Marek Hladík

Víťaz MMM 2020

Meno: Marek Hladík
Narodený: 6.12.1990
Štátna príslušnosť: Slovensko
Klubová príslušnosť: BMSC Bratislava
Osobný rekord: 2:26:08, Košice, 2020
Košice (MMM):