Šárka Balcarová

PRVÁ MEDZI PRVÝMI
Zamestnaním inžinierka. Svoj osobný rekord, 2:48:50 zabehla v roku 1982 v Domažliciach.

Meno: Šárka Balcarová
Narodený: 18.2.1956
Štátna príslušnosť: ČSSR
Klubová príslušnosť: VŠ Praha
Osobný rekord: 2:48:50 Domažlice
Košice (MMM): 1980víťazka2:50:15
Ďalšie údaje:
Domažlice1982víťazka2:48:50