V dôsledku vojnových udalosti sa uskutočnil iba symbolický štafetový beh.


V dôsledku vojnových udalosti sa uskutočnili iba symbolický štafetový beh.

Meno: V dôsledku vojnových udalosti sa uskutočnil iba symbolický štafetový beh.
Narodený: -
Štátna príslušnosť: -
Klubová príslušnosť: -
Osobný rekord: -
Košice (MMM):