Raisa Sadreidinová

SVETOVÁ REKORDÉRKA

Meno: Raisa Sadreidinová
Narodený: 29.2.1952
Štátna príslušnosť: ZSSR
Klubová príslušnosť: Dynamo Uľanovsk
Osobný rekord: 2:34:41
Košice (MMM): 1983víťazka2:34:41
Ďalšie údaje:
Rekordy:
Svetový rekord v behu na 10 000 m31:27,57 min.