Bež so srdcom

0

Medzinárodný maratón mieru otvára nové charitatívne projekty.

Medzinárodný maratón mieru dlhé roky viacerými spôsobmi podporuje charitatívne organizácie, umožňuje bezplatný štart hendikepovaným športovcom i deťom zo sociálne slabších rodín. V roku 2016 prichádza s vlastným novým konceptom charitatívnych programov, aby svojim potenciálom a postavením inšpiroval všetkých k podaniu pomocnej ruky. Vstupným počinom je venovanie 200 štartových čísel pre charitatívne organizácie a vytvorenie celého spektra ďalších možností, ako im môžu účastníci maratónu, ale i jeho fanúšikovia či podporovatelia pomôcť.

Bež so srdcom je celoročný projekt s ambíciou na jeho dlhodobé ukotvenie medzi programovými prioritami MMM. Spoločne s partnerom projektu, ktorým je Karpatská nadácia a v úzkej spolupráci s portálom Ľudia ľuďom boli vyvinuté transparentné mechanizmy, ako generovať finančnú pomoc pre vybrané komunity. Voľba padla na neziskovú organizáciu Liga proti rakovine a jej preventívne programy. Medzinárodný maratón mieru túto organizáciu dlhodobo podporuje a jej aktivisti nikdy nechýbajú na štartovej čiare jednotlivých disciplín MMM. Podporené bude i občianske združenie Oáza – nádej pre nový život, snažiace sa o návrat bezdomovcov do normálneho života. Príbeh zakladateľa Oázy Petra Gombitu a bezdomovca Ladislava Bodnára, ktorí spolu absolvovali v roku 2013 Košický maratón ako súčasť ich spoločného boja s osudom, si dodnes pamätáme. Tretím podporeným subjektom je nezisková organizácia Novorodenec.sk. Pod vedením MUDr. Petra Krcha hľadá všetky možnosti, ako prispieť k záchrane predčasne narodených detí v celom regióne Východného Slovenska.

Všetkým, ktorí kúpou štartového čísla v prospech jednej z týchto organizácii podajú pomocnú ruku, alebo prispejú finančným darom v procese štandardnej on-line registrácie a nebudú chcieť ostať v anonymite, poskytnú organizátori MMM satisfakciu a poďakovanie v podobe symbolu projektu Bež so srdcom na ich štartovom čísle a tiež pri ich mene v štartovej a výsledkovej listine.

I pre ostatných ľudí, nepatriacich k aktívnym účastníkom MMM, teda neregistrujúcich sa na jeho jednotlivé disciplíny, je tu samozrejme možnosť prispieť na dobrú vec, a to vďaka jednoduchému postupu, ktorý nájdu na stránke http://karpatskanadacia.sk/bez-so-srdcom/

Všetky zmienené aktivity boli uvedené do života v úvode februára, súčasne s otvorením registrácie na MMM 2016. Budeme ich pozorne sledovať, tešiť sa z každého úspechu a iniciovať ďalší rozvoj charitatívnych programov MMM.

Share.

Comments are closed.