Jackline Cherono


Meno: Jackline Cherono
Narodený: 1.1.1998
Štátna príslušnosť: Keňa
Klubová príslušnosť:
Osobný rekord: 2:24:43
Košice (MMM): 20231. miesto2:24:43