Venuj 2 % najstaršiemu maratónu v Európe

0
Nachádzame sa v období keď môžeme adresne rozhodnúť kam nasmerovať časť z našich zaplatených daní. Jedným z príjemcov 2 % z daní je aj občianske združenie Maratónsky klub Košice.

V jeho činnosti vieme nájsť okrem organizovania samotného Medzinárodného maratónu mieru i veľa ďalších verejnoprospešných činností, na ktoré dokáže zmysluplne použiť práve takéto príspevky. Či sú to preteky vozíčkarov alebo charitatívny program Bež so srdcom, Detská atletika, Women Friendly Marathon, podpora účasti sociálne znevýhodnených detí na Minimaratóne, sanácia archívnych zbierok, publikačná a dokumentačná činnosť a mnoho ďalších.

Ak sa teda chystáte ako firma alebo jednotlivci venovať časť svojich daní na podporu neziskového sektoru, neváhajte a poukážte tieto prostriedky aj na účet Maratónskeho klubu Košice, ktorý je už dlhé desaťročia garantom rozvoja mnohých verejnoprospešných projektov.

ÚDAJE POTREBNÉ K POUKÁZANIU PODIELU ZAPLATENEJ DANE:

IČO: 00595209
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Maratónsky klub Košice
Ulica: Hroncova
Číslo: 23/2
PSČ: 040 01
Obec: Košice

Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze:

» Pomáhaj s nami

 

Share.

Comments are closed.