Bež so srdcom 2022

0

Aj v tomto roku prinášame všetkým jedinečnú príležitosť zapojiť sa do charitatívneho programu Bež so srdcom v rámci Medzinárodného maratónu mieru 2022.

AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ

Do programu Bež so srdcom 2022 sa môžete zapojiť počas on-line registrácie na MMM darovaním ľubovoľnej sumy na charitatívne projekty spojené s najstarším maratónom v Európe.

V tomto roku je smerovanie pomoci vzhľadom na rodiacu sa humanitárnu krízu na Ukrajine jednoznačné. Budeme sa snažiť pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitnú v dôsledku týchto udalostí v kritických situáciách.

Okrem darovania prostriedkov počas registrácie na MMM je tu i možnosť okamžitého zapojenia sa do virtuálneho bežeckého podujatia Bež so srdcom, bež pre Ukrajinu. Dobrovoľné štartovné, ktorým prispejete bude v celosti použité na zmienené účely.

K podujatiu Bež so srdcom, bež pre Ukrajinu nevydávame žiadne detailné propozície, žiadnu predpísanú vzdialenosť. Ide o symboliku a spolupatričnosť. Budeme samozrejme radi, ak sa s nami podelíte na sociálnych sieťach alebo aj iným spôsobom s tým, ako situáciu vnímate a ako ste tento charitatívny beh poňali.

Registrácia na Bež so srdcom, bež pre Ukrajinu

AKO VÁM POĎAKUJEME

Darcom, ktorí prejavia svoju veľkorysosť a podporia ľudí v núdzi vyjadríme našu vďaku umiestnením loga programu Bež so srdcom vedľa ich mena vo výsledkovej listine a na certifikáte takéhoto účastníka MMM 2022.

Tým, ktorí pomôžu zapojením sa do virtuálnej podoby tohto projektu pošleme ďakovný certifikát. Sme však presvedčení, že drvivá väčšina ľudí zapojených do tejto aktivity tak robí predovšetkým zo svojho hlbokého presvedčenia.

Share.

Comments are closed.