Bežecký seriál VVCV

 • ORGANIZÁTOR

  Maratónsky klub Košice
  Pri Jazdiarni 1
  P.O.Box F – 24
  043 04 Košice
  tel: 055 622 0010
  www.kosicemarathon.com
  info@kosicemarathon.com

  ORGANIZAČNÝ VÝBOR

  Karol Labaš 0908 317 467 karol.labas@gmail.com spracovanie výsledkov
  Tibor Tisza 0915 632 227 tiszatibor1@gmail.com
  Ján Dvonč 0905 347 875 info@kosicemarathon.com
  Danica Božová 0911 619 492 danicabozova@sinet.sk
  Peter Buc 0905 299 189 peter.buc59@gmail.com

   

  PRETEKY TVORIACE SERIÁL VVCV

  O zaradení pretekov do seriálu VVCV rozhoduje organizátor súťaže na základe kvality, termínovej vhodnosti a podoby súťažnej disciplíny jednotlivých pretekov. Organizátor sa pri výbere bude opierať o prieskumy spokojnosti účastníkov takýchto pretekov a o vlastné poznatky získane priamo na pretekoch. V záujme rozvoja bežeckých podujatí v celom regióne Východného Slovenska bude organizátor týmto spôsobom realizovať obmenu kalendára pretekov VVCV tak, aby motivácia a postupné poznanie a zaradenie kvalitných pretekov do seriálu VVCV bolo dostatočne zabezpečené.

  UPOZORNENIE

  Organizátor VVCV nezodpovedá za prípadné zmeny v termínoch konania pretekov ani za ich zrušenie. Pre jednotlivé preteky zaradené do seriálu VVCV sú záväzné propozície vydané ich organizátorom.
  Organizačný výbor VVCV si vyhradzuje právo mimoriadne vyradiť preteky zo seriálu VVCV, resp. doplniť aj ďalšie náhradné preteky.

  KTO JE ÚČASTNÍKOM VVCV

  Do hodnotenia pretekárov a ich výsledkov vo VVCV je automaticky zaradený každý pretekár, ktorý sa zúčastní ktoréhokoľvek podujatia seriálu VVCV.

  HODNOTENIE A VÝSLEDKY VVCV

  Poradie pretekárov vo VVCV je stanovené na základe bodového ohodnotenia jednotlivých výkonov dosiahnutých na pretekoch a to podľa bodovacej tabuľky zostavenej pre tento účel organizátorom VVCV.
  Víťazmi VVCV v absolútnom poradí a v jednotlivých vekových kategóriách, ktoré sú definované týmito propozíciami VVCV sa stávajú pretekári, ktorí získajú takýmto bodovaním najvyšší súčet bodov zo 6 najvyššie hodnotených pretekov celého seriálu. V prípade, ak sa pretekár zúčastní nižšieho počtu pretekov než je 6, započítavajú sa do celkového hodnotenia body z takého počtu pretekov, na ktorých sa zúčastnil.

  ODMENY VVCV

  Organizátor okrem absolútneho poradia VVCV oceňuje osobitným spôsobom, v záujme rozvoja a podpory miestnej bežeckej komunity a podľa vlastných možností tiež pretekárov z regiónu Východného Slovenska a to na základe ich trvalého bydliska v Košickom alebo Prešovskom samosprávnom kraji. Takto ocenení budú prví traja pretekári v jednotlivých vekových kategóriách.

  KATEGÓRIE:

  Muži Ženy
  Kategória Rok nar. Kategória Rok nar.
  M-A 18-39 rokov 1981 – 2002 Ž-F 18-39 rokov 1981 – 2002
  M-B 40-49 rokov 1971 – 1980 Ž-G 40-49 rokov 1971 – 1980
  M-C 50-59 rokov 1961 – 1970 Ž-H 50-59 rokov 1961 – 1970
  M-D 60-69 rokov 1951 – 1960 Ž-I 60 rokov a viac 1960 a skôr
  M-E 70 rokov a viac 1950 a skôr

   

  ZVEREJŇOVANIE VÝSLEDKOV

  Priebežné výsledky VVCV budú zverejňované po prvých šiestych pretekoch, a to na stránkach www.kosicemarathon.com a www.beh.sk.
  Klubová príslušnosť pretekára sa preberie z výsledkovej listiny posledných absolvovaných pretekov. Zmenu klubu do záverečných výsledkov môže účastník nahlásiť spracovateľovi výsledkov do konca októbra 2020.

 • TERMÍNOVÁ LISTINA PRETEKOV VVCV 2020

  Tu si stiahnite a vytlačte plagát VVCV s termínovou listinou vo formáte A3.

  Dátum Roč. Názov Trať Miesto (okres) Informácie
  8.3. 45. Beh Olšavskou dolinou 16 km Blažice (KS) Dušan Štefáni, 0917953344, dusanstefani@centrum.sk“

  22.3./presunuté na 13.9.2020

  25. Sačurovská pätnástka 15 km Sačurov (VT) Peter Barát, 0915376969, peter.buc59@gmail.com

  29.3./presunuté na 25.10.2020

  23. Čečehovský polmaratón 21,1 km Čečehov (MI) Stanislav Mráz, OÚ Čečehov, 0566490201, 0917945970, cecehov@cecehov.sk
  11.4. 17. Furčiansky maratón, Memoriál Štefana Semana 42,195 km Košice (KE) Zdeněk Bohuněk, 0904246060, bohunek.zdenek@maratonfurca.sk

  1.5./v roku 2020 sa neuskutoční

  36. Podvihorlatský maratón 42,195 km Michalovce (MI) Lívia Kalaninová, 0917650912, livia.kalaninova@msumi.sk

  10.5./v roku 2020 sa neuskutoční

  40. Stropkovská dvadsiatka 20 km Stropkov (SP) Štefan Kmiť, 0908991878, organizator@stopkovska20.sk

  16.5./v roku 2020 sa neuskutoční/nový termín 15.5.2021

  1. Košice Peace Half Marathon 21,1 km Košice (KE) Maratónsky klub Košice, 0556220010, info@kosicemarathon.com

  30.5./presunuté na 19.9.2020

  5. Beh v raji 10 km Dobšinská ľadová jaskyňa (RV) Stanislav Holienčik, 0902953388, stanislavholiencik@gmail.com

  7.6./v roku 2020 sa neuskutoční

  32. Šebešská pätnástka 15,5 km Vyšná Šebastová (PO) Ivana Butoracová, 907937963, ivanasindleryova@gmail.com

  12.7./v roku 2020 sa neuskutoční

  43. Malý štrbský maratón 31 km Štrba (PP) Matúš Jančík, 0910916132, info@skstrba.sk

  18.7./v roku 2020 sa neuskutoční

  21. Memoriál Jána Stilla 9,38 km Nová Lesná (PP) Monika Hlinková, , 0905790831, mjs.novalesna@gmail.com

  8.8./v roku 2020 sa neuskutoční

  22. Hámorská dvadsiatka 20 km Remetské Hámre (SO) Marek Kondžura, 0911102677, remetskehamre@lekosonline.sk

  22.8./v roku 2020 sa neuskutoční

  8. Harhovská desiatka 10 km Spišský Hrhov (LE) Vlastimil Horný, 0910342535, vlastimilhorny@dr.com
  6.9.2020 37. 20 mierových km okolo Spišského hradu 22,8 km Spišský Hrhov (LE) Jozef Srnka, 0948105408, prednosta@spisskepodhradie.sk
  12.9.2020 3. Prešov Half Marathon 21,1 km Prešov (PO) Peter Schmiedl, 0903409331, info@presovhalfmarathon.com
  4.10.2020 97. Medzinárodný maratón mieru 42,195 km Košice (KE) Maratónsky klub Košice, 0556220010, info@kosicemarathon.com
  Náhradné preteky – ak sa neuskutočnia predchádzajúce preteky
  11.10.2020 14. Beh ulicami Krompách 6 km Krompachy (SNV) Ján Znanec, 0534192220, jan.znanec@krompachy.sk
  18.10.2020 40. Žipovská desiatka 10 km Nižný Žipov (TV) Pavol Obraz, 0907210910, pavolobraz@gmail.com
 • Maratónsky klub Košice v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom pripravuje pre účastníkov podujatí zaradených do bežeckého seriálu Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov (VVCV) možnosť dopravy autobusom z Košíc a po podujatí späť.
  Prvým podujatím je Beh Olšavskou dolinou v Blažiciach, 8. marca 2020.

  Svoj záujem o dopravu autobusom z Košíc na najbližšie podujatie VVCV nahláste najneskôr do piatka 6.3.2020 vyplnením formuláru nižšie.
  Autobus bude pristavený, ak sa prihlási dostatočný počet záujemcov. V prípade prekročenia kapacity autobusu budú uprednostnení vopred nahlásení účastníci. Bližšie informácie zašleme všetkým prihláseným na e-mailovú adresu, ktorú uviedli vo formulári.

  INFORMÁCIE K DOPRAVE AUTOBUSOM – KOŠICE – BLAŽICE – KOŠICE
  Košice – Blažice
  Pristavenie autobusu: 10:20 h. pri hoteli Gloria Palac na Bottovej ul.
  Odchod autobusu: 10:30 h.

  Blažice – Košice
  Odchod autobusu: cca 16:00 h. podľa pokynov vedúceho (cieľ: Autobusová stanica, Košice)

  Prihláška na dopravu autobusom z KOŠÍC do BLAŽÍC, 8.3.2020

   Priezvisko

   Meno

   Email


  • Všetci účastníci podujatí zaradených do VVCV majú možnosť ohodnotiť preteky, ktorých sa práve zúčastnili cez Hodnotiaci formulár, ktorý im bude zaslaný e-mailom vždy po podujatí, alebo tak môžu urobiť cez formulár zverejnený na tejto webstránke.

   Beh Olšavskou dolinou – Hodnotenie podujatia


  • PLAGÁT VVCV

   Aktualizovaný plagát VVCV pre tlač – formát A3

   LOGO VVCV

   DIGITÁLNE
   Farebné základné (jpg)
   Farebné základné (png)
   Farebné základné na tmavé pozadie (png)
   Farebné s textom (jpg)
   Farebné s textom (png)
   Farebné s textom na tmavé pozadie (png)

   NA TLAČOVINY
   Jednofarebné BLACK (pdf)
   Jednofarebné PANTONE (pdf)
   Jednofarebné WHITE (pdf)
   Farebné s textom (pdf)
   Farebné základné (pdf)
   Farebné základné PANTONE (pdf)
   Farebné základné na tmavé pozadie (pdf)
   Farebné s textom na tmavé pozadie (pdf)