Lucia Beľajevová

RÝCHLEJŠIA NEŽ CHRISTA

Meno: Lucia Beľajevová
Narodený: 22.6.1957
Štátna príslušnosť: ZSSR
Klubová príslušnosť: Dynamo Moskva
Osobný rekord: 2:38:19
Košice (MMM): 1985víťazka2:38:19
Ďalšie údaje: