Choe Chang Sop

DVOJNÁSOBNÝ OLYMPIONIK

Meno: Choe Chang Sop
Narodený: 18.7.1955
Štátna príslušnosť: Kórea
Klubová príslušnosť: Študentský klub Pchong Jang
Osobný rekord: 2:11:40 1979
Košice (MMM): 1975víťaz2:15:47
19772. miesto2:15:49
19782. miesto2:14:23
19813. miesto2:18:34
Ďalšie údaje:
OH Montreal197612. miesto2:16:33
OH Moskva198033. miesto2:22:42