Nikolaj Kolesnikov

UČITEĽ Z ĽVOVA
Zamestnaním pedagóg.

Meno: Nikolaj Kolesnikov
Narodený: 1961
Štátna príslušnosť: ZSSR
Klubová príslušnosť: Urožaj Ľvov
Osobný rekord: 2:20:28
Košice (MMM): 1990víťaz2:20:28
199227. miesto2:32:18
Ďalšie údaje: