretekári absolvujú preteky na vlastné nebezpečie. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, príkazy príslušníkov polície a usporiadateľov.

  BEZPEČNOSTNÉ ZABEZPEČENIE

  policajný doprovod, sanitky, lekár, vozidlá usporiadateľa pretekov

  CENY

  Víťaz získava titul – Majster VsAZ na rok 2017 v polmaratóne. Pretekári na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom. Medaile Majstrovstiev VsAZ sa udeľujú iba v prípade, že odštartovali najmenej traja pretekári registrovaní v SAZ.

  DOPRAVA

  Organizátor po skončení pretekov zabezpečí dopravu autobusmi z obce Seňa späť do Košíc.

  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Preteky sa uskutočnia podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ a týchto propozícií.

 • USPORIADATEĽ

  SOPKA, n.o. Seňa
  Obecný úrad Seňa
  Maratónsky klub Košice

  TERMÍN

  Sobota, 17. júna 2017

  RIADITEĽ PRETEKOV

  Mgr. Gabriela Horňáková

  PREZENTÁCIA

  v sobotu, 17. júna 2017 pred Kultúrnym domom v Seni, od 7:30 do 8:15 h.

  Každý súťažiaci nech si prinesie so sebou preukaz poistenca na overenie dátumu narodenia a vhodnú športovú obuv.

  TRAŤ

  Asfaltová cesta

  KATEGÓRIE

  kategória rok narodenia vek dĺžka štart
  D1 – dievčatá – predškolský vek od roku 2013 4 a menej rokov 30 m 8:30
  CH1 – chlapci – predškolský vek od roku 2013 4 a menej rokov 50 m 8:35
  D2 – dievčatá – predškolský vek 2012 – 2010 5 – 7 rokov 50 m 8:40
  CH2 – chlapci – predškolský vek 2012 – 2010 5 – 7 rokov 100 m 8:45
  D3 – najmladšie žiačky 2009 – 2008 8 – 9 rokov 100 m 8:50
  CH3 – najmladší žiaci 2009 – 2008 8 – 9 rokov 200 m 8:55
  D4 – mladšie žiačky 2007 – 2006 10 – 11 rokov 200 m 9:00
  CH4 – mladší žiaci 2007 – 2006 10 – 11 rokov 400 m 9:05
  D5 – staršie žiačky 2005 – 2004 12 – 13 rokov 400 m 9:10
  CH5 – starší žiaci 2005 – 2004 12 – 13 rokov 600 m 9:15
  D6 – najstaršie žiačky 2003 – 2002 14 – 15 rokov 600 m 9:20
  CH6 – najstarší žiaci 2003 – 2002 14 – 15 rokov 800 m 9:25
  D7 – dorastenky 2001 – 2000 16 – 17 rokov 800 m 9:35
  CH7 – dorastenci 2001 – 2000 16 – 17 rokov 1000 m 10:45

   

  Časy štartu sú iba informatívne. O presnom čase rozhodne riaditeľka pretekov!
  Usporiadateľ má právo štart niektorých kategórií zlúčiť alebo presunúť na skôr pre urýchlenie súťaží.

  CENY

  Prví traja v každej kategórii získajú diplomy a medaile.
  Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční ihneď po ukončení detských súťaží a spracovaní výsledkov.