David Maiyo

JEDINÉ VEĽKÉ VÍŤAZSTVO

Meno: David Maiyo
Narodený: 5.11.1976
Štátna príslušnosť: Keňa
Klubová príslušnosť: -
Osobný rekord: 2:11:02
Košice (MMM): 2005víťaz2:16:07
20063. miesto2:15:15
Ďalšie údaje:
Florencia20023. miesto2:13:56
Praha20034. miesto2:15:18
Paríž200423. miesto2:15:26
Rím200510. miesto2:13:00
Toronto200712. miesto2:17:32
Terst20082. miesto2:11:02
Terst20094. miesto2:15:43