Philemon Rono Cherop


Meno: Philemon Rono Cherop
Narodený: 1.1.1991
Štátna príslušnosť: Keňa
Klubová príslušnosť:
Osobný rekord: 02:06:55
Košice (MMM): 20231. miesto02:06:55