Artürs Motmillers

VOJNOVÝ HRDINA
Počas 2. svetovej vojny sa zapojil do protifašistického hnutia.

Meno: Artürs Motmillers
Narodený: 1.10.1900
Štátna príslušnosť: Lotyšsko
Klubová príslušnosť: ASK Riga
Osobný rekord: 2:41:38
Košice (MMM): 19304. miesto2:57:37,8
19324. miesto2:47:30
19332. miesto2:41:38,2
19348. miesto2:53:52
1935víťaz2:44:57
193610. miesto2:56:48
193715. miesto3:06:59
Ďalšie údaje:
OH (Amsterdam)192838. miesto2:56:45
OH (Berlín)193628. miesto2:58:02