Samuel Hardicker

PRVÝ VÍŤAZ Z OSTROVOV
Zamestnaním kamenársky robotník.

Meno: Samuel Hardicker
Narodený: 4.5.1929
Štátna príslušnosť: Veľká Británia
Klubová príslušnosť: AC Mancester
Osobný rekord: 2:26:46
Košice (MMM): 1960víťaz2:26:46