Handbike

Hendikepovaní športovci sú neodmysliteľnou súčasťou košického maratónskeho diania už od roku 1990. Historicky prvým víťazom na pôvodne plnej maratónskej vzdialenosti bol Miroslav Klečka z Česka. Dnes je ich trať dlhá 20 km.

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Pri jazdiarni 1, P. O. Box F-24, 043 04 Košice; tel.: +421 55 622 00 10, fax: +421 55 622 41 58
  E-mail: info@kosicemarathon.com, web: www.kosicemarathon.com

  PRAVIDLÁ

  Účasť a súťaženie na Medzinárodnom maratóne mieru sa riadi Všeobecnými podmienkami MMM, pravidlami atletických súťaží IAAF, súťažného poriadku SAZ a ustanovení týchto propozícií.

  Účastník MMM vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami MMM.

  ŠTART: 7. októbra 2018 (nedeľa)

  Zóna Štart/Cieľ, Hlavná 1, Košice

  CIEĽ INLINE A HANDBIKE

  Moyzesova ulica, Košice

  ČASOVÝ LIMIT

  6 hodín. Preteky budú ukončené o 15:00 hod.

  VEKOVÝ LIMIT

  18 rokov (ročník 2000 a starší)

  REGISTRÁCIA NA MMM

  Pretekári sa na podujatie registrujú vopred on-line na webovej stránke MMM.

  VEKOVÉ KATEGÓRIE

  Handbike – Muži, Ženy, bez vekových kategórií

  ODMENY

  Finančné odmeny získajú prví šiesti muži a prvých šesť žien v absolútnom poradí.
  Finančné odmeny sú vyplácané za podmienky, že v danej kategórii odštartujú minimálne traja pretekári.

  MERANIE ČASOV

  Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartového výstrelu po prebehnutie cieľom. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli. Vo výsledkovej listine bude informatívne uvedený aj údaj o čistom (neoficiálnom) čase.

  PROTESTY

  Protesty sa podávajú ústne vedúcemu rozhodcovi MMM, najneskôr do 15 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu MMM sa spolu s vkladom 10 € musí podať rozhodcovskej komisii (jury) MMM písomne, do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu MMM.

  POISTENIE

  Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny MMM. Každý Účastník štartuje na MMM na vlastnú zodpovednosť.

  Podrobné podmienky účasti na MMM upravujú Všeobecné podmienky MMM, ktoré sú záväzné pre každého registrovaného Účastníka Podujatia.

 • Štartovné na MMM 2018 je stanovené vo výške 50 EUR vrátane DPH.
  Organizátor poskytuje zľavnené štartovné za nasledujúcich podmienok:
  Podporujeme hendikepovaných športovcov:
  Účastníci MMM prihlásení v disciplíne Handbike získavajú bezplatný štart na MMM 2018..

  ČO ZAHŔŇA ŠTARTOVNÉ V DISCIPLÍNE HANDBIKE?

  Uvítací balíček a tieto základné garantované služby

  • Účastnícke tričko s grafikou podujatia
  • Účastnícka taška
  • Štartové číslo s čipom (s menom Účastníka ak sa prihlási a zaplatí štartovné do 31.8.)
  • Bezplatná MHD
  • Medaila po dobehnutí do cieľa v časovom limite
  • Maratónsky magazín
  • SMS s cieľovým časom (v prípade, že účastník uvedie v prihláške mobilný kontakt)
  • Meranie času a medzičasov
  • Šatne na prezlečenie a uschovanie osobných vecí
  • Sprchy a masáže
  • Zdravotná služba na trati a v cieli
  • Občerstvenie na trati (na každom 5.km)
  • Občerstvenie v cieli a cieľový servis
  • On-line účastnícky diplom
  • On-line výsledková listina
  • Informačný servis – zasielanie informácií k podujatiu na e-mailovú adresu Účastníka

  V procese on-line registrácie si Účastník môže objednať doplnkové služby a tovary ponúkané organizátorom a partnermi podujatia.

  Veľkosť trička vyznačí pretekár v prihláške. Vzhľadom na to, že termín objednávania tričiek je v časovom predstihu oproti termínu uzávierky prihlasovania, bude Organizátor vybavovať Účastníkov tričkami v jednotlivých veľkostiach do vyčerpania zásob. Prednostne vybaví tých, ktorí boli prihlásení do 31.7. U neskôr prihlásených Účastníkov príjme Organizátor v maximálnej miere opatrenia pre zabezpečenie požadovanej veľkosti trička. Pre ženy budú zabezpečené tričká dámskeho strihu.

  PLATBA ŠTARTOVNÉHO A DOPLNKOV

  V prípade objednania doplnkového tovaru alebo služieb v procese on-line registrácie realizujte platbu nasledovne:

  • Platobnou kartou
  • Platba kartou je primárnym a odporúčaným spôsobom platby štartovného počas on-line registrácie Účastníka MMM a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo na účasti pri splnení ostatných podmienok.
   Spôsob a postupy platby platobnou kartou sú vysvetlené priamo v registračnom systéme.
   Akceptované sú nasledovné platobné karty:
   Master Card
   Master Card Electronic
   VISA
   VISA Electron
   Diners Club International

  • Bankovým prevodom
  • Platba bankovým prevodom je doplnkovým spôsobom platby štartovného, pričom Účastník musí počítať s časovým oneskorením pripísania prostriedkov na účet Organizátora i s faktom, že tento spôsob môže spôsobiť neúplnosť a neukončenosť celej registrácie z dôvodov chybných a oneskorených postupov na strane Účastníka.

   Platbu prevodom možno realizovať na číslo účtu Organizátora:
   Názov účtu: Maratónsky klub
   Banka: Všeobecná úverová banka a.s., Štúrova 27/A, 042 31 Košice
   IBAN: SK36 0200 0000 0000 4173 1512
   BIC/SWIFT: SUBASKBX
   Súčasťou platby je Variabilný symbol, ktorým je číslo pridelené pri registrácii na MMM na webovej stránke Organizátora www.kosicemarathon.com, pre účely identifikácie platby.

   V popise platby bankovým prevodom vždy uvádzajte meno Účastníka/kov MMM, za ktorých je štartovné hradené.

   V prípade úhrady za viacerých Účastníkov zašlite ich menný zoznam e-mailom na (info@kosicemarathon.com), prispejete tak k jednoznačnému spárovaniu platby s jednotlivými registráciami.

  • Platba v hotovosti
  • nie je možná, s výnimkou prípadu, pokiaľ Organizátor prijme Prihlášku priamo na Prezentácii MMM.

  Prihláška, ktorá nie je doložená platbou pripísanou na účet Organizátora je neúplná a zo strany Organizátora je považovaná za neplatnú. Organizátor rozhodne, či takúto prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom.

  KONTROLA REGISTRÁCIE A PLATBY

  Registráciu a platbu štartovného si môžete skontrolovať po prihlásení na svoj účet pretekára na stránke on-line registrácie na MMM.
  Za chybne uvedené údaje v prihláške a nesprávne uvedené údaje pri platbe štartovného Organizátor nezodpovedá!

  ZRUŠENIE PRIHLÁŠKY

  Zrušenie prihlášky sa riadi Všeobecnými podmienkami MMM.

 • POPIS TRATE:

  Mestský okruh (mestské časti Staré mesto, Sever a Juh) vychádza z pôvodnej trate vytvorenej pre IAAF Majstrovstvá sveta v polmaratóne v roku 1997. Je bez výraznejších prevýšení, plne pokrytý asfaltovým povrchom. Trať maratónu tvoria dva okruhy, účastníci Polmaratónu absolvujú jeden okruh. Hlavné disciplíny majú pre svoju trať vydaný certifikát IAAF / AIMS. Doplnkové disciplíny sa konajú na úsekoch mestského okruhu a ich vzdialenosti nepotrebujú certifikáciu.

  MAPA TRATE:

  mapa_trat MMM

  PROFIL TRATE:

  VYSKOVY-PROFIL-TRATE-a-MAPA

  Rýchle maratónske trate sa musia vyznačovať viacerými pozitívnymi parametrami. Okrem nízkeho počtu zmien smeru, či ostrých zákrut, je to samozrejme aj ich výškový profil. V Košiciach sa podarilo vytvoriť trať, ktorá z tohto pohľadu spĺňa i tie najnáročnejšie kritéria.
  V Berlíne, kde bolo zabehnutých viacero svetových rekordov, vykazuje trať 21 zmien smeru ostrejších alebo rovnajúcich sa 90°. V Košiciach je počet takýchto zmien smeru v súčte oboch kôl rovnako nízky.
  Ak sa bližšie pozrieme na výškový profil trate zistíme, že prevýšenie medzi najnižšie a najvyššie ležiacim bodom dosahuje na mestskom okruhu v Košiciach iba 16,35 m (200,700 m.n.m -217,050 m. n.m). Ďalší podstatný faktor, súčet všetkých stúpaní na trati maratónu v Košiciach dosahuje potom hodnotu 74 metrov. Pre porovnanie prevýšenie v Berlíne predstavuje 25,6 m (súčet stúpaní 37 m) a v Bostone 146,3 m (súčet stúpaní 241 m).