Bežecký seriál VVCV

 • Na vybrané preteky VVCV pre Vás pripravujeme, v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, možnosť dopravy autobusom z Košíc a po podujatí späť.
  Svoj záujem o dopravu autobusom na najbližšie podujatie v Dobšinej nahláste najneskôr do stredy 13.9.2017. Autobus bude pristavený, ak sa prihlási dostatočný počet záujemcov. Bližšie informácie zašleme všetkým prihláseným e-mailom.

  16.9. Dobšiná

  Ak máte záujem o dopravu autobusom na preteky VVCV, Dobšinská 10, 16.9.2017, vyplňte a odošlite tento formulár.

  Prihláška na dopravu autobusom

  Priezvisko

  Meno

  Email


 • Medzinárodný maratón mieru v Košiciach sa stal na celom Slovensku inšpiráciou pre stovky a tisíce organizátorov, ktorí vo svojich regiónoch založili a organizujú bežecké podujatia. Mnohé z nich majú už svoju bohatú históriu, ďalšie postupne vznikajú aby poskytli elitným i rekreačným bežcom možnosť konfrontovať svoje sily a schopnosti so súpermi na pretekoch.

  Je celkom prirodzené, že i v okolí Košíc existuje množstvo takýchto podujatí, ktoré boli za gescie Maratónskeho klubu vyprofilované do seriálu pretekov s názvom Východoslovenská veľká cena vytrvalcov (VVCV).

  Ide spravidla o takmer 20 bežeckých podujatí v rôznych lokalitách východného Slovenska, ktoré sú výsledkovo jednotne spracovávané, bodované a vyhodnotené na záver roka. Víťazi sú slávnostne oceňovaní v decembri na valnom zhromaždení Maratónskeho klubu.

 • ORGANIZÁTOR:

  Maratónsky klub Košice

  ORGANIZAČNÝ VÝBOR – KONTAKTY:

  Karol Labaš 0908 317 467 karol.labas@gmail.com spracovanie výsledkov
  Tibor Tisza 0915 632 227 tiszatibor1@gmail.com
  Anton Onder 0918 691 693 antononder42@gmail.com
  Ján Dvonč 0905 347 875 info@kosicemarathon.com

  ÚČASTNÍCI:

  Účastníkom Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov 2017 (ďalej VVCV) sa bez prihlásenia stáva každý občan Slovenskej republiky, ktorý absolvuje aspoň jedny preteky zaradené do VVCV.

  KATEGÓRIE:

  Muži
  M-A Muži 18-39 roční rok nar. 1978 – 1999
  M-B Muži 40-49 roční rok nar. 1968-1977
  M-C Muži 50-59 roční rok nar. 1958 – 1967
  M-D Muži 60 a viacroční rok nar. 1957 a skôr
  Ženy
  Ž-E Ženy 18-39 ročné rok nar. 1978 – 1999
  Ž-F Ženy 40-49 ročné rok nar. 1968 – 1977
  Ž-G Ženy 50 a viacročné rok nar. 1967 a skôr

  UPOZORNENIE:

  Organizátor VVCV nezodpovedá za prípadné zmeny v termínoch konania pretekov ani za ich zrušenie. Záväzné sú propozície vydané organizátorom pred konaním pretekov.
  Organizačný výbor si vyhradzuje právo mimoriadne vyradiť preteky z VVCV, resp. doplniť aj ďalšie náhradné preteky.

  HODNOTENIE:

  O poradí pretekárov rozhoduje súčet získaných bodov pridelených za časy dosiahnuté v jednotlivých pretekoch. Do konečného poradia sa započítava hodnotenie max. 6 pretekov, na ktorých pretekár dosiahol najviac bodov. Tento súčet sa ešte zvýši o 5 bodov za každé absolvované preteky zaradené do VVCV.
  Body za jednotlivé preteky sa odvodzujú od priemerného času všetkých dobehnutých pretekárov podľa vzorca:
  (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500

  ZVEREJŇOVANIE VÝSLEDKOV:

  Priebežné výsledky budú zverejňované po prvých šiestich pretekoch, a to na internete www.kosicemarathon.com a www.beh.sk.
  Klubová príslušnosť pretekára sa preberie z výsledkovej listiny posledných absolvovaných pretekov. Zmenu klubu do záverečných výsledkov môže účastník nahlásiť spracovateľovi výsledkov do konca októbra 2017.

  VYHODNOTENIE:

  Do vyhodnotenia budú zaradení len pretekári od 18 rokov so slovenskou štátnou príslušnosťou, ktorí absolvovali minimálne 6 pretekov VVCV 2017.
  Ocenení budú prví traja pretekári v každej vekovej kategórii. Ak v kategórii splnia podmienku počtu absolvovaných pretekov iba dvaja pretekári, ocenený bude iba víťaz.
  Oficiálne vyhlásenie konečných výsledkov VVCV 2017, spojené s ocenením najlepších, sa uskutoční na Valnom zhromaždení Maratónskeho klubu v decembri 2017.

 • TERMÍNOVÁ LISTINA PRETEKOV VVCV 2017:

  Trať Dátum Roč. Názov Miesto (okres) Informácie
  16 5.3. 42. Zimný beh Olšavskou dolinou – Memoriál Pavla Ruščáka Blažice (KS) Dušan Štefáni, 0917 953 344, 055 694 1106, dusanstefani@centrum.sk
  10 11.3. 12. Laborecká desiatka Strážske (MI) Vladislav Lipovský, 0905 517 610, vladolipo@azet.sk
  15 19.3. 22. Sačurovská 15 – Memoriál Heleny Slukovej Sačurov (VT) Peter Barát, 0915 376 969, 057 449 7277, ocu.sacurov.starosta@zoznam.sk
  21,1 26.3. 21. Čečehovský polmaratón Čečehov (MI) OcÚ Čečehov, 056 6490201, Stanislav Mráz, 0917 945 970, cecehov@cecehov.sk
  21,1 2.4. 35. Beh Hornádskou dolinou Kysak (KS) Ľ. Krajňák, 0905 837 036, krajnak@kysak.sk, Jaroslav Kollár, 0905 837 844
  42,195 8.4. 14. Furčiansky maratón – Memoriál Štefana Semana Košice – Furča (KE) Zdeněk Bohuněk, 0904 246 060, bohunek.zdenek@maratonfurca.sk
  21,1 23.4. 22. Budimírsky polmaratón Budimír (KS) Ing. Kolcún, 0904 685 960, skbudimir.beh@gmail.com
  42,195 1.5. 33. Podvihorlatský maratón Michalovce (MI) Lívia Kalaninová, 0917 650 912, Vladimír Hirjak, 0904 463 086
  21,1 14.5. 37. Stropkovská 20 Stropkov (SP) Mgr. Štefan Kmiť, 0908 991 878, organizator@stropkovska20.sk
  17 4.6. 29. Šebešská 15 Vyšná Šebastová (PO) Ján Tomčo, 0908 652 656, Ivana Butoracová Šindleryová, ivanasindleryova@gmail.com
  21,1 17.6. 15. Polmaratón Košice – Seňa Košice – Seňa (KS) Maratónsky klub Košice, 055 6220010, info@kosicemarathon.com
  31 9.7. 40. Malý štrbský maratón Štrba (PP) Dr. Michal Šerfel, 052 7781461, 0903 651 451, info@skstrba.sk
  10 23.7. 22. Bančanská 10 Banské (VT) Michal Ivančo, 057 4490172, 0905 654 004, michalivanco@gmail.com
  20 12.8. 16. Hámorská 20 Remetské Hámre (SO) Mgr. Ernest Exenberger, 0903 146 665, erex@centrum.sk
  10 16.9. 8. Dobšinská 10 Dobšiná (RV) Mgr. Stanislav Holienčik, 0902 953 388, info@starahoraren.skdobsinskadesiatka@gmail.com
  42,195 1.10. 94. Medzinárodný maratón mieru Košice Maratónsky klub Košice, 055 6220010, info@kosicemarathon.com
  Náhradné preteky – ak sa neuskutočnia predchádzajúce preteky
  22,8 3.9. 34. 20 mierových kmo okolo Spišského hradu Sp. Podhradie (SN) Mgr. Jozef Srnka, 053 419 5113, prednosta@spisskepodhradie.sk
  10 22.10. 37. Žipovská 10 Nižný Žipov (TV) OcÚ N. Žipov, 056 668 4210, Pavol Obraz, 0907 210 910, pavolobraz@gmail.com