Vytlač si diplom

Tlač diplomov MMM

Pre vytlačenie svojho diplomu z MMM 2015 – 2022 prejdite sem.
Postup:

  1. Zvoľte si podujatie (napr. Medzinárodný maratón mieru 2022)
  2. Zvoľte si disciplínu (napr. Maratón)
  3. Zadajte meno a priezvisko, štartové číslo, alebo názov družstva
  4. V disciplínach Maratón ženy, Štafeta 4×1/4 maratón a Minimaratón je pri vyhľadávaní potrebné zadať systémové štartové číslo nasledovne:
    Maratón ženy (napr. F55 = 8055, F155 = 8155)
    Štafeta 4×1/4 maratón (napr. 124/2 = 71242, 55/4 = 70554)
    Minimaratón (napr.22 = 10022, 222 = 10222, 2222 = 12222)