Bežecký seriál VVCV

 • Maratónsky klub Košice pripravuje pre účastníkov podujatí zaradených do bežeckého seriálu Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov (VVCV) možnosť dopravy autobusom z Košíc a po podujatí späť.
  Ďalším z uvedených podujatí je 20 mierových km okolo Spišského hradu v Spišskom Podhradí, 2. septembra 2018.

  Informácie k doprave autobusom:
  Košice – Spišské Podhradie
  Pristavenie autobusu: 10:10 h. Staničné námestie, parkovisko
  Odchod autobusu: 10:15 h.

  Spišské Podhradie – Košice
  Odchod autobusu: cca 16:00 h. – 17:00 h.- podľa pokynov vedúceho (cieľ: Staničné námestie, parkovisko, Košice)

  Svoj záujem o dopravu autobusom na najbližšie podujatie v Spišskom Podradí nahláste najneskôr do piatku 31.8.2018 vyplnením formulára nižšie. Autobus bude pristavený, ak sa prihlási dostatočný počet záujemcov. Bližšie informácie zašleme všetkým prihláseným e-mailom.

  Prihláška na dopravu autobusom

  Priezvisko

  Meno

  Email

 • Pretekári môžu ohodnotiť každé podujatie zaradené do VVCV cez „Hodnotiaci formulár“, ktorý im bude zaslaný e-mailom vždy po podujatí.

  Hodnotenie podujatia – 20 mierových km okolo Spišského hradu

  Hodnotenie podujatia – Beh Kapušianskou pláňavou

  Hodnotenie podujatia – Hámorská 20

  Hodnotenie podujatia – Malý kavečiansky maratón


 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice

  ORGANIZAČNÝ VÝBOR

  Karol Labaš 0908 317 467 karol.labas@gmail.com spracovanie výsledkov
  Tibor Tisza 0915 632 227 tiszatibor1@gmail.com
  Anton Onder 0918 691 693 antonder42@gmail.com
  Ján Dvonč 0905 347 875 info@kosicemarathon.com

   

  ÚČASTNÍCI:

  Účastníkom Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov 2018 (ďalej VVCV) sa bez prihlásenia stáva každý občan Slovenskej republiky, ktorý absolvuje aspoň jedny preteky zaradené do VVCV.

  KATEGÓRIE:

  Muži
  M-A Muži 18-39 roční rok nar. 1979 – 2000
  M-B Muži 40-49 roční rok nar. 1969-1978
  M-C Muži 50-59 roční rok nar. 1959 – 1968
  M-D Muži 60 a viacroční rok nar. 1958 a skôr
  Ženy
  Ž-E Ženy 18-39 ročné rok nar. 1979 – 2000
  Ž-F Ženy 40-49 ročné rok nar. 1969 – 1978
  Ž-G Ženy 50 a viacročné rok nar. 1968 a skôr

   

  UPOZORNENIE:

  Organizátor VVCV nezodpovedá za prípadné zmeny v termínoch konania pretekov ani za ich zrušenie. Záväzné sú propozície vydané organizátorom pred konaním pretekov.
  Organizačný výbor si vyhradzuje právo mimoriadne vyradiť preteky z VVCV, resp. doplniť aj ďalšie náhradné preteky.

  HODNOTENIE:

  O poradí pretekárov rozhoduje súčet získaných bodov pridelených za časy dosiahnuté v jednotlivých pretekoch. Do konečného poradia sa započítava hodnotenie max. 6 pretekov, na ktorých pretekár dosiahol najviac bodov. Tento súčet sa ešte zvýši o 5 bodov za každé absolvované preteky zaradené do VVCV.
  Body za jednotlivé preteky sa odvodzujú od priemerného času všetkých dobehnutých pretekárov podľa vzorca:
  (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500

  ZVEREJŇOVANIE VÝSLEDKOV:

  Priebežné výsledky budú zverejňované po prvých šiestich pretekoch, a to na internete www.kosicemarathon.com a www.beh.sk.
  Klubová príslušnosť pretekára sa preberie z výsledkovej listiny posledných absolvovaných pretekov. Zmenu klubu do záverečných výsledkov môže účastník nahlásiť spracovateľovi výsledkov do konca októbra 2018.

  VYHODNOTENIE:

  Do vyhodnotenia budú zaradení len pretekári od 18 rokov so slovenskou štátnou príslušnosťou, ktorí absolvovali minimálne 6 pretekov VVCV 2018.
  Ocenení budú prví traja pretekári v každej vekovej kategórii. Ak v kategórii splnia podmienku počtu absolvovaných pretekov iba dvaja pretekári, ocenený bude iba víťaz.
  Oficiálne vyhlásenie konečných výsledkov VVCV 2018, spojené s ocenením najlepších, sa uskutoční na Valnom zhromaždení Maratónskeho klubu v decembri 2018.

 • TERMÍNOVÁ LISTINA PRETEKOV VVCV 2018:

  Trať Dátum Roč. Názov Miesto (okres) Informácie
  16 25.2. 43. Zimný beh Olšavskou dolinou – Memoriál Pavla Ruščáka Blažice (KS) Dušan Štefáni, 0917 953 344, 055 694 1106, dusanstefani@centrum.sk
  10 10.3. 13. Laborecká 10 Strážske (MI) Vladislav Lipovský, 0905 517 610, vladolipo@azet.sk
  21,1 8.4. 36. Beh Hornádskou dolinou Kysak (KS) Ľ. Krajňák, 0905 837 036, krajnak@kysak.sk, Jaroslav Kollár, 0905 837 844
  42,195 14.4. 15. Furčiansky maratón – Memoriál Štefana Semana Košice – Furča (KE) Zdeněk Bohuněk, 0904 246 060, bohunek.zdenek@maratonfurca.sk
  21,1 22.4. 22. Čečehovský polmaratón Čečehov (MI) OcÚ Čečehov, 056 649 0201, Stanislav Mráz 0917 948 970, cecehov@cecehov.sk
  42,195 29.4. 34. Podvihorlatský maratón Michalovce (MI) Lívia Kalaninová, 0917 650 912, Vladimír Hirjak, 0904 463 086, alenahirjakova@centrum.sk
  21,1 13.5. 37. Stropkovská 20 Stropkov (SP) Mgr. Štefan Kmiť, 0908 991 878, organizator@stropkovska20.sk
  10 26.5. 3. Beh v Raji Dobšiná (RV) Stanislav Holienčik, 0902 953 388, stanislavholiencik@gmail.com
  15,5 3.6. 30. Šebešská 15 Vyšná Šebastová (PO) Ivana Butoracová Šindleryová, 0907 937 963 ivanasindleryova@gmail.com
  21,1 23.6. 16. Polmaratón Košice – Seňa Košice – Seňa (KS) Maratónsky klub Košice, 055 6220010, info@kosicemarathon.com
  31 8.7. 41. Malý štrbský maratón Štrba (PP) matúš Jančík, 052 7781461, info@skstrba.sk
  21,1 5.8. 30. Malý kavečianský maratón Košice-Kavečany (KE) Ing. Marianna Fedičová, 0948 144 349, semrakova.m@gmail.com, Ing. Ján Havran, 0905 654 315
  20 11.8. 20. Hámorská 20 Remetské Hámre (SO) Michal Pado, 056 659 5236, 0907 530 866, Mgr. Ernest Exenberger, 0903 146 665, erex@centrum.sk
  20 25.8. 20. Beh Kapušianskou pláňavou Veľké Kapušany (TV) Gejza Vargaeštok, 0905 414 167, vargaestok.geza@gmail.com
  22,2 2.9. 35. 20 mierových km okolo Spišského hradu Sp. Podhradie (SN) Mgr. jozef Srnka, 0948 105 408, prednosta@spisskepodhradie.sk
  42,195 7.10. 95. Medzinárodný maratón mieru Košice Maratónsky klub Košice, 055 6220010, info@kosicemarathon.com
  Náhradné preteky – ak sa neuskutočnia predchádzajúce preteky
  10 21.10. 38. Žipovská 10 Nižný Žipov (TV) OcÚ N. Žipov, 056 668 4210, Pavol Obraz, 0907 210 910, pavolobraz@gmail.com