Lawrence Kimwetich Kimaiyo

V NOVOM TRAŤOVOM REKORDE

Meno: Lawrence Kimwetich Kimaiyo
Narodený: 01.01.1990
Štátna príslušnosť: Keňa
Klubová príslušnosť:
Osobný rekord: 2:07:01 ; 2012
Košice (MMM): 2012víťaz2:07:01