Rezső Kövari

S JEDINÝM ZÁPISOM

Meno: Rezső Kövari
Narodený: 1912
Štátna príslušnosť: Maďarsko
Klubová príslušnosť: TSE Budapešť
Osobný rekord: 2:58:49
Košice (MMM): 1944víťaz2:58:49
Ďalšie údaje: