Bežecký seriál VVCV

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Pri Jazdiarni 1
  P.O.Box F – 24
  043 04 Košice
  tel: 055 622 0010
  www.kosicemarathon.com
  info@kosicemarathon.com

  ORGANIZAČNÝ VÝBOR

  Karol Labaš 0908 317 467 karol.labas@gmail.com spracovanie výsledkov
  Tibor Tisza 0915 632 227 tiszatibor1@gmail.com
  Ján Dvonč 0905 347 875 info@kosicemarathon.com
  Danica Božová 0911 619 492 danicabozova@sinet.sk
  Ivana Butoracová 0907 937 963 ivanasindleryova@gmail.com
  Gabriel Sabo 0907 638 669 sabog61@gmail.com

   

  PRETEKY TVORIACE SERIÁL VVCV

  O zaradení pretekov do seriálu VVCV rozhoduje organizátor súťaže na základe kvality, termínovej vhodnosti a podoby súťažnej disciplíny jednotlivých pretekov. Organizátor sa pri výbere bude opierať o prieskumy spokojnosti účastníkov takýchto pretekov a o vlastné poznatky získane priamo na pretekoch. Pred začiatkom každej sezóny VVCV si organizátor ponecháva právo vyradiť na základe takýchto kritérií zo seriálu preteky, ktoré podľa vyššie uvedených hodnotení obsadili v rebríčku celého seriálu miesto v jeho poslednej tretine. V záujme rozvoja bežeckých podujatí v celom regióne Východného Slovenska bude organizátor týmto spôsobom realizovať obmenu kalendára pretekov VVCV tak, aby motivácia a postupné poznanie a zaradenie kvalitných pretekov do seriálu VVCV bolo dostatočne zabezpečené.

  UPOZORNENIE

  Organizátor VVCV nezodpovedá za prípadné zmeny v termínoch konania pretekov ani za ich zrušenie. Pre jednotlivé preteky zaradené do seriálu VVCV sú záväzné propozície vydané ich organizátorom.
  Organizačný výbor VVCV si vyhradzuje právo mimoriadne vyradiť preteky zo seriálu VVCV, resp. doplniť aj ďalšie náhradné preteky.

  KTO JE ÚČASTNÍKOM VVCV

  Do hodnotenia pretekárov a ich výsledkov vo VVCV je automaticky zaradený každý pretekár, ktorý sa zúčastní ktoréhokoľvek podujatia seriálu VVCV.

  HODNOTENIE A VÝSLEDKY VVCV

  Poradie pretekárov vo VVCV je stanovené na základe bodového ohodnotenia jednotlivých výkonov dosiahnutých na pretekoch a to podľa bodovacej tabuľky zostavenej pre tento účel organizátorom VVCV.
  Víťazmi VVCV v absolútnom poradí a v jednotlivých vekových kategóriách, ktoré sú definované týmito propozíciami VVCV sa stávajú pretekári, ktorí získajú takýmto bodovaním najvyšší súčet bodov zo 6 najvyššie hodnotených pretekov celého seriálu. V prípade, ak sa pretekár zúčastní nižšieho počtu pretekov než je 6, započítavajú sa do celkového hodnotenia body z takého počtu pretekov, na ktorých sa zúčastnil.

  ODMENY VVCV

  Organizátor okrem absolútneho poradia VVCV oceňuje osobitným spôsobom, v záujme rozvoja a podpory miestnej bežeckej komunity a podľa vlastných možností tiež pretekárov z regiónu Východného Slovenska a to na základe ich trvalého bydliska v Košickom alebo Prešovskom samosprávnom kraji. Takto ocenení budú prví traja pretekári v jednotlivých vekových kategóriách.

  KATEGÓRIE:

  Muži Ženy
  Kategória Rok nar. Kategória Rok nar.
  M-A 18-39 rokov 1980 – 2001 Ž-F 18-39 rokov 1980 – 2001
  M-B 40-49 rokov 1970 – 1979 Ž-G 40-49 rokov 1970 – 1979
  M-C 50-59 rokov 1960 – 1969 Ž-H 50-59 rokov 1960 – 1969
  M-D 60-69 rokov 1950 – 1959 Ž-I 60 rokov a viac 1959 a skôr
  M-E 70 rokov a viac 1949 a skôr

   

  ZVEREJŇOVANIE VÝSLEDKOV

  Priebežné výsledky VVCV budú zverejňované po prvých šiestych pretekoch, a to na stránkach www.kosicemarathon.com a www.beh.sk.
  Klubová príslušnosť pretekára sa preberie z výsledkovej listiny posledných absolvovaných pretekov. Zmenu klubu do záverečných výsledkov môže účastník nahlásiť spracovateľovi výsledkov do konca októbra 2019.

 • TERMÍNOVÁ LISTINA PRETEKOV VVCV 2019

  Dátum Roč. Názov Trať Miesto (okres) Informácie
  3.3. 44. Beh Olšavskou dolinou 16 km Blažice (KS) Dušan Štefáni, 0917953344, dusanstefani@centrum.sk”
  24.3. 24. Sačurovská pätnástka 15 km Sačurov (VT) Peter Barát, 0915376969, peter.buc59@gmail.com
  30.3. 14. Laborecká desiatka 10 km Strážske (MI) Vladislav Lipovský, 0905517610, vladolipo@azet.sk
  7.4. 37. Beh Hornádskou dolinou 21,1 km Kysak (KS) Ľubomír Krajňák, 0915837036, krajnak@kysak.sk
  13.4. 16. Furčiansky maratón 42,195 km Košice (KE) Zdeněk Bohuněk, 0904246060, bohunek.zdenek@maratonfurca.sk
  1.5. 35. Podvihorlatský maratón 42 km Michalovce (MI) Lívia Kalaninová, 0917650912, livia.kalaninova@msumi.sk
  12.5. 38. Stropkovská dvadsiatka 21,1 km Stropkov (SP) Štefan Kmiť, 0908991878, organizator@stopkovska20.sk
  1.6. Nový termín 4. Beh v raji 10 km Dobšiná (RV) Stanislav Holienčik, 0902953388, stanislavholiencik@gmail.com
  2.6. 31. Šebešská pätnástka 15,5 km Vyšná Šebastová (PO) Ivana Butoracová, 907937963, ivanasindleryova@gmail.com
  7.7. 24. Bančanská desiatka 10 km Banské (VT) Michal Ivančo, 0905654004, michalivanco@gmail.com
  14.7. 42. Malý Štrbský maratón 31 km Štrba (PP) Matúš Jančík, 052778146, info@skstrba.sk
  20.7. 20. Memoriál Jána Stilla 9,38 km Nová Lesná (PP) Ľubomír Kollár, 0904532196, mjs.novalesna@gmail.com
  10.8. 21. Hámorská dvadsiatka 20 km Remetské Hámre (SO) Marek Kondžura, 0911102677, marekkondzura1970@gmail.com
  24.8. 7. Hrhovská desiatka 10 km Spišský Hrhov (LE)
  14.9. 2. Prešov Half Marathon 21,1 km Prešov (PO) Peter Schmiedl, 0903409331, peter@instituteofemotions.com
  6.10. 96. Medzinárodný maratón mieru 42,195 km Košice (KE) Maratónsky klub Košice, 0556220010, info@kosicemarathon.com
  Náhradné preteky – ak sa neuskutočnia predchádzajúce preteky
  1.9. 14. 20 mierových km okolo Spišského hradu 22,8 km Spišské Podhradie (LE) Jozef Srnka, 0534195113, prednosta@spisskepodhradie.sk
  20.10. 39. Žipovská desiatka 10 km Nižný Žipov (TV) Pavol Obraz, 0907210910, pavolobraz@gmail.com
 • Maratónsky klub Košice v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Prešovským samosprávnym krajom pripravuje pre účastníkov podujatí zaradených do bežeckého seriálu Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov (VVCV) možnosť dopravy autobusom z Košíc a po podujatí späť.
  Predposledným podujatím je Prešov Half Marathon v Prešove, 14. septembra 2019.

  Tieto preteky budú zároveň Majstrovstvami VsAZ 2019 v polmaratóne mužov a žien, ktorí sú registrovaní v SAZe.

  Svoj záujem o dopravu autobusom z Košíc na najbližšie podujatie VVCV nahláste najneskôr do piatka 13.9.2019 vyplnením formuláru nižšie.

  Autobus bude pristavený, ak sa prihlási dostatočný počet záujemcov. V prípade prekročenia kapacity autobusu budú uprednostnení vopred nahlásení účastníci. Bližšie informácie zašleme všetkým prihláseným na e-mailovú adresu, ktorú uviedli vo formulári.

  INFORMÁCIE K DOPRAVE AUTOBUSOM – KOŠICE – PREŠOV – KOŠICE
  Košice – Prešov
  Pristavenie autobusu: 6:45 h. na výstupišti autobusovej stanice v Košiciach
  Odchod autobusu: 6:55 h.

  Prešov – Košice
  Odchod autobusu: cca 16:00 h. podľa pokynov vedúceho (cieľ: Autobusová stanica, Košice)

  Prihláška na dopravu autobusom z KOŠÍC do SPIŠSKÉHO HRHOVA, 24.8.2019

  Priezvisko

  Meno

  Email


 • Všetci účastníci podujatí zaradených do VVCV majú možnosť ohodnotiť preteky, ktorých sa práve zúčastnili cez Hodnotiaci formulár, ktorý im bude zaslaný e-mailom vždy po podujatí, alebo tak môžu urobiť cez formulár zverejnený na tejto webstránke.

  Prešov Half Marathon – Hodnotenie podujatia

  Harhovská desiatka – Hodnotenie podujatia

  Hámorská dvadsiatka – Hodnotenie podujatia

  Memoriál Jána Stilla – Hodnotenie podujatia

  Malý Štrbský maratón – Hodnotenie podujatia

  Bančanská desiatka – Hodnotenie podujatia

  Šebešská pätnástka – Hodnotenie podujatia

  Beh v raji – Hodnotenie podujatia

  Stropkovská dvadsiatka – Hodnotenie podujatia

  Podvihorlatský maratón – Hodnotenie podujatia

  Furčiansky maratón – Hodnotenie podujatia

  Beh Hornádskou dolinou – Hodnotenie podujatia

  Laborecká desiatka – Hodnotenie podujatia

  Sačurovská pätnástka – Hodnotenie podujatia

  Beh Olšavskou dolinou – Hodnotenie podujatia


 • PLAGÁT VVCV

  Aktualizovaný plagát VVCV pre tlač – formát A3

  LOGO VVCV

  DIGITÁLNE
  Farebné základné (jpg)
  Farebné základné (png)
  Farebné základné na tmavé pozadie (png)
  Farebné s textom (jpg)
  Farebné s textom (png)
  Farebné s textom na tmavé pozadie (png)

  NA TLAČOVINY
  Jednofarebné BLACK (pdf)
  Jednofarebné PANTONE (pdf)
  Jednofarebné WHITE (pdf)
  Farebné s textom (pdf)
  Farebné základné (pdf)
  Farebné základné PANTONE (pdf)
  Farebné základné na tmavé pozadie (pdf)
  Farebné s textom na tmavé pozadie (pdf)