Natalia Kulešová

V KOŠICIACH VŽDY REKORDNE

Meno: Natalia Kulešová
Narodený: 25.5.1978
Štátna príslušnosť: Bielorusko
Klubová príslušnosť: -
Osobný rekord: 2:34:50
Košice (MMM): 2006víťazka2:36:47
2007víťazka2:34:50
Ďalšie údaje:
Wroclaw20032. miesto2:40:20
Poznaň2005víťazka2:40:47
Debno20062. miesto2:39:20