Etika bežca

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach je masovým bežeckým podujatím s účasťou tisícok bežcov rôznej výkonnosti, národnosti a s rôznymi ambíciami. Aby bol príjemným športovým zážitkom pre všetkých, je potrebné dodržiavať pravidlá súťaže, byť na trati ohľaduplný, všímavý, pretekať v duchu fair play a tiež rešpektovať podmienky a ustanovenia, ktoré sú s účasťou na maratóne v Košiciach spojené. Inšpiruj sa základnou etikou bežca, ktorú ak budeme všetci dodržiavať, maratón v Košiciach si skutočne užijeme.

PRED PRETEKMI

– Venuj príprave, tréningu ale aj oddychu primeraný čas.
– Nikdy nepreceňuj svoje sily, maratón a vytrvalostný beh je životným štýlom i zábavou na dlhé roky. Ak nie si dostatočne pripravený, svoj štart presuň na neskôr. Nič ti neutečie.
– Ver tomu, že prvoradá starosť Organizátora smeruje k bezpečnosti štartujúcich. Preto nikdy nevymieňaj a nepredávaj svoje štartové číslo iným osobám. Identifikácia bežca v prípade zdravotných alebo iných rizík musí byť 100%-ná. Pokiaľ nevieme, kto je skutočne na trati, nedokážeme mu podať správnu pomoc.
– Nezabudni si na štartovnom čísle vypísať kontaktné údaje a zdravotné indikácie. Môže o to v mnohom neskôr pomôcť.
– Nezabudni, že akákoľvek podoba nedovoleného dopingu je zakázaná a súčasne absolútne neetická voči všetkým súperom a bežcom v celom poli. Medzinárodný maratón mieru sa kategoricky stavia proti všetkým formám dopingu v športe.

NA ŠTARTE

– Na štart prichádzaj v dostatočnom časovom predstihu a na rozcvičku využi na to určené zóny.
– Zaraď sa do štartového koridoru predpísaného Organizátorom na základe výkonnosti alebo dátumu registrácie. Pomôžeš tak plynulému priebehu štartu. Príslušnosť k Tvojmu štartovému koridoru nájdeš na štartovom čísle. Nerešpektovanie štartových koridorov je vyjadrením neúcty k Organizátorom a súperom.
– Netlač sa za každú cenu dopredu, cieľový čas nebude o nič rýchlejší, časomiera tvoj čip zachytí aj tak až po prekročení štartovej čiary, nie po odznení štartového výstrelu.
– Neber so sebou na štart oblečenie ani občerstvenie, ktorého sa budeš chcieť ešte na štarte zbaviť.

NA TRATI

– Ak potrebuješ z akéhokoľvek dôvodu zastaviť alebo spomaliť, urob tak na okraji trate, aby si nezavadzal ostatným bežcom. Pokiaľ musíš náhle zastaviť a bežíš v hustom bežeckom poli, zakrič alebo aspoň zdvihni ruku na znak toho, že sa niečo deje.
– Dodržuj zákaz používania slúchadiel. Pre tvoju ale aj bezpečnosť ostatných je dôležité, aby si na trati počul prípadné pokyny Organizátora, informácie od okolitých bežcov, zvuk prichádzajúcej sanitky, sprievodných vozidiel a dokázal včas reagovať.
– Na občerstvovacích a osviežovacích staniciach buď ohľaduplný, využívaj celú dĺžku stanice a nezastavuj ihneď pri prvom stole. Vody, iontových nápojov aj ďalšieho občerstvenia je na trati dostatok, neber so sebou zbytočne veľa občerstvenia ďalej na trať. Akýkoľvek odpad z občerstvovacej stanice alebo vlastný odpad sa snaž zahodiť na vyhradených miestach okolo týchto staníc, prípadne v cieli.
– Ak si potrebuješ odpľuť alebo vyfúkať nos, nerob tak v strede bežeckého poľa, pre pretekárov bežiacich za tebou to nemusí byť príjemný zážitok.
– Maj pre Organizátorov a dobrovoľníkov na trati pochopenie, úsmev či poďakovanie. Je to pre nich často tá najkrajšia odmena a dôvod, prečo to robia.

V CIELI

– Po dobehnutí do cieľa nezastavuj, nesadaj si na zem, nestrečuj, ale pomaly postupuj do cieľovej zóny po medailu a občerstvenie podľa pokynov Organizátorov.
– V cieľovej zóne si v pokoji vychutnaj občerstvenie, ale maj na pamäti, že jeho množstvo je vyrátané pre všetkých pretekárov aj tých, ktorí ešte len dobehnú. Preto vezmi len to, čo skutočne v zóne spotrebuješ.
– Pokiaľ máš informáciu alebo pocit, že si sa umiestnil v niektorej z disciplín na prvých miestach, skontroluj zverejnené výsledky a dostav sa do miest, kde prebieha vyhlasovanie víťazov.
– V prípade akýchkoľvek otázok alebo protestov ohľadne výsledkov kontaktuj po pretekoch písomne Organizátora.